မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ကက္သလစ္သာသနာ၏ သမိုင္းေၾကာင္း


မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအသစ္ ေလးပါး ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ
၇.၅.၂၀၁၁ (စေနေန႕) တြင္ မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ လက္ေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေလးပါး ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူ ခဲ့ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသစ္ ေလးပါးမွာ ဖာသာရ္ ေစာလမုန္ ထြန္းမင္းေဇာ္၊ ဖာသာရ္ ေသာမတ္စ္ ထြန္း၀င္းထြန္း၊ ဖာသာရ္ ပတ္ထရစ္ စိုးထြန္း၊ ဖာသာရ္ မိုက္ကယ္ ကိုကိုႀကီးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သိကၡာတင္ပြဲေတာ္သု႔ိ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔တက္ေရာက္ ပါဝင္ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ပန္ျပည္ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမိသင့္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေျမငလ်င္ ဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္
မႏၱေလး ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေမတၱာပို႕ဆုေတာင္းျခင္း အခမ္းအနား

(၂၀၁၁) ခု ဧၿပီလ (၂)ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ခန္းမတြင္ နံနက္ (၉)နာရီ အခ်ိန္၌ ဂ်ပန္ ေျမငလ်င္ ဆူနာမီ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ ငလ်င္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပရာ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဂိုဏ္းကြဲ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဟာရီ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဆစ္ခ္ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္သည္။ ပထမဦးစြာ အတူတကြ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ဆုေတာင္းၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာဆရာေတာ္ ဦးစိႏၵမွ၎င္း၊ ဘဟာရီအသင္း ေဒၚတင္ရီ မွ၎င္း၊ ဟိႏၵဴအဖြဲ႕ ဦးနႏၲလာက ၎င္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာမွ ဦးတင္ေငြ က၎င္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာမွ ဖါသာရ္ ေဒါမနစ္ဂ်ဳိတု က၎င္း အသီးသီး ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သၾကၿပီး ဦးေက်ာ္ေရႊ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေက်းဇူးတင္ စကားျဖင့္ အခမ္းအနား ႐ုပ္သိမ္းသည္။ ဘာသာေပါင္းစံုမွ လွဴေငြ ၂၆သိန္း + FEC 1200 ဟုသိရသည္။