Resources‎ > ‎Sunday For You‎ > ‎

ေသာၾကာေန႔ႀကီး

အတြဲ(၂)အမွတ္စဥ္( ၁၇ )              ေသာၾကာေန႔ႀကီး                               ၆-၄-၂၀၁၂

ပထမက်မ္းစာ၊                                                                                                             

             သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင္း ဒုကၡခံထမ္းခဲ့ရသည္။

ပေရာဖက္အီဇာအီယအနာဂတၱိက်မ္း                                                               ( ၅၂ း ၁၃ မွ ၅၃  ႏွင့္   ၁၂ အထိ )

ၾကည့္ေလာ့ ငါ၏ကၽြန္သည္ ႀကီပြားလိမ့္မည္။သူသည္ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရ၍ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။သူ သည္လူတို႔၏ ပံုသ႑ာန္၊လူ၏အဆင္းမ႐ွိသကဲ့သို႔ ႐ုပ္အဆင္းပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ လူမ်ားတို႔သည္ အံ့အားသင့္လ်က္႐ွိ ၾက ၏။-မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္လည္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစလိမ့္မည္။ဘုရင္မ်ားတို႔သည္လည္း သူ႔အေၾကာင္းကို ႏႈတ္ပိတ္ေနၾကလိမ့္ မည္။အေၾကာင္းမူကား သူတို႔အား မေျပာဖူးေသာ အရာတို႔ကို ျမင္ၾက၏။အၾကားဖူးေသာအရာတို႔ကိုလည္းနားလည္ၾက၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားခဲ့ေသာအရာမ်ားကို မည္သူယံုၾကည္မည္နည္း။ သခင္ဘုရား၏ လက္႐ံုးေတာ္ကို မည္သူအား ထင္႐ွား ေစခဲ့သနည္း။သူသည္ အၫြန္႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ေျခာက္ေသြ႔ေသာေျမမွအတက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ေ႐ွ  ့ေတာ္၌ ေပၚထြက္ လာ၏။သူ႔အားၾကည့္ခ်င္စရာလွပတင့္တယ္႐ႈခ်င္စဖြယ္ေသာအဆင္းမ႐ွိ၊ႏွစ္လိုဖြယ္စရာအဆင္းသ႑ာန္လည္းမရွိ၊-သူသည္ အားလံုးတို႔ထံမွ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းခံရသူ၊-ဒုကၡေ၀ဒနာခံစားေနရသူ-၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနသူ-လူအားလံုးတို႔၏မ်က္ႏွာလႊဲျခင္း ခံရသူ-႐ႈတ္ခ်ခံရ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ အထင္ေသးခံရသူျဖစ္၏။သူသည္ အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေ၀ဒနာမ်ားကိုသက္သာေစေတာ္ မူ၏၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒုကၡမ်ားကုိ ၀င္၍ထမ္း႐ြက္ေလၿပီ။-ကၽြႏ္ုပ္တို႔မူကား သူ႔ကို က်ိန္စာမိသူ-ဘုရားဒဏ္ခတ္ခံရသူ-ႏွိမ့္ခ်႐ႈတ္ခ် ခံရသူဟု ထင္မွတ္ၾကၿပီ။-သူမူကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မ်ားအတြက္ အနာတရခံရေတာ္မူ၏။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မေကာင္းက်င့္ မ်ားအတြက္ ေႄကြကြဲရေလၿပီ၊-သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ ဒဏ္ခံေတာ္မူသည္။သူ၏ခံထမ္းေတာ္မူျခင္း ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၾကရ၏။-ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ သိုးမ်ားကဲ့သို႔ လေမ္းလြဲခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ့္လမ္း သို႔အသီးသီးလိုက္ခဲ့ၾကၿပီ-သခင္ဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး၏ အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚသို႔တင္ခဲ့ေလ၏။-သူသည္ ညွင္းဆဲ ခံရသည္ကိုလက္ခံေလ၏။-သိုးသတ္႐ံုသို႔ေဆာင္ယူသြားေသာသိုးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း သိုးေမႊးၫွပ္သမားမ်ားတြင္  အသံမ ထြက္ေသာသိုးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊-မိမိ၏ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲေနေလ၏။-မတရားစီရင္ညွင္းဆဲလ်က္သူ႔ကိုသုတ္သင္ပယ္႐ွင္းၾက၏။ သူသည္ ငါ့လူမ်ိဳး၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံထမ္းေလၿပီ၊-သူသည္မေကာင္းဒုစ႐ိုက္ကိုမျပဳ၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း မူသားမေျပာေသာေၾကာင့္ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူျမွဳပ္ႏွံျခင္းငွာ စီရင္ခံရေသာ္လည္း၊-ဂူသခ်ႋဳင္းမူကား သူေဌးမ်ားႏွင့္ အတူထားၾက၏။သခင္ဘုရားသည္သူ႔ကိုဖိႏွိပ္ရန္အလို႐ွိ၏။သူသည္မိမိကိုယ္ကိုဒဏ္ဆပ္ေျဖရာပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ပူေဇာ္လွ်င္  သားစဥ္ေျမးဆက္ၾကာ႐ွည္စြာျမင္ရလိမ့္မည္။သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္သည္လည္း သူ၏လက္၌ ႄကြယ္၀လိမ့္မည္။မိမိခံထမ္း ခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္-အလင္းကိုျမင္ရလိမ့္မည္။မိမိအသိစိတ္၌ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရ႐ွိလိမ့္မည္။-ထို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔ကိုသူ႔အား ခြဲေ၀ေပးမည္။-ခြန္အားႀကီးေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရ႐ွိေသာ ဥစၥာမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးမည္။ အေၾကာင္းမူ ကား သူသည္ အသက္ကိုပင္    မႏွေျမာဘဲ မိမိကိုအပ္ႏွံ၏။- မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ျခင္းကိုခံခဲ့၏။-လူအမ်ားတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေစ၏၊-မတရားေသာ သူတို႔အဖို႔ ဆုေတာင္းေပးသူျဖစ္သတည္း။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

ဆာလံသီခ်င္း ဧက်ဴးျခင္း

ဆာလံ - ၃၀။

သံၿပိဳင္။             ။အိုအဖ-ကၽြႏ္ုပ္၏ ၀ိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္၏ လက္တြင္းသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ပါသည္။

၁။         ။အိုသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါၿပီ၊-ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထာ၀ရအ႐ွက္တကြဲျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။-ကိုယ္ေတာ္ ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္အညီ - ကၽြႏ္ုပ္အားကယ္မေတာ္မူပါ။-ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္၏ လက္တြင္းသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ပါသည္။-အိုသခင္ သမၼာတရားေတာ္၏ ဘုရား- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ခဲ့ေလၿပီ၊-(သံၿပိဳင္)

၂။         ။ကၽြႏ္ုပ္သည္ကၽြႏ္ုပ္၏ရန္သူတို႔ထံ၌ကဲ့ရဲ  ့႐ႈတ္ခ်၍အိမ္နီးခ်င္းတို႔ထံ၌႐ြံ႐ွာဖြယ္ရာအသိအကၽြမ္းတို႔အားလည္းေၾကာက္ မက္ဖြယ္ရာျဖစ္၏။-အျပင္၌ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေတြ႔ေသာသူတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ ထြက္ေျပးၾက၏။- ကၽြႏ္ုပ္ကို ေသၿပီးသူကဲ့သို႔ေမ့ေလ်ာ့ ၾက၏၊-ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကြဲအက္ပ်က္စီးေသာ အိုးကဲ့သို႔ျဖစ္၏။-(သံၿပိဳင္)

၃။         ။ကၽြႏ္ုပ္မူကား အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ကိုးစားပါ၏။ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ဆိုပါ၏။ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ထဲ၌႐ွိပါ၏။- ကၽြႏ္ုပ္၏ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို လိုက္လံၫွင္း ဆဲေသာသူတို႔၏ လက္မွ  ကၽြႏ္ုပ္ကို ႏႈတ္ယူေတာ္မူပါ။-(သံၿပိဳင္)

၄။         ။ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္၏ ကၽြန္ေပၚသို႔ လင္းေစေတာ္မူပါ။-ကိုယ္ေတာ္၏က႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္၍ ကၽြႏ္ုပ္ကိုကယ္တင္ေတာ္မူပါ။-ဘုရားသခင္၌ ေမွ်ာ္လင့္ကိုးစားေသာသူအေပါင္းတို႔ သတၱိ႐ွိစြာ ေဆာင္႐ြက္ၾက ေလာ့၊- သင္တို႔၏ ႏွလံုးသည္ အားျပည့္တင္းလိမ့္မည္။-(သံၿပိဳင္)

 

ဒုတိယက်မ္း၊-

နားေထာင္ျခင္း ပါရမီကို ဆည္းပူးေတာ္မူ၍ မိမိကိုနားေထာင္ေသာသူတို႔အား

ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာရရာအေၾကာင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။

 

ေဟေျဗအမ်ိုဳးသားတို႔ထံ ေပးေသာစာ၊- (၄ း ၁၄ မွ ၁၆ ၊ ႏွင့္ ၅ း ၇ မွ ၉ အထိ)

            ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ႄကြ၀င္ေတာ္မူေသာ-ရဟန္းခ်ဳပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ ေယဇူးခရစၧတူးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ႐ွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၀န္ခံခဲ့ၾကေသာ ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကစို႔၊-ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရဟန္း ခ်ဳပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ား၌ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ႐ွိသူမဟုတ္၊- ကိုယ္ေတာ္သည္ အျပစ္မွကင္း ႐ွင္းေသာ္လည္း၊- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ စံုးစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္ ေသာအခ်ိန္၌ သနားက႐ုဏာကိုလည္းေကာင္း၊ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ရပါမည့္အေၾကာင္း ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္၏ ပလႅင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကစို႔။

            ခရစၧတူးသခင္သည္ ဤေလာက၌႐ွိစဥ္ေသျခင္းမွကယ္ဆယ္ႏိုင္ေသာ သူ႔ထံသို႔ မ်က္ရည္က်လ်က္ က်ယ္ေသာအသံ ျဖင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ- ႐ိုေသကိုင္းညြတ္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းေသာေၾကာင့္ သူ၏ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္နားေညာင္း ေတာ္မူခဲ့သည္။-ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း-ဒုကၡမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခံထမ္းလ်က္ နားေထာင္ ျခင္းပါရမီကို ဆည္းပူးေတာ္မူ၍ စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိကို နားေထာင္ေသာ သူအားလံုးတို႔အားကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္း သာရရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း မဖတ္မီ ေႄကြးေၾကာ္သံ ( ဖီလစ္ပီ   ၂ း ၈ မွ ၉ အထိ )

            ခရစၧတူးသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚမွာ ေသျခင္းကိုပင္ လက္ခံသည့္တိုင္ေအာင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို နာခံေတာ္မူသည္။- ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ၍ ဘြဲ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘြဲ႔ထူးကိုေပးေတာ္မူသည္။-

 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း၊-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္ေယဇူးခရစၧတူး ဒုကၡခံထမ္းေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းတည္း။

သံေယာဟန္ ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း - ( ၁၈ း ၁ မွ ၁၉ ႏွင့္ ၁၉ း ၄၂ အထိ)

(သမၼာက်မ္းစာအုပ္တြင္ ႐ွာေဖြ ဖတ္႐ႈးေပးပါရန္)

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

 

ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈခ်က္၊-

                             “ - ကားတိုင္ထမ္းျခင္း၌သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဂုဏ္ေဖၚၾကပါမည့္အေၾကာင္း -

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀။

            ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတိုုု႔၊-တစ္ခါတုန္းကေပၚ- ဘာသာ၀င္တစ္ဦးဟာ ေရးႀကီးသုတ္ျပာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ေပါက္ခ်လာပါတယ္၊- ဘုန္းဘုန္း-ဟိုအိမ္ကလူေတြကို ေျပာေပးပါဦး - ရပ္ကြက္ထဲမွာ နာေရး႐ွိတာကိုသိရဲ  ့သားနဲ႔ ကက္ဆက္ ကိုအက်ယ္ႀကီးဖြင့္ေနလို႔ပါ။ တဲ့၊-သူေျပာတာ မမွားပါဘူး - တစ္ပါးသူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိက တူးပို႔-တူးပို႔ လုပ္ ေနလို႔မရပါဖူး၊- သတင္းစာေတြထဲမွာ ေၾကာ္ျငာထည့္သလို သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်  ၀မ္းနည္းေၾကာင္းေတာ့ အနည္းဆံုးျပသဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုး။

ေလာကႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖို႔အတြက္ - ေလာကပ္လတရား - ေလးပါးကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကရမယ္လို႔ ေလ့လာ မွတ္သားရပါတယ္ ၊- ေမတၱာ တရား၊- က႐ုဏာ တရား - မုတိတာ တရားနဲ႔ ဥပကၡာတရားတို႔ျဖစ္ပါတယ္၊-တစ္ပါးသူ ေအာင္ျမင္ ေနရင္ မိမိေအာင္ျမင္ေနသလို၊-တစ္ပါးသူ က်႐ႈံးေနလွ်င္လည္း မိမိက်႐ႈံးေနသလို ထပ္တူခံစားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေျပာရတာလြယ္သ ေလာက္ က်င့္ဖို႔ အေတာ္ေလးခက္ခဲလွပါတယ္။

အဲ့သည္လို မုတိတာပြားတဲသေဘာနဲ႔ နာေရးအိမ္ကိုသြားရင္ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ကာ ၀တ္ေကာင္းစာလွေတြကို ၀တ္ဆင္ သြားေလ့မ႐ွိပါဖူး-တစ္ပါးသူအခက္အခဲ-အၾကပ္အတည္းနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အခါ မိမိက ၀မ္းသာအားရျဖစ္ေနလို႔ မသင့္ပါဖူး၊-အိမ္ေ႐ွ  ့ပူအိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ ဆိုသလို ခံစားၾကရပါတယ္။ ဆိုလိုျခင္တာကေတာ့ ထပ္တူ ထပ္မွ် ခံစားတတ္ဖို႔ပါပဲ၊-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔- သည္ကေန႔ဟာ ပါစကားပြဲေတာ္ႀကီးရဲ  ့ေသာၾကာေန႔ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။-သည္ကေန႔မွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ ပီလာတူးတရား႐ံုးေတာ္မွာ မတရားစြပ္စြဲခံရပါတယ္၊-ႏိုင္ထက္စီးနင္းနဲ႔ ႐ိုက္ပုပ္ညွင္းဆဲ ကလူျပဳၾကပါတယ္၊-အသနားအညာအတာကင္းမဲ့စြာနဲ႔ၾကမ္းတမ္းတဲ့ကားတိုင္လမ္းႀကီးကို ေလးလြန္းလွတဲ့ ကားတိုင္ႀကီးထမ္း  ၿပီး  ေလွ်ာက္လမ္းေစခဲ့ပါတယ္၊- ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ရဲ  ့လက္ဖ၀ါးေတာ္-ေျခဖ၀ါးေတာ္ေတြကို ခြန္ထက္လွတဲ့ သံမႈိမ်ားနဲ႔ ကားတိုင္ ေပၚမွာ ႐ိုက္သြင္းၾကပါတယ္၊-သည္အခ်ိန္မွာ ကားတိုင္ေအာက္က ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ရဲ  ့စာနာမႈကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ  ့ေလွာင္ ေျပာင္ျခင္းေတြကိုယ္ေတာ္႐ွင္ဟာ အခ်ိတင္ကဲ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။-ဒါနဲ႔တင္ အားမရေသးပါဖူး၊-ကိုယ္ေတာ္နဲအတူ ကားတိုင္အ တင္ခံရတဲ့သူခိုးတစ္ဦးရဲ  ့ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈကိုလည္း ခံခဲ့ရပါေသးတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ဟာ အားလံုးေသာ လူသားမ်ားရဲ  ့မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈေတြကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မိမိကို မတရားစြပ္စြဲသႈေတြ - ႏိုင္ထက္စီးနင္း႐ိုက္ပုပ္သႈေတြ - အဲ့သည့္သူအားလံုးကို အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့အျပင္ အားလံုး ကိုေဗြမယူခဲ့ပါဖူး၊- ထင္းေခြမႀကံဳ ေရခပ္ေတာ့ ႀကံဳအံုးမေဟ့ ဆိုတဲ့စိတ္ထားမ်ိဳးလည္း မေတြးခဲ့ပါဖူး၊-အို-အဖ၊-သူတို႔တစ္ေတြ ဟာ သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္မသိၾကပါဖူး၊ဒါ့ေၾကာင့္ သတို႔တစ္ေတြကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ လို႔ေတာင္မိမိကို ရန္ျပဳသူေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲပါတယ္။-အသက္ေတာ္စြန္႔အဲ့ဆဲဆဲ အခ်ိန္မွာေတာင္မွပဲ -စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းသြင္းမိတဲ့ သူခိုးကို အျပစ္အခြင့္ခ်မ္းသာေပးၿပီး ေကာင္းကင္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာအေမြကို ေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ွင္သန္မႈ ။-

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊-သည္ကေန႔ ေသာၾကာေန႔ႀကီးကိုအဂၤလိပ္လို Good Friday လို႔အမည္ေပး ထားပါတယ္၊ေပးထားတဲ့ အမည္နဲ႔ အဲ့သည့္ေန႔ကမျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ျပႆားတစ္လမ္း-သံတစ္လမ္း ပါပဲ ၊-Good Friday ရဲ ႔ မူရင္းအဓိပၸါယ္က ေကာင္းေသာ ေသာၾကာေန႔ႀကီး လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္၊-ဒါေပမယ့္ ဒီေသာၾကာေန႔ႀကီးရဲ  ့သမိုင္း၀င္အျဖစ္အပ်က္အားလံုးဟာေကာင္းတာေတြတစ္ခုမွမေတြ႔ရပါဖူး၊-အဲ့တာဆိုရင္ GoodFriday ဘာ့ေၾကာင္ လို႔အမည္ေပးၾကတာလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းလွပါတ,,

လူဟာ မိမိလိုခ်င္တာရဖို႔အတြက္ ေခ်းခါတယ္ ေစ်းမ်ားတယ္လို႔ မတြက္ေတာ့ပါဖူး၊အရာရာကို ခါးစီခံဖို႔ အဆင္သင့္ပါ၊-ေနပူထဲက အလုပ္ႀကမ္းသမားႀကီးက မိမ္ိ သမီးရဲ  ့ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေနမင္းႀကီးရဲ  ့အပူဒါဏ္ ကို အၿပံဳးေလးနဲ႔ ခံႏိုင္ရည္႐ွိလာပါေတာ့တယ္၊-

သည္အခ်က္ေတြကို အေျခခံလိုက္ေတာ့ ေသာၾကာေန႔ႀကီး Good Friday ေကာင္းေသာ ေသာၾကာေန႔ႀကီးျဖစ္လာပါ ေတာ့တယ္၊-သည္ေသာၾကာေန႔ႀကီးမွာပဲ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားစစ္-ဘုရားမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသခံၿပီး ျပန္႐ွင္ျခင္းျဖင့္သက္ေသ ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သည္ေန႔ထူး-ေန႔ျမတ္မွာပဲ ေလာကႀကီးဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံျခင္းအားျဖင့္  ကယ္တင္ျခင္း ခံခဲရ ပါတယ္။ဘုရား႐ွင္ဟာေလာကႀကီးကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သည္ ေသာ ၾကာေန႔ႀကီးနဲ႔ သက္ေသျပႏိုင္ခဲပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္ သည္ ေသာၾကာေန႔ႀကီးဟာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ က်က္သေရမဂၤလာ အေပါင္းတို႔နဲ႔ျပည့္စံုေနပါေတာ့တယ္၊

ခ်စ္စြာေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ။- ဘုရား႐ွင္အေပၚကိုထားခဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔အ တြက္ ဒုကၡတည္းဟူေသာ ခရစၧတူးမ်ားကို ထမ္းျခင္းအမႈ၌ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႄကြားၾကပါစို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

          
Comments