၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ မႏၲေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ ဘက္စံု မြမ္းမံသင္တန္း က်င္းပျခင္း

posted 27 Apr 2016, 02:10 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 27 Apr 2016, 02:10 ]

၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ မႏၲေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ဘက္စံုမြမ္းမံသင္တန္းကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ စိန္႔အာေလာရွက္စ့္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းတြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာေဖြေလာ့" ရွင္မသဲ ၆-၃၃ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဧၿပီလ ( 11-18)ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


သင္တန္းသို႔ မႏၲေလးသာသနာအတြင္းရွိ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ သင္တန္းသာ /သူ (500) ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။
သင္တန္းတြင္ Fr.ေအာင္ႏိုင္ေရႊမွ ျပသနာဆိုတာဘာလဲ။ ျပသနာကို မည္က့ဲသို႔ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေျကာင္း ထိုင္ေနပါက ဘာမွျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေျကာင္း တိုးတက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပင္းျပေသာစိတ္ရွိရန္ လိုေျကာင္း ၾသတၱပစိတ္ရွင္းရန္လိုအပ္ေျကာင္း အက်င့္သိကၡာရွိေသာ အေတြးအေခၚစသည့္ လူငယ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေျကာင္းတို႔ကို သင္တန္းရက္ အတြင္း အက်ယ္တဝင့္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ Fr.ဗညားမွလည္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ဖြင့္ဟျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ဘဝကို ပိုင္ဆို္င္လိုပါက အသက္ရွင္ေသာ ဘဝတစ္ေလ်ွာက္မွာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကို ပိုင္ဆိုင္ရန္လိုအပ္ေျကာင္း ဘဝမွာဘုရားမပါဘဲ လုပ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကယ္တင္ေသာ ဘုရားသခင္ စိတ္ထဲမရွိပါက ဘာမွျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထို႔ေျကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မည္က့ဲသို႔ လိုက္နာရမည္ကို သင္တန္းရက္အတြင္း အက်ယ္တဝင့္ေဟာေျပာပို႔ခဲ့ပါသည္။ Fr.ညီညီမွလည္း ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အၿမဲေအာက္ေမ့ရန္ လိုေၾကာင္း၊ စသည့္ လူငယ္ႏွင့္ဆုေတာင္းေမတၱာဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းရက္တြင္ ေဟာေျပာသြားပါသည္။

အခုလိုလူငယ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရင္ေပါင္းတန္းႏုိင္ခဲ့တယ္ဟု စိန္ေဇးဗီးယားသာနာအုပ္စုမွ မသီရိထြန္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ(၁-၂၉)ထိ လုပ္ခ့ဲတဲ့ South Asia Youth Leader Ship Program မွာ
(Scholarship )ဝင္ေျဖၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ လူငယ္သင္တန္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ပို႔ခ်ခ်က္အားျဖင့္
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိလာျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာျခင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ သင္တန္းတက္တာ
(၂၀၁၀၊၂၀၁၂၊၂၀၁၆) သံုးႀကိမ္ရွိၿပီဟု ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၾသဂတ္စတင္း တင္ေမာင္ထြန္းမွလည္း လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာေတြ႕ရလုိ႔ ဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္ရတယ္။ႏွစ္တုိင္းလည္းသႀကၤန္မွာ လူငယ္သင္တန္းလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ဥကၠဌ မကၠဆီမီႏူးမွလည္း အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားထဲကေန ဒီသင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳုလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ အခု သင္တန္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြ၊ ဖာသာရ္ ဗညားရဲ႕ Praise And Work ship လုပ္တာက အရမ္းကို ေအာင္ျမင္တယ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားတကယ္ဆိုဆင္းၾကြတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕သက္ေသခံခ်က္ေတြ အားျဖင့္ လူငယ္ေတြ အရမ္းေျပာင္းလဲသြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ သင္တန္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ နာင္အနာဂတ္သာသနာမွာ လူငယ္ေတြ အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း လူငယ္သင္တန္းလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးစား သြားပါ မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူကယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ဘာသာတရား၌ ပိုမို သိရွိနားလည္ကာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားတတ္၍ ေမတၱာထားျခင္း ေဖးမကူညီျခင္း သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္း စာနာနားလည္ေပးတတ္ျခင္း အဖြဲ႔အစည္း စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းလံုးညီညာစြာ ႀကိဳးစားေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစေရး အတြင္းစိတ္ႏွလံုးသားမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္ ရင့္က်က္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ယခုက့ဲသို႔ လူငယ္သင္တန္းကို ႏွစ္စဥ္သႀကၤန္ကာလတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ဟု သိရွိရပါၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

ပင္ကီ (MDY OSC)
19.4.2016
Comments