ရမည္းသင္း လုဒ္စ္ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္

posted 7 Mar 2015, 20:42 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 7 Mar 2015, 20:45 ]
ရမည္းသင္း လုဒ္စ္ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ လုဒ္စ္မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၇.၂.၂၀၁၅ေန႔ ညေန ၄း၃၀ နာရီတြင္ အဖိတ္ေန႔ ပြဲေတာ္မစာၦးကို ဘုန္းဘုန္း ဂၽြန္ေမာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းဘုန္း ေဒါမနစ္ၿဂိဳဟ္တုမွ ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။ မစာၦးအၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး၊ ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ လုဒ္စ္မယ္ေတာ္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။

၈.၂.၂၀၁၅ ေန႕နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ လုဒ္စ္မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္ မစာၦးေဟာၾကား၏။ ဘုန္းဘုန္း ေဒါမနစ္ မ်ိဳးေဇာ္ဝင္းမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားၿပီး မယ္ေတာ္ဂူလုိင္ေရွ႕ စု႐ံုးၾကၿပီး "မယ္ေတာ္ထံ ခ်စ္သားသမီးမ်ား" သီခ်င္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။


လုဒ္စ္ မယ္ေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲသို႔ တပ္ကုန္း ျမန္မာ့အသံ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိတၳီလာ၊ သာစည္၊ ျမင္းၿခံ၊ မႏၱေလးမွ ဘာသာဝင္ ၃၅၀ခန္႔ႏွင့္ ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္္း၊ ဘုန္းဘုန္းေအးေက်ာ္၊ ဘုန္းဘုန္းၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဘုန္းဘုန္းဝင္းေရႊ၊ ဘုန္းဘုန္းေအာင္မ်ိဳးဝင္း၊ ဘုန္းဘုန္းၿဂိဳဟ္တု၊ ဘုန္းဘုန္းဝင္းညိဳ၊ ဘုန္းဘုန္းေဒးဗစ္၊ ဘုန္းဘုန္းေနာ္ေအာင္၊ ဘုန္းဘုန္းေဇာ္မင္းလတ္၊ ဘုန္းဘုန္းနႏၵ၊ ဘုန္းဘုန္းထြန္းႏိုင္၊ ဘုန္းဘုန္းပီတာမ်ိဳးေအာင္၊ ဘုန္းဘုန္းေက်ာ္ဆန္း၊ ဘုန္းဘုန္းေစာ္လမြန္၊ ဘုန္းဘုန္း
ပက္ထရစ္၊ ဘုန္းဘုန္း မ်ိဳးေဇာ္ဝင္းတုိ႔ တက္ေရာက္ၾက၏။
Comments