ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၄၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း(မႏၲေလး)

posted 9 Oct 2012, 23:01 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 9 Oct 2012, 23:03 ]

    ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၄၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိR.V.A ဗဟိုရ္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္႐ံုးတြင္ (၂၀၁၂)ခု ၾသဂုတ္လ(၂၃)ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ က်င္းပရာ အသင္းသား(၂၅)ဦးတက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေ၀းကို မိမိ တို႔ ယံုၾကည္သက္၀င္ေသာ ဘာသာတရားအတိုင္း ဆိပ္ၿငိမ္စြာဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့ၿပီးR.V.A႐ံုး တာ၀န္ခံ စၥတာ စီစီလ်ားစန္း ယုေမာ္မွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊R.V.A (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား၊ ရန္ကုန္ ေသာတရွင္အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈအားရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပိုမို၍လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ၾက ပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား သြားပါသည္။
    ယခင္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို အတြင္းေရးမွဴးကိုယ္စား ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦးက ဖတ္ၾကားၿပီး ဥကၠဌမွအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး ထိုးသည္။ ထို႔ေနာက္ၽြ.ဠ.ဗ စမသာသအငသညအတြက္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင ့္RVA ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ အ တြက္ ေငြမ်ားတိုးပြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။
    ဥကၠဌ ကို၀ဏၰဘုန္းမွ စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ၾကသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္းဆက္လက္၍ အတူတကြ ႀကိဳးစားသြား ၾကရန္ အားေပးပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ဒုဥကၠဌဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွလည္း မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ အသင္းကဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း မက်န္းမာသူတစ္ဦးႏွင့္ နာေရးတစ္ဦး အား ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)စီေထာက့္ပံ့ခဲ့ သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္အလွဴေငြေကာက္ခံရာ(၁၀၁၀၀)က်ပ္ရရွိ၍ တာ၀န္ခံစၥတာ စီစီလ်ား စန္းယုေမာ္အား အပ္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အ စည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အားလံုး သေဘာတူၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို (၁၁း၄၅)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္း သည္။

 

Comments