မႏၱေလးဆရာေတာ္ႀကီး သရက္ခံုေက်းရြာ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

posted 25 Jul 2015, 19:11 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 Jul 2015, 19:12 ]
၁၃.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔နံနက္တြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းသည္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕စိန္အန္ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္းရွိ ေဘာင္ဒါေဆာင္မွ ေက်ာငး္သူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႔ဆံုကာ အားေပးစကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ထိုေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အားေပးစကားေျပာၾကားကာ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ၿပီး သရက္ခံုေက်းရြာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံု သရက္ခံုေက်းရြာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုနး္ဘုန္းၿဂိဳဟ္တု၊ မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္း၊ Fr.Soe Tun, Fr.Tun Tun Naing, Fr.Win Nyo, Fr.Tun Theik, Fr.Myo Zaw Win , Fr. Mon Pi ,Fr. Zaw Win ,Fr. Pyone Cho တုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ညေနပိုင္းတြင္ သရက္ခံုေက်းရြာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဟာေျပာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးးက အခုလိုဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရတာ ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ ဒီကို လာတဲ့အခ်ိန္ဟာ မုိးတြင္း လမ္းၾကမ္းတယ္ လမ္းမေကာင္းဘူးလုိ႔ေျပာၾကေပမယ့္လည္း ဘာသာတူမ်ားကို ေတြ႔ခ်င္သည့္ စိတ္ျဖင့္ ေတာင္တြင္းၾကီးကေန ဆက္သြားဘူတာထိကား၊ ဆက္သြားဘူတာကေန ကုကၠိဳန္းဘူတာထိ ေထာ္ထီ၊ ကုကၠိဳကုန္းကေန သရက္ခံုေက်းရြာထိ ကၽြဲလွည္းစီးၿပီး လာရတဲ့အခါမွာ ဘုနး္ေတာ္ႀကီးေတြ ေဒသခံေတြရဲ႕သြားလာေရး အခက္အခဲေတြကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခုလုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္တာဟာလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဟာ လူသားအားလံုးကို ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ အဓိကလာရင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ သရက္ခံုသာသနာဆုိတာ သရက္ခံု ေက်းရြာမွာရွိၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတူတကြ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းဟာ သာသနာျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သရက္ခံုသာသနာ တုိးတက္ဖို႔ အဓိက တာဝန္၇ွိသူေတြက မူပိုင္ျဖစ္တဲ့ ေဒသခံဘာသာတူေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိးတက္ခ်ုင္တယ္၊ မတုိးတက္ခ်င္ဘူးဆိုတာက ဘာသာတူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ျခငး္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိခင္၊ ဖခင္၊ လူငယ္ေတြ ကေလးေတြအားလံုး စုေပါင္းၿပီး သရက္ခံုသာသနာတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားခ်င္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္အေနႏွင့္ ပုခံုးလြဲေျပာင္းေပးတာ မဟုတ္ေပမဲ့ မိသားစုက အေျခခံတဲ့ သာသနာျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္းမွလည္း မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းတဲ့ ညခ်မ္းေလးျဖစ္ပါေစလုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့ပါသည္။တစ္ဦးဆီ၏ ယုံၾကည္ျခငး္ ရွင္သန္ဖို႔အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ခက္ရာခက္စစ္လမး္ေၾကာင္းကို လာတာဟာ ဆရာေတာ္အေနနဲ႕ ဘာသာတူေတြကို အသိမေနာက္က်ေစလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာငး္၊ က်မ္းစားမွာပါသည့္အတုိငး္ ငါ့ကိုသခင္ သခင္ဟုေခၚေသာ သူတုိင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အက်င့္ မက်င့္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အက်ုိုဳးမရွိေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ အက်င့္မပါေသာေၾကာင့္ အေသျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းထက္ က်င့္ၾကံျခင္းက ပို ထိေရာက္ေၾကာင္း၊ လူသားအားလံုး ကယ္တင္ျခင္း ခ်မ္းသာရရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ႀကိဳးစားရန္လုိုေၾကာင္း၊ ဘာသာတူေတြက တက္ညီလက္ညီ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာထားျခင္းအားျဖင့္ သခင္ ခရစ္ေတာ္ ေနထုိင္က်င့္ႀကံသည့္ အတုိင္း ေနထုိင္သြားၾကမွသာလွ်င္ ကိုယ့္ရဲ႕ ကက္သလစ္သာသနာအသင္းေတာ္ဟာ တည္ၿမဲမည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုနး္ဘုန္း ၿဂိဳဟ္တုသည္ ဘာသာတူမ်ားဘုရား ဆုေတာင္း႐ံုျဖင့္ ဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရေၾကာင္း၊ဘာသာတူေတြနဲ႔ု ဘုနး္ေတာ္ႀကီးေတြ အျပန္အလွန္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါက သာသနာဟာ ဒီထက္ ပိုမုိ တုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘာသာတရားဆုိိတာ အားမွလုပ္ေဆာင္တဲ့အရာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လမ္းသြားရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္း ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ျပဳမူေျပာဆုိျခင္းျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၁၄.၇.၂၀၁၅ နံနက္ (၆း၃၀)တြင္ မစာၦးတရား ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးတရားအျပီးတြင္ စုေပါင္းကာ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိ္က္ကူးျပီးေနာက္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး သဲျဖဴေက်းရြာသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

ပင္ကီ (၁၄.၇.၂၀၁၅) 

Comments