ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား သဲျဖဴရြာ မယ္ေတာ္သခင္မေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ဘုရားေက်ာငး္တြင္ ေတြ႔ဆံု

posted 25 Jul 2015, 19:18 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 Jul 2015, 19:18 ]
၁၄.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းသည္ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံု အတြင္းရွိ သဲျဖဴေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဟာေျပာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ဆရာေတာ္ႀကီးွႏွင့္ အတူ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုနး္ဘုန္းၿဂိဳုုုုဟ္တု၊ မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုနး္ဘုနး္ေမာင္ဆန္း၊ ဘုနး္ဘုနး္စိုးထြနး္၊ ဘုန္းဘုနး္ ၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဘုနး္ဘုနး္ေဇာ္ဝင္း၊ ဘုန္းဘုနး္ ဝင္းညိဳ၊ ဘုန္းဘုန္း ထြန္းထြန္းႏုိင္၊ ဘုနး္ဘုန္း ထြန္းသိုက္၊ ဘုနး္ဘုန္း မုန္ပီး၊ ဘုနး္ဘုနး္မ်ိဳးေဇာ္ဝင္း၊တုိ႔ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။

ညပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား သဲျဖဴရြာ မယ္ေတာ္သခင္မေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ဘုရားေက်ာငး္တြင္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဟာေျပာရာတြင္ အခုလုိ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ခုလုိလာေရာက္ေတြ႔ဆံုရျခင္းဟာ ဘုနး္ေတာ္ႀကီးေတြ ဘာသာတူေတြအတူတကြ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းဟာ ဘယ္အရာနဲ႕မွ ႏႈိ္င္းဆမရႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊အဓိက အေရးႀကီးဆံုးမွာ ယံုၾကည္ျခငး္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထာဝရအသက္ကိုရမည့္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ဘဝထဲမွာ ျမဳပ္ႏွံသြားျပီဆုိပါက အျပည့္အစံုဘဝကို ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမတၱာတရားလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးေတြမွာ မရွိ ဆင္းရဲသားေတြကို ေမတၱာတရားျဖင့္ ဝုိင္းဝန္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ဘုရားေက်ာင္း ကိုယ့္သာသနာကို ကိုယ့္ေဒသခံဘာသာတူေတြဟာ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုနး္ဘုနး္ ေမာင္ဆန္းမွလည္း သူ႕တာဝန္ကိုယ့္တာဝန္ေတြကို အင္တိုက္အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ ကိုရင္ဘဝက ဒီမွာ တာဝန္က်စဥ္ကႏွင့္ အခုေရာက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာတာကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ သာသနာတုိင္းမွာ အဖြဲ႔အစညး္ေတြဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔က႑ႏွင့္သူ လႈပ္ရွားၾကမွသာလွ်င္ တုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မိသားစုတုိင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေဆာက္တည္ၾကရမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုနး္ဘုနး္ၿဂိဳဟ္တုက မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းဟာ လူသားအားလံုးကို ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာခံစားႏုိင္ေၾကာင္း၊လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္အတြက္ ဆႏၵျပငး္ျပရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲဒီၤေနာက္ ၁၅.၇.၂၀၁၅ေန႔နံနက္တြင္ အတူတကြ မစာၦးပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးအၿပီးတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးကာ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေညာင္ပင္သာရြာသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

ပင္ကီ(၁၅.၇.၂၀၁၅)

Comments