မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပ

posted 24 Jan 2016, 22:27 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 24 Jan 2016, 22:28 ]
မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပ

မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားကို မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ လူငယ္ ဒါရိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ၾသဂုတ္စတင္း တင္ထြန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ 23-24-1-2016 ရက္ေန႔က မႏၲေလးျမိဳ႕ 35-69 လမ္းေထာင့္ စိန္ေသာမတ္စ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲျကပါသည္။ 

ထိုအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ၊ ျခင္းခတ္ျပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသမီး ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲတို႕ အသီးသီး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲတြင္ မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား ၁၄ သင္း ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားခ့ဲၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးျပိဳင္တြင္ ပထမဆုကို စိန္ေသာမတ္စ္ေက်ာင္းသားအသင္း၊ ဒုတိယဆုကို ရြာေတာ္လူငယ္၊ တတိယဆုကို ေရႊဘိုလူငယ္အသင္းတို႔မွ ရရွိခ့ဲၾကပါသည္။
ျခင္းလံုးခတ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ေမဂြန္လူငယ္အသင္း၊ ဒုတိယဆုကို ကရုဏာအသင္း တို႔မွ ရရွိခ့ဲပါသည္။
အမ်ိဳးသမီး ျကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲတြင္ အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ယဥ္ျပိဳင္ ကစားရာ ပထမဆုကို စိန္မိုက္ကယ္လူငယ္၊ ဒုတိယဆုကို မႏၲေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟိုလူငယ္ ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕တို႔မွ ရရွိခ့ဲၾကပါသည္။ 
(JCY)


Comments