ကက္သလစ္လူငယ္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မိတၳီလာဇံု

posted 7 Jun 2015, 00:00 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE

မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ကက္သလစ္ လူငယ္ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၁၄.၅.၂၀၁၅ မွ ၁၇.၅.၂၀၁၅ ေန႔ထိ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ Fr.John Maung San မွ ႀကီးမႈးကာ ၁၄.၅.၂၀၁၅ ညေနပိုင္းတြင္ သင္တန္း ပို႔ခ်သူမ်ားမွ ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ဆက္စကားမွာ ၾကားျခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားမွ မိတ္ဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾက၏။

 သင္တန္းမႈး ဘုန္းဘုန္းတင္ထြန္းမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ဘုန္းဘုန္း ရစ္ခ်က္လွမင္းဦးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ တာဝန္၊ ခရစ္ယာန္အသင္းဂိုဏ္းမ်ား အေၾကာင္း၊ ဘုန္းဘုန္း နီေကာလားစ္ၿပံဳးခ်ိဳ မွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားၿပီး အေစခံရန္ႏွင့္ ဂ႐ုဏာရွင္ေယဇူး၏ ခ်စ္ျခင္း၊ သနားျခင္း၊ ဆုေတာင္းရန္ သင္ၾကား၍ ဘုန္းဘုန္း ဟူးဘက္ဝင္းညိဳ၊ ဘုန္းဘုန္း ေဒါမနစ္မ်ိဳးေဇာ္ဝင္းတုိ႔မွလည္း အားျဖည့္၍ မႏၱေလး ဗဟိုလူငယ္မ်ား၏ Action Song မ်ားျဖင့္ အသက္ဝင္ေစခဲ့၏။
ညစဥ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕အေနျဖင့္ (၇)မိနစ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ လက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၏ အေတြးအေခၚ ယူဆမႈမ်ား ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက၏။ ၁၇.၅.၂၀၁၅ ညပိုင္းတြင္ သင္တန္း အပိတ္ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းမ်ား၊ ဓမၼျပဇာတ္မ်ား၊ CDOK သီခ်င္းမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။ မိတၳီလာဇံု ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ရမည္းသင္း၊ သာစည္မွ လူငယ္ စုစုေပါင္း ၅၅ ဦး ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 နီလာစမုိင္း(ေရဦး)
Comments