National Consulation Workshops for liturgy and O.T.C ) အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

posted 30 Jul 2015, 23:26 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 30 Jul 2015, 23:27 ]
National Consulation Workshops for Liturgy And O.T.C

၂၀၁၅၊ ဇူလုိင္ ၂၈-၃၀ ထိ မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ ပလိပ္ (ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ( National Consulation Workshops for liturgy and O.T.C ) အစည္းေဝးပဲြတစ္ခုကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအစည္းေဝးပြဲသို႔  မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း ၊ေတာင္ၾကီး ကက္သလစ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး ဘာစီလီယို အားသိုက္ႏွင့္ သာသနာအသီးသီး မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး (၂၆)ပါးႏွင့္ မ်ိဳးၾကဲသူစာေစာင္မွ အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္မင္းေနာင္တို႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းေဝးပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ကက္သလစ္ဘာသာတြင္ သံုးျမဲျဖစ္ေသာ ဘာသာေရးေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ အသံုးျပဳၾကမည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ျမန္မာ့စာေပ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေရးအတြက္ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ဆုိင္ရာ ဝိနည္းစာအုပ္ထဲမွ စကားလံုးအနည္းငယ္အား မူရင္းႏွင့္တကြ ပုိမုိေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည့္ စကားအသံုးအႏႈန္း အနည္းငယ္အား မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အလုိက္ ေသခ်ာျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကရန္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Liturgy and O.T.C အဖြဲ႕၏ နာယကမွာ မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ စည္းေဝးေဆြးေႏြးျခငး္သည္ ဆဌမအၾကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္သည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္အစည္းအေဝးအား လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။

                                                ပင္ကီ(၃၁.၇.၂၀၁၅)
Comments