ဆရာေတာ္ႀကီး ေညာင္ပင္သာရြာရွိိ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

posted 25 Jul 2015, 19:24 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 Jul 2015, 19:24 ]
၁၅.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညတြင္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းသည္ ေတာင္တြင္ႀကီးဇံု ေညာင္ပင္သာရြာရွိိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဟာေျပာမႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းၿဂိဳဟ္တု၊ မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္း၊Fr.Soe Tun, Fr.Zaw Win,Fr.Win Nyo, Fr.Pyone Cho,Fr.Myo Zaw Win ,Fr.Tun Tun Naing,Fr.Mang Sian Mung,Fr.Htun Theik, တို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဘာသာတူမ်ားကို ၾသဝါဒျမြတ္ၾကားရာတြင္ ကက္သလစ္သာသနာဆုိတာ ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ ဦးေခါင္းျဖစ္ပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္မွာ အစိတ္အပုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ထိုအစိတ္အပုိင္းထဲမွ တစ္ေနရာရာ ေရာဂါရပါက မေကာင္းေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ႀကီးဟာလည္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္းမွာ၇ွိတဲ့ ေညာင္ပင္သာရြာဟာလည္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေညာင္ပင္သာရြာမွာရွိတဲ့ ဘာသာဝင္ေတြဟာ မပါဝင္လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး ဆုိတာကို ဆရာေတာ္အေနနဲ႔လာၿပီး သတင္းပို႔တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္ဘုရားေက်ာင္း ကိုယ့္သာသနာ တုိးတက္ဖို႔ အဓိကက ေဒသခံေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္တာဟာ ကိုယ့္အက်ိဳးေဆာင္တာႏွင့္ တူေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑ႏွင့္ က႐ုဏာေရးက႑ေတြကိုလည္း ေဒသခံေတြအေနႏွင့္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါဟု ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခ့ဲပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိတၳီလာဇံုမႈး Fr.JohnMgSanမွလည္း အက်င့္မပါတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အေသ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္ယံုၾကည္တဲ့အတုိင္း က်င့္ၾကံ ႀကိဳးစားလုိက္နာမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်င့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေ၇း၊သာသနာေရးကို ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ဘာသာတူ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းရင္း ဆက္လက္ၾကိဳးစားသြားၾကပါဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
အဲဒီေနာက္ ေတာင္တြင္းၾကီးဇံုမႈး ေညာင္ပင္သာရြာမွေက်ာင္းထုိင္ဘုုန္းေတာ္ၾကီး Fr.JoDu မွလည္း ထာဝရဘုရားကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါက ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာငး္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ လွဴဒါန္းျခငး္သည္မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ဒီကေန႔မွာပဲ ထာဝရဘုရားရဲ႕ ေကာင္းခ်ီး (၂)ခုကို လက္ေတြ႕ခံစားရေၾကာင္း၊ ေကာင္းခ်ီးတစ္ခုမွာ ေညာင္ပင္သာရြာအတြက္ သိန္း(၇၀)တန္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ဆရာေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ သတင္းေကာင္းႏွင့္ ေညာင္ပင္သာရြာအတြက္ ဝန္ၾကီးမွ စာသင္ေဆာင္ ၃ေဆာင္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ သတင္းေကာင္းမ်ားဟာ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူသည့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားျဖစ္ေၾကာငး္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ (၁၆.၇.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္(၆း၃၀) နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေညာင္ပင္သာရြာမွ ဘာသာတူမ်ား စုေပါင္းကာ မစာၦးတရားကိုပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးအျပီးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ို္က္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

ပင္ကီ (၁၆.၇.၂၀၁၅)

Comments