သံေယာဟန္ဗတၱိဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲ (နဘက္)

posted 4 Sep 2014, 17:24 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 4 Sep 2014, 17:25 ]
သံေယာဟန္ဗတၱိဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲ (နဘက္)

နဘက္ရြာရွိ သံေယာဟန္ဗတၱိဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲကို ၂၄.၆.၂၀၁၄ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီတြင္ ပြဲေတာ္ အႀကိဳ မစၧားတရားကို Fr ပီတာလွေရႊမွ ဦးေဆာင္ေဟာႀကားၿပီး Fr ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းမွ ၾသ၀ါဒမိန္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ အမိမယ္ေတာ္၊ သံေယာဟန္ ဗတၱိဇံ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ရပ္ရြာထဲသို႕ စီတန္းလွည့္လည္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံက်င္းပရာ ဦးျမင့္ဦးမွ သံဇြင္ေမာင္မယ္တို႕ လာၿပီ သီခ်င္းျဖင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားမွ ေတးသရုပ္ေဖာ္အကမ်ားျဖင့္
ကျပေဖာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဆယ္တန္း ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ မျပံဳးလဲ၀တ္ရည္အား ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအာင္မ်ိဳး၀င္း၊ အဖိုး ဖာသာလွေရႊ၊ ဖာသာေက်ာ္ဆန္း၊ ဖာသာျပံဳးခ်ိဳတို႕မွ ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ား ခ်ီးျမင့္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၅-၆-၂၀၁၄ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ပြဲေတာ္ မစၧားကို Fr ဂၽြန္ဗတၱိဇံ ေမာင္ဆန္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး Fr ဂၽြန္ေအးေက်ာ္မွ ၾသ၀ါဒေပးရာ ဘုရားရဲ႕ မိတ္ေဆြ Friend of GOD အေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။
နဘက္ပြဲေတာ္သို႕ Fr လွေရႊ၊ Fr ေမာင္ဆန္း၊ Fr ေမာင္ေမာင္္ခင္၊ Fr ေက်ာ္ဆန္း၊ Fr တင္ထြန္း၊ Fr ၿပံဳးခ်ိဳ၊ Fr  ၀င္းေရႊ၊ Fr ဘသက္၊ Fr ေအးေက်ာ္၊ Fr ေနေက်ာ္လြင္၊ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr ေအာင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ စစၥသာရ္ (၈) ပါး၊ မႏၱေလး၊ ျမင္းၿခံ၊ မံုရြာ၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ရြာသစ္ႀကီး၊ ခ်မ္းသာရြာတို႕မွ ဘာသာ၀င္ေပါင္း (၁၀၀၀) ခန္႕တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။

Comments