အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေသာမယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲႏွင့္ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲ

posted 5 Jan 2015, 18:53 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Jan 2015, 18:54 ]
အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေသာမယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲႏွင့္ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲ


ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေသာ မယ္ေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၈)ရက္ မယ္ေတာ္အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေသာပြဲေန႔ နံနက္ ၇း၀၀နာရီတြင္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ၿပီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ တစ္ေန႔လံုး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိးကြယ္ၿပီး ညေန ၄း၃၀
နာရီခန္႔၌ ရပ္ကြက္အတြင္း 
 ေဆာက္လုပ္ထားရွိေသာ ဘုရားစင္ ၅စင္ သို႕ လွည့္လည္  ပူေဇာ္ခံ၏။


ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကိုေခတၱ အပူေဇာ္ခံရာ စင္ျမင့္တုိင္း၌ ရွိခိုး ကိုးကြယ္ၾကပါ၏။ေကာင္းႀကီးေပးပါရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါၾကပါသည္။ ဝမ္းနည္းေၾကြကြဲလ်က္ ေတာင္းပန္ၾကသည္။ ။ေက်းဇူးတင္ၾကပါသည္။ ေရာဂါမ်ား ကုသေပးရန္ ေတာင္းေလ်ာက္ၾကၿပီး ည ၆
နာရီတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။အစီအစဥ္ အၿပီးတြင္ ဦးတင္ဦး+ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္တို႔မွ ေကၽြးေမြးေသာ မုန္႔ဟင္းခါးကို တေပ်ာ္တပါး သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ခရစ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ျမတ္၌
နီလာစမို္င္း
Comments