မံုရြာၿမိဳ႕ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား လွဴဒါန္းျခင္္း အခမ္းအနား

posted 28 Jul 2015, 02:45 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 28 Jul 2015, 02:46 ]
 မံုရြာၿမိဳ႕စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား သာသနာသို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းျခင္္း အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

၂၃.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညက မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္း၊ မိတၳီလာဇံုမႈးႏွင့္  မံုရြာဇံုမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ မံုရြာၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဟာေျပာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ဘာသာတူမ်ားအား မိသားစုမွ အေျခခံေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ မိမိသာသနာ မိမိဘုရားေက်ာင္း တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑ စသည့္အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို စနစ္တက် အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္းမွလည္း ေဆးေၾကာျခင္းခံယူၿပီးသူတုိင္း သာသနာေရး ဘာသာေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ အားလံုးပါဝင္မွသာလွ်င္ သာသနာ တုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာငး္၊ ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ကို ႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ကာ က်င့္ေဆာက္တည္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္းခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မံုရြာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္း ပီတာလွေရႊမွလည္း ဘာသာတူမ်ား ဝိညာဥ္ေရးပိုင္း ကာယေရးပုိင္းကို မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေရာက္ရန္ ၾကိဳးစားၾကေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး၂၄.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၀၀)နာရီတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ ေက်ာင္းထုိ္င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာငး္ေဆာင္သစ္အား သာသနာသို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းျခင္း ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရား ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ဘုနး္ေတာ္ၾကီး (၂၃)ပါး၊ သီလရွင္မ်ား၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႈး ဦးမ်ိဳးျမင့္ ႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘာသာတူမ်ား (၂၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းအျပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ေက်ာငး္ေဆာင္သစ္အား ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္း ေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း၊ ေမတၱာေရ ပတ္ဖ်န္းျခင္း၊ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အလွဴရွင္ ေဒၚခင္ပုလဲမွ ဆရာေတာ္အား အေဆာက္အဥ္ီးအား လြဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ ဆရာေတာ္မွ အလွဴရွင္အား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ မံုရြာျမိဳ႕ စိန္္ဂ်ိဳးဇက္ သာသနာအုပ္စုမွ ဆရာေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳ ပန္းျခင္း ေပးအပ္ၾကျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အတြင္းရွိ ပစၥည္းအလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးမင္းမင္းအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 

ေန႔လည္(၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆ၇ာေတာ္ဘုရားႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နဘက္ရြာသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။

Comments