စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္းသတင္း

posted 20 Mar 2016, 23:31 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 20 Mar 2016, 23:32 ]
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္းသတင္း

မတ္(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေတာ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕လမ္း(၈၀-၃၅၊၃၅)ၾကားရွိ စိန္ဂ်ိဳးဇက္(လဖုန္း)ဘုရားေက်ာင္းတြင္ မတ္လ(၁၀-၁၈)ရက္ထိႏိုဗီနာ (၉)ရက္ျပဳလုပ္၍ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

မတ္(၁၉)ရက္ေန႔ (၇)နာရီ မစာၦးတရားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ဂေရာင္(ၿငိမ္း)၊ႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ား၊သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးတရားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ဂေရာင္(ၿငိမ္း) မွ ၾသဝါဒတရားေရေအး တိုက္ေကၽြးရာတြင္ “စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဟာ ဘုရားရဲ႕စကားကို နားေထာင္ၿပီး မယ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ကတိတည္တယ္။ မိသားစုအေပၚမွာ ဂ႐ုစိုက္တယ္။ အဲ့လုိပဲ မိသားစုေတြဟာလည္း အခ်င္းခ်င္း ကတိတည္ရမယ္။ ခ်စ္ခင္ ရမယ္။ မိဘေတြဟာလည္း သား သမီးေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ေပးရမယ္။ သားသမီးေတြ အေပၚ ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ခ်စ္ရမယ္။ သားသမီးေတြဟာလည္း မိဘေတြျဖစ္ေစခ်င္တာ၊ မိဘေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ေပးရမယ္။ အဆံုးထိတုိင္ မိသားစု အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ကို ဘုရားသခင္ကို ျပန္ၿပီး အာ႐ံုစုိက္ေပးရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ၾသဝါဒကို ၾကားနားခဲ့ရတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး အေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစဟု ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကုိ ကိုးစားျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု အဆင္ေျပၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိသည္ဟု စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပဲြေန႔တုိင္း အမွတ္တရအကၤ် ီေဝေသာ မဝန္နီအန္းမွလည္း “ အမကေတာ့ ဆယ္ဖုို႔တစ္ဖို႔ အၿမဲစုတယ္။ အဲ့ဒီ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖုိ႔ဆုထားတဲ့ အထဲကေနၿပီး အခုလုိ ပြဲေန႔ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စုဗူးကိုခဲြၿပီး လွဴတယ္။ အမက စၿပီးစု ကတည္းက စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကို တပည့္ေတာ္မတုိ႔ မိသားစု အဆင္ေျပပါေစ၊ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းလည္း အဆင္ေျပပါေစဆုိၿပီး အၿမဲဆုေတာင္းတယ္။ အစစ အဆင္ေျပတယ္။ မိသားစုလည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိတယ္။ အမ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေန႔တုိင္း အက်ၤ ီလွဴတာ အခု ႏွစ္နဲ႔ဆုိ (၇) ႏွစ္ ဆက္တုိက္ရွိၿပီ စစလွဴတုန္းက အထည္တစ္ရာပဲ လွဴႏုိင္ခဲ့တာ။ အခုႏွစ္ဆို အထည္ (၅၀၀)ထိ လွဴႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟုေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ပင္ကီ ( MDY OSC)
21.3.2016


Comments