ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား (ခ်မ္းသာကုန္း)

posted 6 Jun 2013, 23:46 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 6 Jun 2013, 23:47 ]
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား (ခ်မ္းသာကုန္း)

    မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ခ်မ္းသာကုန္းရြာ စိပ္ပုတီး သခင္မဘုရားေက်ာင္း၀င္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို 22.5.2013 ေန႔ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီတြင္ မစၧားတရားျဖင့္ စတင္ရာ Lasallette Fr.Jerome မွ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္တုန္း ဂေရာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး Fr.Philip ေနာ္ေအာင္ (Lasallette)၊ Fr.Peter လွေရႊ ၀ိုင္းရံၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့၏။

    နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ကို ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဂေရာင္မွ ေကာင္ခ်ီးေပး၊ ေလွာ္ဗန္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေမတၱာ ေရပက္ျဖန္းျခင္း၊ ဖဲႀကိဳး ျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးကို Fr.David ေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ ပင့္ေဆာင္လာၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ အတြင္း က်ိန္း၀ပ္ စံပယ္ေစ၏။  ေယဇူး ဘုရားရွင္ စံပယ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပလႅင္ကို သန္႔ရွင္းေသာေျမ Holy Land မွ သဲ၊ ေက်ာက္တံုးကို ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္မွ ယူေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ လုဒ္စ္ မယ္ေတာ္ တန္ခိုးေတာ္ေရ၊ လာဆလက္ ေတာင္ကုန္းမွ ေက်ာက္တံုးကို Fr.Jerome မွ ယူေဆာင္လာၿပီး ဌာပနာသြင္း ကာ တည္ထား ကိန္း၀ပ္၏။

    အလွဴဒကာ ေဒၚခင္ရီမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကား၏။ ခ်မ္းသာကုန္းရြာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ကို မံုရြာၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေန ဦးေက်ာ္၀င္း (M.P.P.E ၿငိမ္း) + ေဒၚခင္ရီ၊ သမီးမ်ား မအိျဖဴ၀င္း၊ မေအမီေက်ာ္ မိသားစုမွ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ဖူးေမွ်ာ္ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ဆရာေတာ္ေပါလ္၊ ရဟန္းေတာ္ (၂၄)ပါး၊ သီလရွင္ (၁၀)ပါး၊ ကိုရင္ (၄)ပါးႏွင့္ မံုရြာ၊ နံဘက္၊ မႏၲေလး ခ်မ္းသာကုန္း ဘာသာ၀င ္၂၀၀ တက္ေရာက္ ခဲ့၏။

    ဦးေက်ာ္၀င္း + ေဒၚခင္ရီ မိသားစု ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခံစား ရရွိၿပီး၊ ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာလွ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုိအင္ ဆႏၵမ်ား ျပည့္စံုပါေစ၊ သာသနာ အက်ိဳးကို အစဥ္အၿမဲ ပံ့ပိုးႏိုင္ေသာ မိသားစုမ်ား ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးရင္း ..

နီလာစမိုင္းလ္ (ေရဦး)