ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam မႏၱေလးသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိျခင္း

posted 1 May 2013, 08:53 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 1 May 2013, 09:04 ]
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မႏၱေလး Sacred heart Cathedral သို႔ 8.4.2013 ေန႔ ည  6:30 နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာရာ ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ Philip ဘေရႊမွ ခရစၥတူးကားတိုင္၊ ေမတၱာေရ၊ ေလာ္ဗန္ နံ႕သာျဖင့္ ႀကဳိဆိုခဲ့၏။

Fr. John စိုးတင့္မွ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍အဖြင့္ေမတၱာ သီဆိုခဲ့၏။ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ Welcoming Address ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာ၀င္ဦးေရ၊ ရဟန္းေတာ္ 46 ပါး၊ religious (13)ဂိုဏ္း၊ Lasalate Fathers မ်ား၊ Salesians Fathers မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့၏။ 


Sister ႏွစ္ပါးမွ Delegate အား ပန္းစည္းႏွင့္ လက္ေဆာင္ ဆက္သခဲ့၏။
မႏၱေလးဗဟိုလူငယ္မ်ားမွ ႏႈတ္ဆက္ေတးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့၏။ Apostolic Delegate မွ ကိုးရီးယားစကားျဖင့္ မဂၤလာပါ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္ရွိျခင္း၊ Pope ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ Pope Francis ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း၊ လက္တင္အေမရိက၊ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံမွ ျဖစ္၍ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ကားမစီးျခင္း၊ ေန႔လည္၊ ညစာကိုယ္တိုင္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ Universal Churchအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံ ဆုေတာင္းေပးရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့၍ Fr. Marcoမွ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ ေျပာၾကားခဲ့၏။ Delegate ၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ခံယူၿပီးေနာက္ ဘာသာတူမ်ားမွ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾက၏။ 

Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam၊ မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေပါလ္ဂေရာင္၊ ဖာသာရ္မ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ား၊ သာသနာအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ ညစာ တေပ်ာ္တပါး သုံးေဆာင္ခဲ့ၾက၏။

နီလာစမိုင္းလ္ (ေရဦး)
Comments