ေရဦး ေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပဲြႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုးကြယ္ေဆာင္ဖြင့္ပြဲ

posted 8 Jul 2015, 21:15 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 8 Jul 2015, 21:15 ]

ေရဦးၿမိဳ႕ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၁၁.၆.၂၀၁၅ ညေန ၅း၀၀နာရီ တြင္ ပြဲေတာ္အဖိတ္ေန႔ မစာၦးတရားကို ဘုန္းဘုန္း တင္ထြန္း ဦးေဆာင္ေဟာၾကားကာ ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။ ပြဲေတာ္အၿပီးတြင္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ႏွင့္ အမိမယ္ေတာ္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ရပ္ကြက္ထဲ လွည့္လည္ အပူေဇာ္ခံခဲ့၏။

၁၂.၆.၂၀၁၅ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီတြင္ မသင္းသင္းခုို္င္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေဆာင္ကို ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္သက္ခုိင္မွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ရြတ္ဆုိေကာငး္ခ်ီးေပးကာ မသင္းသင္းခုိင္မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့၏။

ေရႊႏွလံုးေတာ္ ပြဲေတာ္မစာၦးကို ဘုန္းဘုန္းနီေကာလားစ္ ၿပံဳးခ်ိဳမွ ဦးေဆာင္ေဟာၾကားကာ ဘုန္းဘုန္း ေသာမတ္စ္ထြန္းဝင္းထြန္းမွ ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။ မစာၦးအၿပီး ေရႊႏွလံုးေတာ္အလံခ်ကာ ရဟန္း သီလရွင္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္္ပဲြျပဳုလုပ္ရာ ဝတၳဳႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ၾကၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေက်ာင္းေဆာင္ အလွဴရွင္၊ ေမာ္ေတာ္ကား အလွဴရွင္၊ ပြဲေတာ္ အေကၽြးအေမြး အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာ အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲသို႔ ရဟနး္ေတာ္ (၁၃)ပါး၊ သီလရွင္ (၁၀)ပါး၊ ေရႊဘုိ၊ ရြာေတာ္၊ ေမဂြန္၊ ေခ်ာင္း႐ိုး၊ ခ်မ္းသာရြာ ၊မံုလွတုိ႔မွ ဘာသာတူ (၈၀၀) ခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾက၏။

နီလာစမုိင္း(ေရဦး)
Comments