ေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ဖြင့္ပဲြ (ေရဦးၿမဳိ႕)

posted 4 Sep 2014, 16:37 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 4 Sep 2014, 16:37 ]
ေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ဖြင့္ပဲြ (ေရဦးၿမဳိ႕)

ေရဦးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၂၆-၆-၂၀၁၄ ညေန ၅ နာရီတြင္ Fr ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္မွ မစၧားတရားျဖင့္ ဦးေဆာင္ Fr A ေနမ်ိဳးေဆြ မွ ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ခု ဇြန္လ တြင္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲေန႕တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းစဥ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ Fr စိုးလြင္၊ Fr ၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဦးဘခိုင္၊ ဦး၀ိုင္းေလးတို႕ မွ က်ပ္  (၃၀၀၀၀၀) သံုးသိန္းစီ မတည္ေဆာင္လုပ္ရာ  ၁၇-၆-၂၀၁၄ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ Fr ၀င္းေက်ာ္မွ ေခါင္းေလာင္းစဥ္အား ေကာင္းႀကီးေပး ဆုေတာင္းၿပီး Fr ေနမ်ိဳးေဆြမွ ေမတၱာေရပတ္ျဖန္းကာ Fr ၿပံဳးခ်ိဳ သာသနာ့ အက်ိဳးေဆာင္ ဦး၀ိုင္ေလးတို႕မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ၿပီး မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား လြတ္တင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဦးညႊန္႕ေအာင္မွ ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ေငြသားႏွင့္ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား ႀကဲပတ္ခဲ့ပါသည္။


ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲေတာ္ မစၧားကို Fr ထြန္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေဟာၾကား၍ Fr တင္ထြန္းမွ ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။ ေရႊႏွလံုးေတာ္ဆင္းတုေတာ္ကို ရပ္ကြက္အတြင္းသို႕ လွည့္လည္ကာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီး၊ မဂၤလာခံယူၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေခါင္းေလာင္းစင္ ေဆာက္လုပ္ရာ က်ပ္ (၅၀၀၀၀၀) အထက္ လွဴဒါန္းသူမ်ားကို ပြဲေတာ္လာ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ကာ ရဟန္းသီလွရွင္၊ ကိုရင္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သာသနာ ့အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ အလွဴေငြ၊ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ေဒါက္တာ ေဒၚျမင္ျမင့္ရီ (သခ်ၤာပါေမာကၡ)၊ ဆရာမ ေဒၚခင္မာေဆြ၊ ကို စိုင္းလံု+မစန္းတို႕မွလည္း ေငြသားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ား လွဴဒါန္ခဲ့ပါသည္။

ေရဦး ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲသို႕ ရဟန္း ၁၅ ပါး၊ သီလွရွင္ ၁၆ပါး၊ ကိုရင္ (၃) ပါး၊ ေခ်ာင္းရိုး၊ ခ်မ္းသာရြာ၊ မံုလွ၊ ရြာေတာ္၊ တဲႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦးတို႕မွ ဘာသာ၀င္ ၁၃၀၀ ခန္႕ တတ္ရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Comments