မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးပဲြ က်င္းပျခင္း

posted 8 Jul 2015, 21:05 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 8 Jul 2015, 21:05 ]

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ စည္းေဝးပြဲကို ပလိပ္ၿမိဳ႕ ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ (၂၆-၂၈.၆.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စည္းေဝးပြဲသို႔ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္း၊ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Augustine Tin Maung Tun , Fr.Paul Nay Win  Mg,Fr.Nay Myo Swe, Fr. Tun Win Tun,Fr.David Toe Wai Aung,Fr.Tun Win Tun သင္တန္းတြင္ လူငယ္မ်ားအား က႑အသီးသီးမွ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးေသာ Fr. John Aye Kyaw, Fr. Tin Win ,Fr.Win Myint  မိသားစု ေကာ္မရွင္မွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးဆုိင္ရာကုိ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးေသာ ဦးစိုးႏုိင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး (MANA)အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔သူ အဖြဲ႕သားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ပို႔ခ်ေပးေသာ ဦးေတဇ၊ မိဘ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဇံုအသီးသီးရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ လူငယ္ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈး အပါအဝင္ လူငယ္(၃)ဦး စုစုေပါင္း လူငယ္ (၈၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား  စီမံကိန္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ပထမဆံုးေန႔မွာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္း၊ မတိမ္းေစာင္း ေစလုိေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကို အၿမဲနံပါတ (၁) ေနရာမွာ ထားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္လုပ္ငန္းကိုလည္း အားမွ လုပ္မယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာကို ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ရွိရွိ မရွိရွိ လုပ္ရဲရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ခ်င္တယ္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိိရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထာဝရ တည္မဲ့အရာကို ထာဝရတည္မယ့္သူဆီမွာ ဦးစားေပး ရွာေဖြတက္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ ဆုပန္ၾကဖို႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္ဟု ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Augustine Tin Maung Htun မွလည္း လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ မိဘမ်ားရဲ႕လုိလားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္သင္တန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးအားျဖင့္ ေနရာစံုမွ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ (၁၀၀၀)က်ပ္ ထည့္ဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ရံပံုေငြရွာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ပါဝင္ ထည့္ဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီသင္တန္း၏ အားသာခ်က္မွာ ဘာသာတရား ပိုမို ကုိင္း႐ိႈ္င္းလာေၾကာင္း၊ ေနရာစံုမွ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ အားကစားေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ အားကစားေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမွာ ေရဦးဇံုမွ Fr. Tun Win Tun ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လူငယ့္မိဘမ်ားမွ အားေပး လမ္းညြန္ျခင္းတြင္ မိဘတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ လူငယ္မ်ားအားလည္း လုိအပ္သည္မ်ားကို အၿမဲ ကူညီေပးေနသူ ဦးျမင့္ေဝမွလည္း အခုလုိ ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည္းပဲဆုိေတာ့ လူငယ္ေတြကို ျမွင့္တင္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ပါဝင္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တယ္။ အသစ္တစ္ဖန္ သြန္းေလာင္းထားတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးျမင့္ေဝရဲ႕ ဘဝမွာလည္း အရာရာကို ဘုရားသခင္နဲ႔ပဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေတြလည္း အရာရာကို ဘုရားသခင္နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ တုိက္တြန္းအားေပးေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား ေႏြရာသီ သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္အတြက္ မတည္ေငြ က်ပ္(၁၅)သိန္းကို လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၾသဂုတ္စတင္း တင္ေမာင္ထြန္းထံ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနားလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ကိုမီႏူး၊ ဒုဥကၠ ကိုတင္ေအာင္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမႈး မေအးေအးေအာင္၊ ဒုအတြင္းေရးမႈ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္၊ ဘ႑ေရးမႈး မရတနာ၊ ကိုေဒါမနစ္၊ စာရင္းစစ္ မပင္ကီ သီရီေက်ာ္၊ ကိုဂူဂူး၊ စာရင္းကိုင္ မယုယုႏုိင္၊ မစန္းယုမြန္၊ မႏၱေလးဇံုမႈး အျဖစ္ မာဂရက္၊ မံုရြာဇံုမႈး မရႊန္းလဲ့မြန္၊ ေရဦးဇံုမႈး မစုိးျမတ္ေအာင္၊ မိတၳီလာဇံုမႈး မေမစီယံထူး၊ တုိ႔မွာ အစည္းေဝး တက္ေရာက္လာေသာ လူငယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵအရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ကိုမီႏူးမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အတြက္ ပထမဦးဆံုး ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ၊အရင္တုန္းကတည္းက ကုိယ့္ေရွ႕က စီနီယာေတြကို ၾကည့္ၿပီး အားက်ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ဘုရားသခင္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆက္ကပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လဖုန္းသူေလး

Comments