ေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္(၄၀၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ေရဦး

posted 22 Jun 2013, 05:41 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 22 Jun 2013, 05:42 ]
မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေရဦးၿမဳိ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲၸၸၸၸၸ ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၄၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို  6.6.2013 ညေန 5း00နာရီတြင္ ဂ်ဴဗလီရိပ္မြန္ကို Fr. W. ၀င္းေက်ာ္ႏွင့္ Fr. A. ၀င္းေရႊမွ ေကာင္းႀကီးေပး ေမတၱာေရ ပက္ဖ်န္းကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ Fr. Peter လွေရႊ ဦးေဆာင္ကာ မစၦားေဟာၾကား၍ Fr. Peter စိန္လႈိင္ဦးမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးႏွင့္ ေရႊႏွလုံးေတာ္ အေၾကာင္း ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့၏။ ညပိုင္းတြင္ Fr. A. တင္ထြန္းမွ 
ယုံၾကည္ျခင္း၊ Fr. ေဂ်ာ့ခင္ေမာင္ေထြးမွ ကက္သလစ္ သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း သမိုင္းေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့၍ ေဟာေျပာပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားကို စိတ္ပုတီးမ်ား ခရစၥတူးကားတိုင္မ်ား မဲေဖာက္ေပးခဲ့၏။

7.6.2013 နံနက္ 8း00 နာရီတြင္ Fr. ေဂ်ာ့ခင္ေမာင္ေထြး ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ 19 ပါးျဖင့္ မစၧားေဟာၾကားခဲ့၏။ ကေလးငယ္၁၄ဦးအား ပထမ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေပးခဲ့၏။ မစၧားအၿပီး ေရႊႏွလုံးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ဆင္းတုေတာ္မ်ားျဖင့္ ရပ္ကြက္ထဲ လွည့္လည္ ပူေဇာ္ခံၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းႀကီး ခံယူၾက၏။

ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ရဟန္း၊ သီလွရွင္၊ ကိုရင္မ်ားကို အလွဴေငြ ၀တၳဳမ်ား ကပ္လွဴျခင္း၊ ဆရာမ ခင္ေလးသန္႔မွ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း၊ ႏႈတ္ဆက္ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့၏။ Fr. ၀င္းေက်ာ္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား၍ ဘုရားေက်ာင္းပြဲႏွင့္ သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၄၀၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲသို႔ ရဟန္း (၁၉) ပါး၊ သီလွရွင္ ၁၂ ပါး၊ ကိုရင္ (၂)ပါး  ခ်မ္းသာရြာ၊ ေခ်ာင္းရိုး၊ မုံလွတို႔မွ ဘာသာ၀င္ 1200 ခန္႔ တက္ေရာက္ၾက၏။

နီလာစမိုင္းလ္ (ေရဦး)