က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ေရႊဘုိျမိဳ႔နယ္ ရြာေတာ္ေက်းရြာသို႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

posted 31 May 2016, 03:15 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 31 May 2016, 03:16 ]
မႏၱေလး ကက္သလစ္သာနာ အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ေရႊဘုိျမိဳ႔နယ္ ရြာေတာ္ေက်းရြာသို႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သတင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမနစ္သီဟ ဦးေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ ေမလ ၂၈.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႔ မွ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္ ရြာေတာ္ေက်းရြာသို႔ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သြားေရာက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚၾကဴၾကဴခင္ထံမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သီဟမွ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတအျဖစ္ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ မပုတ္မသိုးေအာင္ စီမံျပဳလုပ္ထားမႈမ်ား၊ ေကာ္ဖီမစ္မ်ားသည္လည္း အတု အပမ်ားထြက္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ျပန္ေၾကာ္ဆီမ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေဘးဥပါဒ္ ရွိေၾကာင္း၊ စားအံုးဆီ အေၾကာင္းစသည့္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ေဒါက္တာေနမ်ိဳးသူမွလည္း သြားက်န္းမာေရးအတြက္ သြားမ်ားအား သန္႔ရွင္းေရး စနစ္တက်ျပဳလုပ္ပံု၊ သြားတုိက္ပံု စနစ္တက် မွန္ကန္ေစေရး၊ ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သြားက်န္းမာေရး အေၾကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ျပသကာ ေဟာေျပာခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားအား က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ ေမးခြန္းမ်ားေမးကာ အေျဖမွန္သူမ်ားအား သြားတုိက္ေဆး အစရွိေသာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဆုခ်ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ အေထြေထြ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသမႈကို ရြာေတာ္ ေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသား (၃၀၀)ေက်ာ္မွ လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ အေထြအေထြ ေရာဂါက ုဆရာဝန္ ၂ဦး၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ ၈ဦး၊ ဓါတ္ခြဲခန္း ဆရာဝန္ ၂ဦးႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား အပါအဝင္ အေယာက္ ၂၀တုိ႔မွ ေဆးကုသမႈကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Pinky
( MDY-OSC) 31.5.2016

Comments