စိန္မုိက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲ

posted 5 Jan 2015, 19:41 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Jan 2015, 19:41 ]

စိန္မုိက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲ

မႏၱေလး (သံဝင္း)

မႏၱေလးၿမိဳ႕သံဝင္းရပ္ စိန္မုိက္ကယ္ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၂၉.၉.၂၀၁၄ ညေန ၅း၀၀နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ေပါလ္ဂေရာင္ (ၿငိမ္း)
ဦးေဆာင္ကာ မစာၦးတရားပူေဇာ္ပြဲက်င္းပရာ ကေလးသူငယ္ ၁၈ဦး ပထမကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ခံယူၾက၏။ မစာၦးအၿပီး Fr.ျမင့္စိုးမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကား၍ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမပါဝင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပသြား၏။ မစာၦးအၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။စိန္မိုက္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္လာသူ ၇၀၀ခန္႔အား ထမင္းဗူးမ်ားေဝငွခဲ့၏။ေက်ာင္းပြဲေတာ္သို႔ ဆရာေတာ္ေပါလ္ဂေရာင္၊ရဟန္း ၂၀ ပါး၊သီလရွင္ ၃၅ ပါး၊ စိန္ေသာမတ္စ္ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအား အလွဴရွင္ ဦးမ်ိဳးတင့္+ေဒၚေအးနႏၵာမိုး မိသားစုမွ ဆြမ္းေကၽြးခဲ့၏။


Comments