မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ သက္ေထြးလူငယ္သင္တန္း က်င္းပ

posted 30 Mar 2016, 02:42 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 30 Mar 2016, 02:43 ]
မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ သက္ေထြးလူငယ္သင္တန္း က်င္းပ

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ သက္ေထြးလူငယ္သင္တန္းကို မႏၱေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သူေတာ္စင္မ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ပုလိပ္ၿမိဳ႕ ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ( မတ္လ၂၈-ဧၿပီ ၁)ရက္ ေန႔အထိ “သနားၾကင္နာျခင္းရွိၾကေလာ့” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ သူေတာ္စင္အပါး (၄၀)ေက်ာ္တုိ႔က သင္တန္းအတြင္း ပို႔ခ်ခ်က္ (၆)ခ်က္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ က႐ုဏာလူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၆)ခ်က္ျဖစ္ေသာ (၁) စားစရာမရွိ သူမ်ားအား စားစရာေပးရန္။ (၂) ေရငတ္ေသာ သူတို႔အား ေရေပးရန္။ (၃) အဝတ္အစားမရွိ သူတုိ႔အား အဝတ္အစား လွဴဒါန္းေပးရန္။ (၄) အက်ဥ္းက်ေနေသာ သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္။ (၅) ဖ်ားနာေနေသာ သူတို႔အား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္/ သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဴ႕ရန္။ (၆) ကြယ္လြန္သြားေသာ သူတုိ႔အတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႕ ေျခာက္ဖြဲ႕ ခြဲကာ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသည္ဟု  Fr.Peter မ်ိဳးခင္ထံမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ သက္ေထြး လူငယ္တစ္ဦးမွလည္း “ သင္တန္း တက္လာတာ အခုအေခါက္ႏွင့္ဆုိ သံုးႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပ်ာ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရြာမွ မလုိက္ႏုိင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ျပန္လည္ ေဝမွ်သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ”ရြာေတာ္ရြာမွ မရႊန္းလဲ့ခုိင္က ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းကို ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၄)ခ်က္ရွိေၾကာင္း (၁)ေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ေစရန္။ (၂) ေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေစရန္။ (၃) သာသနာျပဳ လူငယ္တမန္ေတာ္ျဖစ္ရန္။ (၄) သနား ၾကင္နာတတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားျဖစ္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသူေတာ္စင္မ်ားအသင္းမွ Fr.Peter မ်ိဳးခင္မွေျပာျပခဲ့ပါသည္။


သင္တန္းအား မႏၱေလးသာသသနာအတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စုအသီးသီးရွိ အသက္(၇ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္) အတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ သက္ေထြးလူငယ္ ေပါင္း(၄၈၀) ေယာက္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းရက္အတြင္း ဦးျမင့္ေဝမိသားစုမွ ကေလးငယ္မ်ားအား နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ၊အား လွဴဒါန္းသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ 

ပင္ကီ (MDY- OSC)
 30.3.2016

Comments