က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္မွ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသတင္း

posted 1 Sep 2016, 21:06 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 1 Sep 2016, 21:06 ]

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ Fr.Dominic Thiha ဦးေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၂၈.၈.၂၀၁၆ရက္ေန႔က St. John ဘုရားေက်ာင္း တြင္ ေဆးဝါးကုသမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးေကာ္မွရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒၚဂ်ဴလီယာ ၾကဴၾကဴခင္ မွ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို Fr.Dominic Thiha မွ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၊ Dr.Nay Myo Thu မွလည္း သြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထုိက္ သည္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ Dr.Novel မွ အေထြေထြ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရႀကီး ေရလွ်ံခ်ိန္ႏွင့္ မုိးတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္း တတ္ကၽြမ္းတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ကုသႏုိင္ဖို႔ရန္တြက္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

စိန္ဂၽြန္းသာသနာမွ လူနာေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္မွ ေဆးဝါးကုသမႈကို လာေရာက္ ခံယူၾကရာ အထူးသျဖင့္ သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူနာမ်ားအား ကုသမႈျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ ရသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

မိုးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ မသြားေရာက္ပဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌သာ လွည့္လည္ကာ ေဆးဝါးကုသမႈကို ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္မွ တဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ေဒၚဂ်ဴလီယာၾကဴၾကဴခင္က ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။

Pinky ( Mdy- OSC) 

Comments