ဖာသာရ္ၿပံဳးခ်ိဳရဲ႕ေမြးေန႔ က်င္းပ

posted 5 Jan 2015, 19:42 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Jan 2015, 19:43 ]
ဖာသာရ္ၿပံဳးခ်ိဳရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပ

၁၅.၉.၂၀၁၄ေန႔တြင္ Fr.ၿပံဳးခ်ိဳရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ညေန ၅း၀၀နာရီတြင္ ေမြးေန႔ေက်းဇူးတင္မစာၦးျဖင့္ အစျပဳ၍ မစာၦးအၿပီး မုန္႔ဟင္းခါးျဖင့္
ေကၽြးေမြးခဲ့၏။ည(၇)နာရီတြင္ ဘာသာသူမ်ားမွ ေမြးေန႔ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္က်င္းပရာ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းမ်ား၊ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား၊ေမြးေန႔ ကိတ္မီးမႈတ္၊ကိတ္လွီးၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးတဇြန္းစီတေပ်ာ္တပါးစားသံုးၾက၏။ကေလး သူငယ္မ်ား၏အကမ်ား CDOK သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအား မုန္႔ဟင္းခါး ပို႔ေပးခဲ့၏။ဖါသာရ္ၿပံဳးခ်ိဳ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖင့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနား အဆံုးသတ္ခဲ့၏။

Comments