ေညာင္ပင္သာသို႕ သာသနာေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ စိန္ရတုသဘင္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္

posted 11 May 2015, 01:52 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 11 May 2015, 01:56 ]
ေညာင္ပင္သာသို႕ သာသနာေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ စိန္ရတုသဘင္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္
ေညာင္ပင္သာ (ေတာင္တြင္းႀကီးဇံု)

မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေညာင္ပင္သာ (ေတာင္တြင္းႀကီး)ဇံု သို႕ ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ စိန္ရတုသဘင္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ အခမ္းအနားကို (၂၁.၄.၂၀၁၅) ေန႕ ညေန (၄း၃၀) နာရီတြင္ ေညာင္ပင္သာတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမဦးစြာ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလားမန္ထန္းမွ  ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဂ်ဴဗလီအထိမ္းအမွတ္ စိန္ထေရဇားလမ္းစဥ္ သီလွရွင္မ်ား၏ သီလွရွင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပဲြ က်င္းပခဲ့ရာ ဆရာေတာ္မွ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အခမ္းအနားသို႕ တတ္ေရာက္လာၾကေသာ မေကြးတိုင္းေဒသ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တတ္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ဆရာေတာ္မွ ဂ်ဴဗလီ အထိမ္းအမွတ္အလံမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ေညာင္ပင္သာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာ ဒိုမနစ္ၿဂိဳလ္တုမွ “ျမန္မာကက္သလစ္တစ္ဦး ေျပာျပသည့္ သူ၏ ဘာသာတရား” (မာကု ဒသန) စာအုပ္မ်ားကို  ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကိုးကြယ္ျခင္းကို စိန္ရတုစင္ျမင့္ေပၚတြင္ ဖာသာဒိုမနစ္ၿဂိဳလ္တုမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဂရုဏာရွင္ ေယဇူး စိတ္ပုတီးကို ဆက္လက္ စိတ္ၾကရာ သံစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆုေတာင္းၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ည (၈း၀၀) နာရီတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ဘာသာေရးႏွင့္ ရိုးရာ အကပေဒသာမ်ားျဖင့္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာက္ေန႕ (၂၂.၄.၂၀၁၅) နံနက္ (၇း၃၀) တြင္ မႏၱေလးဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားႏွင့္ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ A ၿပံဳးခ်ိဳတို႕ ဆရာေတာ္ႀကီး (၂)ပါး ျခံရံလ်က္ စိန္ရတုသဘင္ ဂ်ဴဗလီ စင္ျမင့္တြင္ ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း မစၧားတရားက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုမစၧားတရားတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး သဲျဖဴရြာမွ ဦးပဥၥင္း Patrich ဆလိုင္းေသာင္းတင္ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕မွ ဦးပဥၥင္း Nicholas ဆလိုင္းေဇာ္မိုးေအာင္ (Lasallete) တို႕ကို ဆရာေတာ္ နီေကာလားလက္ထက္မွ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာေတာ္ျမတ္ကို ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားမွ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ A ၿပံဳးခ်ိဳ၊ Lasallete ဖိလစ္ပိုင္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရဟန္းသီလွရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေငြရတု ဂ်ဴဗလီရွင္ Fr ဒိုမနစ္မွလည္း တတ္ေရာက္လာၾကေသာ ဗုဒဘာသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္သို႕ လာေရာက္သူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္ ရဟန္းသစ္ Fr ေသာင္းတင္ဦးမွလည္း ေက်းဇူးတင္ စကားအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး (၂)ပါးထံမွ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ခံယူၿပီး အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာင္တြင္းႀကီးသို႕ သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ (၈၀)ျပည့္ စိန္ရတုသဘင္ ပြဲေတာ္ႀကီးသို႕ ဆရာေတာ္ (၂)ပါး၊ မႏၱေလး ျပည္ႏွင့္ လာဆလက္ဂိုဏ္းမွ ရဟန္းေတာ္ စုစုေပါင္း (၅၇)ပါး။ သီလွွရွင္ (၂၅)ပါး၊ ဘရာသာအပါး (၃၀)၊ သဲျဖဴ၊ သရက္ခံု၊ မႏၱေလး၊ ေရဦး၊ မံုလွ၊ ၀က္လက္၊ ေခ်ာင္းရိုး၊ မိတီၳလာ၊ ျပည္၊ ေရႊဘိုနယ္အသီးသီီးမွ ဘာသာတူ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

နီလာစမိုင္း (ေရဦး)Comments