လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူလုိင္ပြဲေတာ္ (ျမင္းၿခံ)

posted 25 Feb 2016, 01:44 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 Feb 2016, 01:45 ]
လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူလုိင္ပြဲေတာ္ (ျမင္းၿခံ)

မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ျမင္းၿခံၿမိ႕ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ ၁၉.၂.၂၀၁၆ ေန႔ ညေန ၅း၃၀ နာရီ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္အႀကိဳ မစာၦးတရားကို ဘုန္းဘုနး္ၾသဂတ္စတင္း တင္ထြန္း ဦးေဆာင္၍ မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္ဝင္းမွ ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ မစာၦးအၿပီးၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ တင္ေဆာင္၍ ကရုဏာရွင္ေယဇူး၊ လုဒ္မယ္ေတာ္ ဆင္းတုမ်ား ႏွင့္စီတန္း လွည့္လည္ကာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။

၂၀.၂.၂၀၁၆ ေန႔ (၈၆) ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္ မစာၦးကို နံနက္ (၇း၀၀)နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၁ပါး၊) သီလရွင္ (၇ပါး) ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုန္းဘုန္းဂၽြန္ေမာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ ေဟာၾကားေတာ္၍ ဘုန္းဘုန္းပီတာမ်ိဳးေအာင္မွ ၾသဝါဒမိန္႔ၾကားခဲ့၏။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ၿပံဳးခ်ိဳမွ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ပြဲေတာ္အလွဴရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့၏။

မယ္ေတာ္ပြဲသို႔ ၾကြေရာက္လာေသာ ေရဦးၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ အသက္(၇၇) ႏွစ္အရြယ္ စစၥတာရ္ပတ္ထေရရွာမွ မယ္ေတာ္စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းကို မပါဝင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မယ္ေတာ္ဂူေရွ႕တြင္ က်မရဲ႕အတြင္းေရာ၊အျပင္ေရာ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးပါဆိုၿပီး စိတ္ပုတီးစိပ္ခဲ့တယ္။ ညအိပ္ရာဝင္ ေဆးလိမ္းတဲ့အခါ အရင္က နာတာက မနာေတာ့ဘူး။ျဖစ္ေနတာကေတာ့ၾကာလွၿပီ။ေဆး ေတြလည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္းခဲ့တာမေပ်ာက္ဘူး။အခုမယ္ေတာ္ဆီမွာဆုေတာင္းၿပီးေပ်ာက္သြားခဲ့တာဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္သို႔ မႏၱေလး၊ မိတၳီလာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေခ်ာက္၊ နဘက္၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ေရဦး၊ ခ်မ္းသာကုန္း၊ ျမစ္ငယ္၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ျပင္ဦးလြင္တို႔မွ ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။

နီလာစမုိင္း (ေရဦး)၊ ပင္ကီ MDY OSC 


Comments