မန္းေလးဇံုမွ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပျခင္း

posted 6 Jun 2015, 23:54 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 6 Jun 2015, 23:55 ]

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာ အတြင္းရွိ မန္းေလးဇံုမွ လူငယ္ေကာ္မရွင္သည္ ၂၉.၅.၂၀၁၅ ညေန (၅း၀၀)နာရီမွ ၃၁.၅.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ည (၇း၀၀) ထိ  နန္းေရွ႕ ဒြန္ေဘာစကိုေက်ာင္းတြင္ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းဘုန္း ေၾသာ္ဂုတ္စတင္းတင္ထြန္းမွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဒီလုိမ်ိဳး သင္တန္း လာတက္တဲ့သူေတြမွာ လူပုဂၢိဳလ္ အရည္အခ်င္း တုိးပြားတာကတစ္မ်ိဳး ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား လႈံေဆာ္မႈျဖင့္ တုိးပြားလာတာကတစ္မ်ိဳး တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အေပၚယံ နားေထာင္ေပမယ့္ အတြင္းစိတ္ထား ေျပာင္းလဲလာတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ အတြင္း စိတ္ဝိညာဥ္ေတြကို ခ်ဳပ္ကို္င္ႏုိင္သူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးေတြပဲ ျဖစ္တယ္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နန္းေရွ႕ ဒြန္ေဘာစကိုေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘုန္းဘုန္းပီတာ မ်ိဳးခင္မွလည္း လူငယ္မ်ားအား စိတ္ဝင္စားလုိ႔ အနစ္နာခံၿပီး လာေရာက္ၾကတယ္။ မန္းေလးဇံုဟာ မန္းေလးသာသနာရဲ႕ အမာခံျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းဟာ သူမ်ား အတုယူစရာေတြပဲျဖစ္တယ္။ ႀကီးေလးတဲ့ တာဝန္ေတြရွိတယ္။ သူမ်ားေတြဟာ အတုယူၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုလုိ စု႐ံုးျခင္းက စည္းလံုးျဖစ္တယ္။ စည္းလံုးျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္မွာ ေနာက္ေကာက္မက်န္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ခရစ္ယာန္ေတြ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ ပရဟိတေတြကို အခုသူမ်ားေတြက လုိက္လုပ္ေနၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္နဲ႔အညီ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး လုိက္လုပ္ႏုိင္ၾကရမယ္။ အခ်ိန္ဟာ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္။ စီမံကိန္းဟာလည္း အေရးႀကီးတယ္။ စီမံကိန္းေကာင္းမွ ရလဒ္လညး္ ေကာင္းမယ္။ လူငယ္ေတြကို အားကိုးပါတယ္။ ေလးစားပါတယ္။ စြမး္အားလည္း ရွိၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြမွာ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အတြက္လည္း ႀကိဳးစားၾကၿပီး အသင္းေတာ္အတြက္လည္း အနစ္နာခံကာ  ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္စကားကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းတြင္ ဘုန္းဘုန္းေဂ်ာ္ရွ္႕ ခင္ေမာင္ေထြးမွ လူ႕စ႐ို္က္ (၉)မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဒီအေၾကာင္းကို ပို႔ခ်ေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္ေတြကို တုိုးတက္ေစခ်င္တယ္။ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္။ ၾကိဳးစားၾကပါ။ ဘ၀မွာ တုိးတက္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ သူတစ္ပါးရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ကို သိၿပီး ကူညီ ေပးၾကေစဖို႔ပါ။ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဘ၀ဟာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ သာသနာကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ျပန္လည္ ပါဝင္ ဆက္ကပ္ေပးၾကမယ္ဆုိရင္ "ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ စီဘီစီအမ္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာရ္လူစီမွလည္း လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဗဟုသုတမ်ားကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ မန္းေလးဇံုသင္တန္းသို႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကက္သီျဒယ္၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္(လဖုန္း)၊ စိန္ဂၽြန္း၊ စိန္မုိက္ကယ္ (သံဝင္း)၊ စိန္ေဇးဗီးယား၊ စိန္ပီတာ(အမရပူရ)တုိ႔မွ လူငယ္ စုစုေပါင္း (၄၀)ေယာက္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူငယ္ဒါ႐ို္က္တာ ဘုန္းဘုန္းတင္ထြန္း၊ မန္းေလးဇံု တာဝန္ခံ ဘုန္းဘုန္း ဂၽြန္ေပါ ေနဝင္းေမာင္တုိ႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုလုိ မန္းေလးဇုံအလုိက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ မန္းေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ နီေကာလားစ္မန္းထန္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဇံုမ်ားခဲြၿပီးေနာက္တြင္ မန္းေလးဇံုအေနျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ စုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Pinky (Lafon)

Comments