လုဒ္သခင္မ ေငြစုေငြေခ်း အသင္း ျမင္းၿခံ

posted 4 Sep 2014, 16:19 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 4 Sep 2014, 16:19 ]

လုဒ္သခင္မ ေငြစုေငြေခ်း အသင္း ျမင္းၿခံ

မႏၱေလး ဂရုဏာ၏ လမ္းညႊန္ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လုဒ္သခင္မ ေငြစုေငြေခ်းအသင္းကို ျမင္းၿခံၿမဳိ႕တြင္ 2012မွ စတင္ခဲ့ရာ (2)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္၍ KMSS Australia မွ Mr.

Michael, ရန္ကုန္ National မွ Mark မႏၱေလး ဂရုဏာ ဒါရိုက္တာ Fr. ျမင့္စိုးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၁၁.၆.၂၀၁၄ ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္၏။ ဦးသိန္းမွ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာ ၿပဳံးခ်ဳိမွ ျမင္းၿခံၿမဳိ႕ရဲ႕ ခရစၦတီယာန္မ်ား စတင္ ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ ႀကဳိဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့၏။

Mr. Michael, Mr. Mark, Fr. ျမင့္စိုးတို႔မွ ဂရုဏာ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာၾကား၏။ ေငြစုေငြေခ်းအသင္း၀င္(၃၅) ဦးမွ အဖြဲ႕ငယ္ (၅)ဖြဲ႕တို႔မွ တစ္ဦးစီ၏ အမည္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့၏။ K.M.S.S တာ၀န္ခံမ်ား အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား ေမးခြန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက၏။ လုဒ္သခင္မ ေငြစုေငြေခ်း အသင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့၏။ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ေန႔လယ္စာ အတူ စားေသာက္ၿပီး အသင္း၀င္မ်ား၏ အိ္မ္မ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈခဲ့၏။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ KMSS ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့၏။

နီလာစမိုင္းလ္(ေရဦး)

Comments