ဖခင္မ်ားေန႔ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

posted 27 Jun 2016, 02:31 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 27 Jun 2016, 02:31 ]
18.6.2016 ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္၌ မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ  စိန္လာဇ႐ူးနာေရးကူညီမႈႏွင့္ သခၤ် ိဳင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ဖခင္မ်ားေန႔ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၊  ေအးရိပ္ၿငိမ္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သခၤ် ိဳင္းတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။  အဆိုပါ ဆုေတာင္းပြဲသို႔ စိန္လာဇ႐ူးအသင္းမွ နာယက Fr.John Soe Tint, Fr. Nicholas Pyone Cho, Fr.Gabriel Myint Aung, Fr.James luke ႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွ ဘာသတူမ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

မစာၦးတရားတြင္ Fr.James luke မွ ၾသဝါဒတရား ေရေအးတုိက္ေကၽြးရာတြင္  အခုေခတ္ႀကီးဟာ တုိးတက္လာတာနဲ႔ အမွ် လူငယ္ေတြဟာ ပညာမတတ္တဲ့ မိဘေတြကို မေလးစားၾကဘူး။  က်န္းမာတဲ့ မိဘေတြကို ဂ႐ုမစုိက္ၾကဘူး။ သားသမီးဆုိတာ မိဘကို ႐ိုေသေလးစား တန္ဖိုးထားရမယ္။  ဖခင္ေတြဟာ ဘယ္လုိမ်ိဳးပဲျဖစ္ေနပါေစ ဖခင္ေတြ ႐ိုေသေလးစားဖို႔ သားသမီးေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္။  ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးရဲ့ စတုတၳေျမာက္အခ်က္မွာလည္း မိဘတုိ႔အား ႐ိုေသျခင္းကို ျပဳေလာ့လုိ႔ပါတယ္။  မိဘကုိ မ်က္ရည္က်ေအာင္ ၊ စိတ္ပ်က္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔၊  မိဘကို ႐ိုေသေလးစား တန္ဖိုးထားေလေလ အဲဒီမိသားစုမွာ ဘုရားေကာင္းခ်ီး ခံစားရေလေလပါပဲ။ ဘ၀မွာ မာနေတြရွိေနတဲ့အခါ အခုေခတ္သား သမီး ေတြက မိဘကို လူရာ မသြင္းခ်င္ၾကပါဘူး။  အဲဒီ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိရင္ ဖယ္ပါ။ အဲဒီ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ဒီသခၤ်ဳိင္းမွာပဲ ျမဳပ္ထားခဲ့ပါ။  ဖခင္ေတြရဲ့ ေကာင္းခ်ီးဟာ သားစဥ္ေျမး ဆက္စီးဆင္းတယ္။  ဖခင္ရဲ့ေမတၱာဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚမွာ ႀကီးမားတယ္။  ဖခင္ရဲ့ေမတၱာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားလဲဆုိတာ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္တယ္။ ဒီႏွစ္ သနားၾကင္နာျခင္းႏွစ္မွာ ေပ်ာက္ေသာ သားဥပမာကဲ့သို႔ ဖခင္ဟာ စိတ္ရွည္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္တတရားနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အဖဘုရားသခင္ဟာ ေစာင့္ႀကိဳေနတယ္။ ဟု ၾသဝါဒ တရားေရေအးကို တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။


အဲဒီေနာက္ သခၤ်ဳိင္းအတြင္း ကြယ္လြန္သြားၾကေသာ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူမ်ားအားလံုး၏ အုတ္ဂူမ်ားအား ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဖခင္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားအား ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ (၁၀၆)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီး မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာအေနျဖင့္ ေအးရိပ္ၿငိမ္သုႆန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္သည္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ဟုသိရွိရပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဖခင္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္းအဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂)ခ်က္ရွိေၾကာင္း ပထမအခ်က္မွာ အသက္ရွင္ေသာ ဖခင္မ်ားသည္ ဖခင္၏ အိမ္ေထာင္ေရး တာဝန္ေက်ၿပီး ဖခင္စိတ္ဓာတ္ရွိေစရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း - ဒုတိယအခ်က္မွာ -သားသမီးမ်ားက ကိုယ့္ရဲ့ဖခင္ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ဘယ္လုိဖခင္ပဲျဖစ္ေနပါေစ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ေလးစားဖို႔စတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC)  

Comments