မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

posted 5 Aug 2016, 02:21 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Aug 2016, 02:21 ]
မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၊ (၁-၃) ရက္ထိ မႏၱေလးတုိင္း စဥ္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းသာကုန္းရြာတြင္ မႏၱေလး က႐ုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္းမွ ႀကီးမႈးကာ မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း၊ မႏၱေလးသာသနာမွ က႐ုဏာ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Cyril Myint Soe, မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၈)ပါးႏွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၀)ဦး ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 
မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလားစ္ မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒ ျမြတ္ၾကားရာတြင္   ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ဟာ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူကတည္းက ဘာသာတရားလုပ္ဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ တန္ဖိုးညီမွ်စြာ ရွိ္ၾကတယ္။  ေဒသတစ္ခု ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကို ဆရာေတာ္ေတြ ဘုန္းႀကီးေတြထက္ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြက သာပိုၿပီး တာဝန္ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ ကိုယ့္တာဝန္ေတြကို သိဖို႔ု လိုအပ္ပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုမွာ အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီဆုိ ေဒသခံ တာဝန္ေတြကမွ တဆင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဆရာေတာ္ေတြ တာဝန္ရွိသူေတြကိ္ု ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္္ မႏၱေလးသာသနာ တစ္ခုလံုး ဆုိင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္ဟု ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 
မႏၱေလး က႐ုဏာျမန္မာ လူမႈ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္းမွ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ကိုသန္းမင္းထြန္းမွ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေပၚခင္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ သိမ်ားမွာ “ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္း ေတြအေနနဲ႔ မတူညီတဲ့ အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  မိသားစုအဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စတဲ့့ မတူညီတဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ ေက်းရြာန႔ဲ မိသားစု အဆင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္းထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။  ပထမဦးဆံုး မိသားစုအဆင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ မက်ေရာက္ခင္ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတန္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔စည္းေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ လတ္တေလာ အဆင္သင့္ စားႏုိင္မယ့္ အသင့္စား အစားအစာေတြ၊ ေဆးဝါးေတြ၊ လူတစ္ေယာက္ အဝတ္စား (၃)စံုစီ၊ ဓာတ္မီး၊ ဖေယာင္းတုိင္၊ ႀကိဳးေခြ၊ စတဲ့ပစၥည္းေတြကို ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုး ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လုိအပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္တဲ့အခါမွာ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ ေသာက္ေရသန္႔လည္း ေဆာင္ထားဖို႔လုိအပ္တယ္။  ဒါကေတာ့ မိသားစု အဆင့္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေက်းရြာ အဆင့္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ လက္ရွိ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ အရ အေရးေပၚထြက္လမ္းေတြ ရွာေဖြထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိေဒသမွာရွိတဲ့ လူေတြ အေရးေပၚ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ႏုိင္ဖို႔ ရွင္းလင္းထားဖို႔ လိုအပ္သလို ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးေပၚ ကိရိယာေတြကိုလည္း ရွာေဖြ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။  အေရးေပၚ ခိုလႈံရာေနရာကို ခိုလံႈၾကမယ့္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကို ကူညီေထာက္ပံံ့ဖို႔ လုိအပ္သလို သူတု႔ိအေပၚ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ ျပဳမူ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေတြ ၊လမ္း တံတားေတြကအစ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ခင္ အခ်ိန္ေရာ၊ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပါ ႀကံ့ခိုင္မႈ စစ္ေဆး ထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ထြက္ေျပးဖုိ႔ အသံုးျပဳမယ့္ လမ္း တံတားေတြ၊ မိသားစုေတြ အေရးေပၚ ခုိလံႈရာေနရာကို ေရာက္ရွိ္လာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အစားအေသာက္ ေတြကအစ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရမယ္။ ေရွးဦး သူနာျပဳစုနည္းေတြကိုလည္း အားေကာင္းစြာနဲ႔ လုပ္အားေပးႏုိ္င္မယ့္အဖြဲ႕ေတြ လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ ေဘးလြတ္ရာကို ကူညီေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏုိင္ဖို႔ လုပ္အားေပးအဖြ႔ဲေတြလည္း လုိအပ္ပါ တယ္။ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုျဖစ္ရင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ဖို႔ႀကိဳတင္ သတိေပးေရး စနစ္ဟာလည္း အရမ္း အေရးႀကီးပါတယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္မွီ ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ကေလးသူငယ္ ၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူနဲ႔ မသန္စြမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ကူညီ ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးႏုိင္မယ့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အစားအစာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အသက္အပိုင္းအျခားအလုိက္ ေဝငွေပးႏုိင္ဖို႔ စာရင္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မွီ ျပဳစုထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အေနနဲ႔ အိမ္ထဲမွာ ပိတ္မိေနသူေတြ၊ ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္္ေျပးဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕စာရင္းေလးေတြကို ျပဳစုုထားၿပီး အေရးေပၚ ထြက္ေျပးမယ့္ လမ္းေၾကာင္းက စလုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေက်းရြာ အဆင့္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒက ထုတ္ျပန္တဲ့ မိုးေလဝသက သတင္းေတြကို နားဆင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လည္း လိုပါတယ္။  ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အပို္င္းမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အႀကံညဏ္ေတြ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္မႈ အပိုင္းေတြကို လုိက္နာဖို႔လုိတယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့ အခါ ရြာတစ္ရြာတည္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ ဌာနဆုိ္င္ရာမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ေဆာင္မွသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးရႈံးႏုိင္ေျခေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။  သူတို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေတြ ပူေပါင္းပါဝင္မႈေတြဟာ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ဆုိင္ရာေတြ အတြက္ အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္ဟု  ကိုသန္းမင္းထြန္းမွ ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။
 
သင္တန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့  မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွာရွိတဲ့ မိသားစုေတြ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈး ႏုိင္ေျခရွိတဲ့အရာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ မိသားစုေတြျဖစ္ေစရန္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔သင္တန္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။  ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီသင္တန္းျပီးတဲ့အခါမွာ ဒီသင္တန္းသားေတြဟာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အသိပညာျမင့္မားလာဖို႔၊ သာသနာအဆင့္ ၊ ဇုံအဆင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ Diocesan level ERSP နဲ႔ ဇံု Level  ERSP အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ က႐ုဏာ မန္းေလးကေန ျပဳလုပ္တဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ေဆာင္မယ့္လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာသာတူ အုပ္စုေတြအေနနဲ႔ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဖုိ႔၊ ဘာသာတူမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္ ဝါတြင္းကာလမွာ ေကာက္ခံတဲ့ ဝါတြင္း စုဗူးမ်ားကို က႐ုဏာမႏၱေလး႐ံုးမွ စနစ္တက်နဲ႔ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္းကို ဘာသာတူမ်ား ပိုမိုသိရွိ နားလည္ၿပီး  ေက်းရြာအဆင့္ သာသနာ အုပ္စုအဆင့္ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြမ်ား စုေဆာင္းတတ္တဲ့ အေလ့ အက်င့္ေတြ တုိးပြား လာဖို႔ ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္ဟုလည္း ကိုသန္းမင္းထြန္းမွ ေျပာျပခ့ဲပါသည္။
 
ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းကေတာ့ ဆရာေတာ္ႏွင့္ က႐ုဏာမႏၱေလးဒါ႐ိုက္တာ ပါဝင္တဲ့ အစည္းေဝးေလးလုပ္ၿပီး ဒီအလုပ္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြကို တင္ျပၿပီး ဇံုအဆင့္ ၊သာသနာအုပ္စု အဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့အခါမွာ သာသနာအဆင့္ ဇံုအဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြလည္း ျပဳလုပ္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔စည္းကေနၿပီး မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေရာ ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာေတြကို  ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္ဟုလည္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
  
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းမွ က႐ုဏာေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစူဇန္ ေအးေအးဝင္းမွလည္း အရင္က သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ႕ႀကံဳမႈ နည္းေပမယ့္ အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါတဲ့အခါ ကိုယ္ကိုတုိင္ပဲ ခံေနရတယ္ လုိ႔ခံစားရတယ္။ အခု အရင္တုန္းက ၾကားဖူးတာပဲရွိတယ္။  အခုကေတာ့ ကိုယ္ကိုတုိင္ျဖစ္ခဲ့ ရင္ေရာ ဆုိတဲ့ စိတ္ခံစားရတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွား ျခင္လာတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ပါဝင္ ကူညီခ်င္တယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ေနရာေတြမွာ တက္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ပါဝင္လႈပ္ရွားမယ္။ အရင္က ဝါတြင္းစုဗူး စုရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို မသိခဲ့ဘူး။ စုဗူးေပးတဲ့အခါ ယူၿပီး ဒီတုိင္းပဲ ပိုက္ဆံထည့္လုိက္တာပဲ။  အခုေတာ့ ဝါတြင္းကာလမွာ သာသနာကေနေပးတဲ့ စုဗူးဟာ က႐ုဏာ ႐ံုးကေနၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္ ဆုိတာကို သိရေတာ့ ခုအိမ္ျပန္တဲ့အခါမွာ ဝါတြင္း စုဗူးေတြေပးတဲ့အခါမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စုႏုိင္ၾကဖို႔ ကိုယ့္သာသနာ ကလူေတြကို တုိက္တြန္းမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဟု သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အလုုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲ တက္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိခဲ့ရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

မႏၱေလး က႐ုဏာ ျမန္မာလူမႈ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အသင္းအေနျဖင့္ မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ျခင္း ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

Pinky
( MDY-OSC)
(4.7.2016)

Comments