ေခ်ာင္း႐ိုးေက်းရြာ ခရစ္ယာန္တို႔အားမိႈင္းမေတာ္မူ ေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

posted 15 Jul 2016, 19:13 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 15 Jul 2016, 19:14 ]
မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ ေရဦးဇံု ေခ်ာင္း႐ိုးေက်းရြာ ခရစ္ယာန္တို႔အားမိႈင္းမေတာ္မူ ေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြင္းရွိ ေခ်ာင္း႐ိုးရြာ ခရစ္ယာန္တုိ႔အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ (၉.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔က  မႏၱေလး သာသနာလံုးဆုိင္ရာ  လူငယ္ဗဟို ေကာ္မတီ မွ လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Augustin Tin Mg Htun ႏွင့္ ေရဦးဇံု ေခ်ာင္းရိုးရြာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Augustine Win Myint , Fr. Byan ဗညား တို႔ ဦးေဆာင္ကာ တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အစီအစဥ္သုိ႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေရဦးဇံု အတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ပထမဦးစြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဘာ္စကိုဘိုဘိုမွ ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ကၽြးရာတြင္ “ ဒီႏွစ္ဟာ ဘုရားခင္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ သနားတတ္ေသာ၊ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ ဘုရားရွင္ရဲ့ ႏွစ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ႏွစ္မွာ ဒီလုိမ်ိဳး ေရႊေခ်ာင္း႐ိုးရြာမွာ ေကာင္းျမတ္သနားၾ ကင္နာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟာခံစားၾကမွာျဖစ္တယ္။ ပထမဆံုး ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ရေအာင္။ သနားေသာဘုရားက ဒီကေန႔ ဒီမွာ ရွိတ့ဲသူေတြနဲ႔ မိတ္သဟာယေတြကို သူ႔ရဲ့ သနားျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးေနတယ္။ အဲ့ဒီ အခြင့္အေရးကို ယူၾကရေအာင္။ တခါတုန္းက သမီးေလးတစ္ေယာက္က ေရေမႊးသံုးတယ္တဲ့။ ေရေမႊးသံုးတ့ဲ အခါမွာ သမီးကေန အေမကို ေျပာတယ။္ အေမတဲ့ ဒီေရေမႊးက အင္မတန္မွ ေစ်းႀကီးတယ္၊အနံ႔အသတ္က လူေတာထဲတိုးလို႔လည္း ေကာင္းတယ္။ ေရေမႊးအနံ႔ကို လူေတြက ရလုိ႔ရွိရင္ စိတ္ကိုၾကည္ၿပီးေတာ့ လူနားမွာ လာကပ္လည္း အဆင္ေျပတယ္တဲ့။ အေမလည္း သံုးပါလား ဆုိၿပီး သမီးလုပ္သူက ေျပာတယ္။ အေမကလည္း ျပန္ေျပာတယ္ သမီးတဲ့ ေရေမႊးတကာ ေရေမႊးထဲမွာ သမီးသံုးတဲ့ ေရေမႊးထက္ ေကာင္းတဲ့ ေရေမႊးရွိတယ္။ အဲဒါ ဘာလည္းဆိုရင္ ျဖဴစင္ျခင္း ေရေမႊး၊ ႐ိုးသားျခင္း ေရေမႊး၊ ဘုရားေပးတဲ့ ေရေမႊးကို သံုးပါတဲ့။ ေနရာတကာမွာ လူေတာတုိးၿပီး မ်က္ႏွာလည္း ရေစတယ္။ အဲ့ဒီေရေမႊးကို ပိုသံုးပါ သမီးတဲ့။ ဒီက လူေတြ ဘာေရေမႊး သံုးၾကမလဲ၊ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ကေနလာၿပီး ဘယ္ကိုသြားၾကမလဲ။ စဥ္းစားၾကပါ။ ဒီကေန႔ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကေန အေျဖ ရလိမ့္မယ္။ ဝတ္ေစာင့္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲ။ ဝတ္ေစာင့္တယ္ဆုိတာ ဝတ္တရားကို ေစာင့္ခုိင္းတာ။ ဝတ္တရားေတြဆုိတာ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို ေစာင့္။ ဘုရားရဲ့ ဝတ္တရား ကို ေစာင့္၊ သင့္ရဲ့ ဘုရားခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ၾက။ အဲ့ဒီ ဝတ္တရားကို ေစာင့္။ အဲဒါကို ဝတ္ေစာင့္တယ္လုိ႔ ေခၚတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ဝတ္ေစာင့္ၾကပါ။ ဘုရားရဲ့ ၾကင္နာသနားျခင္းႏွစ္မွာ ကိုယ့္အတြက္ ဘုရားက ေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မုိုးေကာင္းကင္နဲ႔ ဘာနဲ႔မွ မလဲပါႏွင့္ ”ဟု ဝတ္ေစာင့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး Fr.Byan ဗညား မွလည္း “က်ေနာ္ေဟာမယ့္တရားေတြဟာ ဘုရားသခင္ရ့ဲ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကိုပဲ ေဟာမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ေဟာတဲ့ တရားမွာ ၾကားနာၿပီးေတာ့ အသတ္တာ မေျပာင္းလဲဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ  သိရက္နဲ႔ အသက္တာမွာ မိမိ လုပ္ခ်င္တဲ့အတုိင္း လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတ့ာ၊ သမၼာက်မး္စာမွာရွိတဲ့ က်ိမ္ျခင္း အမဂၤလာအားလံုးဟာ မိတ္ေဆြအေပၚက်ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာ ရွင္ေပါလူးက ေျပာပါတယ္ ငါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ကို မေဟာေျပာလွ်င္ ငါ့၌ အမဂၤလာ ရွိေစ။ ဒီကေန႔ က်ေတာ္ ေဟာမယ့္တရား အားလံုးက သမၼာက်မ္းစာ ေပၚမွာပဲ အေျခခံမယ္။ မိတ္ေဆြ သင္လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအားလံုးနဲ႔ ဘုရားသခင္ ေပးတဲ့ကယ္တင္ျခင္းဟာ သင့္အေပၚမွာ ဒီကေန႔သက္ေရာက္မယ္။ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာေလာ့ အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေလာ့။ ဒီကေန႔ က်ေတာ္ ဒီကို ေရာက္ရွိလာတာက်ေနာ္ အားလုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့္မွာ အခ်ိန္မရွိ ဘဲနဲ႔ လာေဟာတာ။ ဒါဟာ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ ကေန ေခၚတဲ့အရာကို လက္ခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေလာ့။ ဒီကေန႔ ဒီမွာေရာက္ရိွလာတဲ့ သူဟာ မိမိရဲ့အျပစ္ကို မိမိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားၿပီးတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ့အျပစ္ကို မိမိ ေဖာ္ထုတ္ရေတာ့မယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဆံုးမျခင္းကို ခံယူဖုိ႔ေရာက္ရွိလာတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာတဲ့အခါ ၊ခံယူတဲ့ အခါမွာ စိတ္ရွည္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေဟာေျပာ သတ္ေသခံယူျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ရွင္သန္ျခင္းအားျဖင္သတ္ေသျပရမယ္။ မိမိခရစ္ယာန္လုိ႔ ေျပာၿပီးေတာ့ မိမိ တပ္မက္ တဲ့အရာ ၊အျပစ္ကို ပို႔ေဆာင္တဲ့အရာတုိ႔မွာ မိမိဟာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္း ေနမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ဟန္ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီကေန႔အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ကေန ဘုရားသခင္ရဲ့ သားသမီးျဖစ္ျခင္းဆုိတဲ့ အျဖစ္သုိ႔ ဒီကေန႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရေအာင္။ က်ေနာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ပါဘူး။

ငါခရစ္ယာန္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ျပည့္စံုၿပီ၊ လံုေလာက္ၿပီ ထင္ေနလား။ ဘုရားသခင္က ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္း ၊မျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ မၾကည့္ဘူး။ ဘုရားသခင္က ဘာကိုၾကည့္တာလဲ ဆုိေတာ့သူရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို မိမိဟာေန႔စဥ္ အသတ္တာမွာ၊ အခိ်န္တုိင္းမွာ ဆင္ျခင္ ေထာက္႐ႈၿပီးေတာ့ ဘုရားခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း ရွင္သန္ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို အလိုရွိတယ္။ အဲဒီအရာေပၚမွာ ဘုရားသခင္က ေက်နပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔မိမိရဲ႕ အသက္တာကို မိမိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ပါ။ သမၼာတရားကို နားမေထာင္ပဲ ဒ႑ာရီစကားကို နားေထာင္ရင္ လြဲမွားၾကလိမ့္မယ္။ လူေတြကိုေျပာတဲ့ စကား၊ ပုံျပင္ေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ အေပၚမွာပဲ နားေထာင္ေနတဲ့ အခါမွာ မွားယြင္းတဲ့ အယူဝါဒေနာက္ကို လိုက္ၿပီး လမ္းလဲြၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ယခုက်န္းမာတဲ့အခ်ိန္၊ ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္၊ ႏုပ်ိဳတဲ့အခ်ိန္၊ အခ်ိန္ေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေနာက္ကို အမွန္တကယ္လုိက္ပါ။ ယခု အသက္ရွင္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိရဲ့အသက္တာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အာပတ္ေျဖပါ။ အာပတ္ေျဖတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္ေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ငရဲသြားဖို႔ ေၾကာက္တယ္။ မွန္တယ္ ငရဲသြားဖုိ႔ ေၾကာက္တယ္။ တကယ္တမ္း ဘုရားကို ခ်စ္လာၿပီဆုိရင္ ငရဲသြားရမွာ ေၾကာက္လုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေမတၱာ ေစတနာေတာ္ကို ထိခုိက္က်ဴးလြန္မိ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဘုရားသခင္ကို သနားၾကင္နာတဲ့စိတ္နဲ႔ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြတဲ့ စိတ္နဲ႔ အာပတ္ေျဖရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အသတ္တာကို က်င့္ေဆာက္တည္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မိမိ ေနာက္ေနာင္ ဒီအျပစ္ေတြကို လံုးဝ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ေျပာၿပီးမွ အာပတ္ေျဖပါ။ ဒီကေန႔ ဇာတိပကတိ အသက္တာမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အသတ္တာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အသတ္တာကိုျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္တာမွာရွင္သန္ကာ ဝိညာဥ္ ပကတိအားျဖင့္ ရွင္သန္ ေနထုိင္ရမယ္။ ဝိညာဥ္ပကတိမွာ ရွင္သန္ေနထုိင္တဲ့ သူေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနမလဲဆိုရင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္တည္ျခင္း၊ အစရွိတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ခံစားရမွာျဖစ္တယ္” ဟု အသက္တာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း က်င့္ေဆာက္ တည္ေနထိုင္ျခင္း အားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိႏုိင္မည့္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။


ဆက္လက္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ အာပတ္ေျဖျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကုသျခင္း အစီအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရသူတစ္ဦးမွ သတ္ေသခံရာတြင္ က်မ ႏွာေခါင္းပိတ္ေနတာ၊ ႏွာရည္ မယိုတာေျခာက္လၾကာၿပီ၊ ေဆးထုိး ေဆးေသာက္လည္း လုပ္ေရတယ္။ ဘာမွ် တိုးတတ္မလာခဲ့ပါဘူး ဒီကေန႔ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အစီအစဥ္ရဲ့ကုသျခင္း အစီအစဥ္မွာ လဲက်ၿပီးေနာက္ ငိုရင္းကေန မ်က္ရည္ ေတြနဲ႔အတူ ႏွာရည္ေတြြပါ က်လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရတယ္လုိ႔ပဲ ခံယူ ပါတယ္ဟု သတ္ေသခံခ့ဲပါသည္။

ဒီမွာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူၾကီးေတြ၊ကေလးေတြ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာအတြက္ ဖိတ္ေခၚတဲ့ အခါမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေထာက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာရွိိတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ သားသမီး ေတြကို ခ်စ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ တစ္ေယာက္စီရဲ့ အသက္တာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပိုမုိ ရင္းႏွီး မိတ္သဟာယဖြဲ႔ ေပါင္းစပ္ ရွင္သန္ ေနထုိင္သြားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဟု Fr.Byan ဗညား မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Pinky  ( MDY-OSC)
11.7.2016
ေခ်ာင္း႐ိုး

Comments