ကိုရင္အဆင့္ တက္လွမ္းေသာ သကၤန္းခံယူပြဲ

posted 23 May 2014, 03:44 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 23 May 2014, 03:44 ]
မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စိန္ေသာမတ္ အႀကဳိ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ 25.4.2014 ေန႕ နံနက္ 6း30 နာရီ၌ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဘရာသာရ္ အဆင့္ တက္လွမ္းေသာ သကၤန္းခံယူေသာအခမ္းအနားကို ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Domini
ဂ်ဳိတု ဦးေဆာင္၍ မစၦားတရား ေဟာၾကားခဲ့၏။ Brother ဘ၀သည္ အစျပဳျခင္း၊ ဘ၀တာအတြက္ ႀကဳိးစားမႈ၊ မိဘမ်ားမွလည္း ဆက္လက္ဆုေတာင္းေပးရန္၊ မိမိတို႔ ရင္ေသြးမ်ား ဘုရားသခင္ကိုေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြား၏။

Rev. Fr. Dominic ဂ်ဳိတုထံမွ သကၤန္းခံယူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
  • Bro. အာေလာရွက္ ဂ်က္ေမာင္ေမာင္ေထြး(ဆင္ျဖဴ)
  • Bro. ေဂ်ာ္ကင္း ေအာင္သက္ဦး (ေရဦး)
  • Bro. စီမုန္ ေက်ာ္ထက္ခိုင္ (ေရႊဘို)
  • Bro. ပက္ထရစ္ ေအးရႈိင္းေအာင္ (ရြာေတာ္)
တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ သကၤန္းခံယူပြဲသို႔ ရဟန္းေတာ္ 9 ပါး၊ ဘရာသာရ္ 37 ပါး၊ စစၥတာရ္ 5 ပါး၊ ဘာသာ၀င္ 500 တက္ေရာက္၍ ထမင္း၊ ၀က္သားဟင္းလ်ာျဖင့္ ေကၽြးေမြးခဲ့၏။

နီလာစမိုင္းလ္(ေရဦး)
Comments