ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

posted 25 Jul 2015, 18:48 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 28 Jul 2015, 03:04 ]
မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းသည္ ၂၁.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔က မိတၳီလာဇံုအတြင္းရွိ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ စိန္ထေရးဇားဘုရားေက်ာင္းမွ ဘာသာတူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုကာေဟာေျပာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္းတြင္းၾကီးဇံုႏွင့္ မိတၳီလာဇံုမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ေလာကၾကီးသည္ ေခတ္မီတိုးတက္ကာေျပာင္းလည္းမႈမ်ားသည္ ျမန္ဆန္ေနသည့္ အေလ်ာက္ဘာသာေရးတြင္လည္း သစ္ဆန္းသည့္ပံုစံျဖင့္ တီထြင္ၾကံဆလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားတရားရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးတြင္မိသားစုတုိင္း ပါဝင္ရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း၊မိမိသာသနာ မိမိဘုရားေက်ာင္းတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ေဆာင္သြားေစလုိေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာတရားထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ အလင္းမ်ား ျဖစ္ေစၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ကို္ယ္စားကိုယ္ပြားမ်ားျဖစ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေလးစားရေသာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ဘာသာသူမ်ားျဖစ္ေစလိုပါသည္ဟု ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။


ထုိ႔ေနာက္ မိတၳီလာဇံုမႈးဘုန္းဘုန္း ေမာင္ဆန္းမွလည္း ဘာသာတူမ်ားယခုလုပ္ေဆာင္ေနတာထက္ ဘာသာေရးမွာပိုမို ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ အက်င့္မပါေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းမရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာတူမ်ား ဘာသာေရးတြင္ က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္တြင္းၾကီးဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းၿဂိဳလ္တုမွလည္း  ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ပါက ဘုရားသခင္သည္ အရာရာကုိ ေနာက္မွ ပံ့ပ္ုိးေပးေၾကာင္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္အား ဆုေတာင္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ကာ အေသးစိတ္ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ၂၂.၇.၂၀၁၅ရက္ေန႔နံနက္ (၆း၃၀)အခ်ိန္တြင္ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္အတူ ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ခရစၥမားအားေပးျခင္းစကၠရမင္တူးခံယူျခင္းပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ထိုပြဲတြင္မေကြး၊ပုဂံ ေခ်ာက္မွဘာသာတူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးအၿပီးတြင္ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွလူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာသူမ်ားသည္ ႏႈတ္ဆက္သီးခ်င္း၊ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အဲဒီေနာက္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဘုနး္ဘုန္းဝင္းညိဳမွ ေက်းဇူးတင္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ဘာသာတူမ်ား မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕သို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

Comments