ဂုဏ္ယူဖြယ္ ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္

posted 4 Sep 2014, 16:22 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 4 Sep 2014, 16:22 ]

ဂုဏ္ယူဖြယ္ ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္

မၿပဳံးလဲ၀တ္ရည္(ခ) သဲသဲ


ခုံအမွတ္ မလ ၅၄၃ မလႈိင္ၿမဳိ႕

ျမန္မာ             ၇၅ မွတ္

အဂၤလိပ္         ၇၆မွတ္

သခၤ်ာ            ၆၂ မွတ္

ဓာတု             ၈၅ မွတ္

ရူပ                ၉၄ မွတ္

ဇီ၀                ၉၆ မွတ္

စုစုေပါင္း   ၄၈၈ မွတ္


မိဘမ်ား ဦးေက်ာ္လြင္ဦး + ေဒၚစန္းစန္းေငြ(ခ) မဂြမ္းပုံ

ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ နဘက္ရြာ

Comments