မႏၱေလးသာသနာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း

posted 5 Jan 2015, 19:23 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Jan 2015, 19:24 ]

မႏၱေလးသာသနာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း သမာဓိေရႊငါး ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ျခင္း

မႏၱေလးသာသနာ တန္ဖိုးအိမ္ရာစီမံကိန္းကို သမာဓိ ေရႊငါး ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ခ်မ္းသာကုန္းရြာတြင္

၁၇.၁၂.၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီတြင္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္ မန္းထန္မွ ေကာင္းႀကီးေပး ဆုေတာင္းေမတၱာရြက္ဆုိကာ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဦးျမင့္ေဝ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ပနက္ရိုက္ၾက၏။

ဦးျမင့္ေဝ ( ေရႊငါးမိသားစု ) မွ ခရစၥမတ္ လွဴဒါန္းပြဲျပဳုလုပ္ရာ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းေတာ္ သီလရွင္မ်ားကို လွဴဖြယ္ဝတၳဳမ်ားဆက္ကပ္၏။ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ဦးျမင့္ေဝ မွ အမွာစကားေျပာၾကား၏။ ဆရာေတာ္မွ ဦးျမင့္ေဝအား Christmas Set လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မႏၱေလးသာသနာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကို ဦးျမင့္ေဝ မိသားစုမွ တာဝန္ယူ အကုန္အက်ခံ၍ အိမ္ခန္း ေရာင္းခ်ၿပီးမွ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဦီးျမင့္ေဝ တုိ႔နားလည္မႈ စာခၽြန္ေတာ္ကို အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾက၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ားမွ ဦးျမင့္ေဝ အား Silent Night/ Merry Christmas သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္၍ ဦးျမင့္ေဝ တည္ခင္းေသာ ဆြမ္းသံုးေဆာင္ကာ အခမ္းအနားကို အဆံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။နီလာစမုိင္း (ေရဦး)


Comments