သူေတာ္စင္မ်ားႏွစ္ ပိတ္ပြဲႏွင့္ သနားၾကင္နာျခင္း ဂ်ဴဗလီႏွစ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

posted 3 Feb 2016, 19:36 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 3 Feb 2016, 19:38 ]
သူေတာ္စင္မ်ားႏွစ္ ပိတ္ပြဲႏွင့္ သနားၾကင္နာျခင္း ဂ်ဴဗလီႏွစ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

2.2.2016 ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀ မွ ၃း၀၀) နာရီထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ 82-25 x26 ၾကားရွိ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီျဒယ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ သူေတာ္စင္မ်ားႏွစ္ ပိတ္ပြဲႏွင့္ သနာၾကင္နာျခင္း ဂ်ဴဗလီႏွစ္ ဖြင့္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပြဲေတာ္သို႔ မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီၤေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္ေလာင္းမ်ား (၁၂၀)ပါး ေက်ာ္ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ အဖြင့္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ခန္းမေဆာင္တြင္ သူေတာ္စင္မ်ား ႏွစ္ပိတ္ျခင္းႏွင့္ သနားၾကင္နာျခင္း ဂ်ဴဗလီဖြင့္ပြဲျပဳုလုပ္ျခင္း၊ Wake the World သီခ်င္းကို အားလံုး အတူတကြ သီဆုိျခင္း၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားေသာ သူေတာ္စင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳအကျဖင့္ ကျပဂုဏ္ျပဳျခင္း တို႔တင္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သူေတာ္စင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း သူေတာ္စင္မ်ားႏွစ္အတြင္း ခံစားခဲ့ရသည့္ ေက်းဇူးမ်ားကို အဖြဲ႔လုိက္ ေဝမွ်ျခင္း၊ အဲဒီေနာက္ ကိုယ္စီ ဆီမီးမ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း အစီစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆီမီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆီမီးကို သယ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေနရာကေန ဘယ္ေနရာကုိ သယ္ေဆာင္သြားၾကမွာလည္း၊ လူအမ်ားကို ကူညီၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏုိင္ငံကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းၿပီး ဆီမီးကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ဘုရားေက်ာင္းထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္တယ္ဟု ဆေလးရွင္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ Sr. ျဖဴျဖဴက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ မစၦားတရားတြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒတရားေရေအး တုိက္ေကၽြးရာတြင္ သူေတာ္စင္ေတြဟာ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာကို ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အမ်ားၾကားမွာ ေပၚလြင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကလဲဆုိတာ ျပန္စဥ္းစားၾကရ
မယ့္ အခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘဝကို ပုခံုးလႊဲဖို႔ တာဝန္အသီးသီးယူၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။
Religious ေတြဟာ  The light of the world ျဖစ္တယ္။ တစ္ျခား အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဘယ္နည္းနဲ႔ အလင္းကို ျပၾကမွာလဲ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာကေတာ့ ရွိေနမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ေတာ္ေတာ္ ေလ့လာဖုိ႔လုိတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားရမယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကိုမသိပဲ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။တစ္ဦးစီ တစ္ဦးစီက ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္္ဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၾသကာသေလာကႀကီးကို
ဘာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားလဲ သိဖုိ႔လုိတယ္။ ေျမႀကီးနဲ႔ သခင္ေယဇူး ဘယ္လုိဆက္စပ္မႈရွိလဲ။ ေျမၾကီးကို လူေတြက ဖ်က္စီးေနၾကတယ္။ ေရကို လူေတြက အဆိပ္ခက္ေနၾကတယ္။ေလထုကို ညစ္ညမ္းေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္။ Religiousေတြကို ဒါကို ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို အၿမဲ ေဖာ္ျပေနရမယ္။ Religious became the light of the Myanmar. ဒါေၾကာင့္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလကို သနားပါဆုိၿပီး သနားၾကင္နာျခင္း ဂ်ဴဗလီႏွစ္မွာ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါစို႔ဟု ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

Pinky (MDY OSC)
2.2.2016
Comments