ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀တ္ေစာင့္ျခင္းပဲြႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ

posted 10 Feb 2015, 04:53 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 10 Feb 2015, 04:54 ]
ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀တ္ေစာင့္ျခင္းပဲြႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ
မႏၱေလးၿမိဳ႕

    မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းပဲြကို ၁၉.၁.၂၀၁၅ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၅ေန႔အထိ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားမန္ထန္၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဂေရာင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး မႏၱေလး ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္တြင္ ျပဳလုပ္ရာ အီတလီႏုိင္ငံမွ Fr. Thomas HAAKE, Oblate of The Virgn Mary တရားေပးကာ ေရွးသာသနာျပဳမ်ား၏ ဘ၀မ်ား ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းေပးဆပ္၊ မ်ဳိးေစ့ခ်ျခင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း သတိရေစ၏။ ျမန္မာႏွင့္ U.S.A တို႔ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြမႈမ်ားမွာ ကမာၻ နံပါတ္တစ္ ေနရာတြင္ရိွေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

    ၀တ္ေစာင့္အၿပီး ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မႏၱေလးကန္ေတာ္ႀကီးတြင္ ဦးဂ်ိမ္း မိသားစု (စစ္ကိုင္း) မွ တည္ခင္းေသာ ညစာစားပဲြကို တေပ်ာ္တပါး သံုးေဆာင္ခဲ့ၾက၏။
 
    မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ Pastreal Programe Worbshops ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၇.၁.၂၀၁၅ မွ ၂၉.၁.၂၀၁၅ ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ရာ ၂၇.၁.၂၀၁၅ ပထမေန႔ နံနက္ ၈း၃၀နာရီတြင္ Heavenly Father, Son of God+ The Holy Spirit သီခ်င္း သီဆိုကာ ဆရာေတာ္နီေကာလာစ္ မန္းထန္မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

    On Priestly Vocation အေၾကာင္း အလုပ္႐ံု စတင္ေဆြးေႏြးရာ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသား ေရြးခ်ယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံ့ ပညာေရး၊ သစၥာသံုးပါးခံသူတို႔၏ ပညာေရး၊ ၀ိညာဥ္ေရး၊ လူ႔ဘ၀ ပံုသြင္းျခင္း၊ Socio-pastoral လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ အဆင့္၊ အႀကိဳ ရဟန္း ျဖစ္သင္ အဆင့္၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဓမၼသၿဂိဳလ္ ဘရာသာ္မ်ားအဆင့္၊ ဦးပဥၨင္းမခံယူမွီႏွင့္ ဦးပဥၨင္းခံယူၿပီး အဆင့္တြင္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ ပိုခ်ျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

Priestly Life ရဟန္းဘ၀တြင္ တစ္ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ၀ိညာဥ္ေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တာ၀န္ေပးအပ္ အေစခံျခင္း၊ ရဟန္းတုိ႔၏ Pastoral Life+ Dufies, Strong Drimfrs သံုးစြဲျခင္းမ်ား သံုးသပ္ျခင္း၊ ရဟန္းဘ၀ ၆ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္ Priestly Life, အသင္းေတ္ာ၏ဥပေဒ Canon Law အရ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်င့္ျဖစ္ေနေသာ ေသာက္သံုးျခင္းမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ရဟန္းတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား အျပည့္အ၀ မေက်ျပြန္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး ထမင္းခ်က္မ်ားထားရိွျခင္းတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ရဟန္း၀ါေတာ္ ၂၆ ႏွစ္မွ အသက္ ၇၀-၇၅ ပင္စင္ယူေသာအခ်ိန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ဇဲြရိွမႈေပၚ တာ၀န္ေပးရန္ မ်ားကို ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ ဇံုအလိုက္ တင္ျပ၍ ဆရာေတာ္ နီေကာလာစ္မွ တစ္ေန႔တာ သံုးသပ္မႈမ်ား မိန္႔ၾကားပါသည္။

ဒုတိယေန႔ ၂၈.၁.၂၀၁၅ ေန႔ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီတြင္ Heavenly Father သီခ်င္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္မွ အဖြင့္ အမွာ စကားေျပာၾကား၍ ဇံုအလုိက္ Priestly Relationship and Postoral Dufies ေဆြးေႏြးရာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆက္ဆံေရး၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ တပါးႏွင့္ တပါး မခ်ည္းကပ္ေရး၊ Fatherly Love ရိွေရး၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအၾကား အတင္းအဖ်င္းမ်ား၊ အုပ္စုဖဲြ႕ျခင္း၊ ပါတီခဲြျခင္းမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ဆက္ဆံေရး မရင္းႏွီးမႈ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ Charism မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ရဟန္းႏွင့္ သာမန္ လူ၀တ္ေၾကာင္ မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ား ဘုရားစကားတန္း လႊတ္ေပးရန္ ၊ လက္ထပ္ရက္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ရဟန္းႏွင့္ မိဘမ်ား အေပးအယူမွွွ်ဘို႔  မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားကို လူငယ္သင္တန္း၊ Carol သီဆိုျခင္းမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ သက္ေထြး လူငယ္မ်ား ဘုရားေက်ာင္းလာရန္ စည္း႐ံုးေပးေရး၊ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၊ အထီးက်န္ဆန္မႈမ်ား၊ ေနရာေဒသအလုိက္ အားေပးျခင္း၊

Administration of Sacraments and Catechesis တြင္Teaching catechism, sisters မ်ားမွ ပထမ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၊ခရစၥမား ဘုရားစကားတန္းမ်ား သင္ၾကားျခင္း၊ တနဂၤေႏြၾသ၀ါဒ well prepare  ျပဳလုပ္ျခင္း၊ retreat ဥပါဒ္ေစာင့္ျခင္းမ်ားျဖင့္၊ rules ႏွင့္regulations မ်ား အသင္းေတာ္ဥပေဒ Canon Law သြန္သင္ျခင္း၊ သကၤန္း အေရာင္အသံုးျပဳမႈ ၊ ေလာ္ဗန္၊ ၀တၱဳပစၥည္း ပူေဇာ္ျခင္း၊ အန္ေဂ်လူး ေမတၱာဆိုျခင္း သင္ၾကားေပးျခင္း။

    Aelmrinistration Saoraments တြင္ ေဆးေၾကာျခင္းေပးရာ သကၤန္း၊ စတို၊ လည္ဆဲြ၊ ဆီ၊ ေရ၊ ဖေယာင္းတုိင္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္ျဖဴ ျပင္ဆင္၍ ကက္သလစ္ မိဘႏွစ္ပါး ေဆးေၾကာျခင္းေပးရာ၌ ပါ၀င္ရန္၊ ခမ္းခမ္းနားနား ျပဳလုပ္ရန္ Baptism Register စာရင္း စသြင္းရန္၊ ခရစၥမားခံယူမည္သူမ်ား ျပင္ဆင္ရာ ၀ိနည္းစာအုပ္မ်ား အဆင္သင့္ရိွရန္ ဆရာေတာ္အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ခရစၥမားေပးရန္ Eucharistic celebration အဆင္သင့္ႏွင့္ ေစာေစာေရာက္ရိွရန္၊ အာပတ္ေျဖ နားေထာင္ရန္၊ ပထမေသာၾကာတြင္ တနာရီ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီး ျပဳလုပ္ရန္၊

    လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္ း(၃) ပတ္ ေၾကညာရန္၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လူမမာ ပရိတ္ေတာ္ဆီ ေပးရန္၊ သၿဂိဳလ္ျခင္းမ်ား၊ မိသားစုနဲ႔ ညိွႏိႈင္းဘို႔ စိတ္နာၿပီး ဘာသာမပ်က္သြားရန္၊
    Archbishop (သို႔) သူ႔ရဲ႕Delegafe အေနျဖင့္ Registration Booh မ်ားထိန္းသိမ္းရန္၊ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ခရစၥမား အားေပးျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ စာအုပ္မ်ား၊ Mass-Stipens စာအုပ္မ်ား သာသနာမွ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးရန္၊

    Parish office ႐ံုးခန္းႏွင့္ ႐ံုးထိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ခန္႔ထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

    တတိယေန႔ ၂၉.၁.၂၀၁၅ pastoral socio-Pastoral Programmes ႏုိင္ငံ အမႈထမ္းအရာရိွမ်ား အကူအညီျဖင့္ အလုပ္ရရိွရန္ ကူူညီေပးျခင္း၊ အလုပ္မဲ့မ်ား၊ ဆယ္တန္း မေအာင္သူမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လက္သမား၊ ကား၊ ဆိုင္္ကယ္၀ပ္ေရွာ့၊ ကြန္ျပဴတာ စာရင္းကုိင္မ်ားတက္ေရာက္ရန္ တုိုက္တြန္းေပးျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ပညာေပးျခင္း၊ Earthcare, Ecology အေနျဖင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား သန႔္ရွင္းေရး၊ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ ကင္းစင္ေရး၊ လယ္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္၊ ၿခံေျမမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေခၚ၍ သင္တန္းေပးျခင္း၊ Aqua-culture ေရမျဖဳန္းေရး၊ Food security အစားအေသာက္မ်ား ေဘးကင္းေရး၊ KMSS မွပညာေပး၊ သင္တန္းေပး၍ မွန္မွန္၀င္ေငြ ရရိွေရး၊  မိသားစု၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ၊ လစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သက္ေထြးလူငယ္မ်ားကို သင္တန္း ေပးရက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ဖိတ္ေခၚပညာေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ဇံုအလုိက္ ဘုရားေက်ာင္းပဲြေတာ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဇံုအလိုက္ တင္ျပ၍ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္မွ အပိတ္ အမွာ စကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေ၀းကို ႐ုတ္သိမ္းလုိက္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ျမတ္၌
နီလာစမိုင္း(ေရဦး)
   

Comments