စိန္အာေလာရွက္စ္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ပြဲေတာ္ႀကီး

posted 23 May 2014, 04:34 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 23 May 2014, 04:36 ]
စိန္အာေလာရွက္စ္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ပြဲေတာ္ႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕

မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕ စိန္အာေလာရွက္စ္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ႀကီးကို 30.4.2014 ညေန 4း00 နာရီ အခ်ိန္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဂေရာင္မွ ႏွစ္100 ျပည့္ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ေကာင္းႀကီးေပး ရာျပည့္အလံကို လႊင့္တင္ခဲ့၏။
ဆရာေတာ္ေပါလ္ဂေရာင္၊ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးျမင့္စိုးတို႔မွ ဖဲႀကဳိးျဖတ္ မိုးပ်ံပူေပါင္းမ်ား လြင့္တင္ခဲ့၏။ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဂေရာင္၊ ဖာသာျမင့္စိုးတို႔အား ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ အထိမ္းအမွတ္ အလံမ်ား ေပးအပ္ခဲ့၏။

ပြဲေတာ္လာသူအားလုံး၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း မ်က္ႏွာစာ၊ စစ္ေဆးရုံလမ္း၊ ၿမဳိ႕ပတ္လမ္းမွ စိန္အာေလာရွက္စ္ဆင္းတုေတာ္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဦးပဥၨင္းဂၽြန္ ထြန္းထြန္းႏိုင္မွ ပင့္ေဆာင္လ်က္ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ စင္ျမင့္တြင္ ကေလးသာသနာ ဆရာေတာ္ ေဖးလစ္ လန္ခင္းထန္မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး အေၾကာင္း ေဟာၾကားၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့၏။

ည 7း00 နာရီတြင္ တိုင္းရင္းသား အက ပေဒသာမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ရာ မႏၱေလးသာသနာ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပုဂံအကအလွႏွကင့္ စတင္ၿပီး ခ်င္းရိုးရာ၊ ကခ်င္ရိုးရာအကမ်ား၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္အုပ္စု၊ စိန္ေမရီအုပ္စုမ်ားမွ ေတးသရုပ္ေဖာ္အကမ်ား၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အဆိုေတာ္မ်ား၏ ေတးသံသာျဖင့္
ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့၏။

 1.5.2014 ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ 8း00နာရီတြင္ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း ဦးေဆာင္ကာ ဆရၾေတာ္ 10 ပါး ၿခံရံလ်က္
ရဟန္းေတာ္မ်ား 12 ပါးတို႔ႏွင့္အတူ ရာျပည့္ ဂ်ဴဗလီ စင္ျမင့္တြင္ ရဟန္ုးသိကၡာ ခံယူေစ၏။ မစၦားအၿပီး ရာျပည့္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ကူးၾက၍ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းႏွင့္ ရဟန္းသစ္ တစ္ပါးစီ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းႏွင့္အတူ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးခဲ့၏။ ေန႔လည္ 2း00 နာရီအခ်ိန္ ဖာသာ ပီတာ စိန္လႈိင္ဦးမွ ႏွစ္100ျပည့္
သမိုင္းစာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့၏။ ည 7 နာရီတြင္ Stage show ေဖာ္ေျဖေရးကို ကက္သလစ္ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈ ရန္ကုန္မွ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ေတးသံရွင္ ႏြဲ႕ယဥ္၀င္း၊
ခ်စ္သုေ၀၊ သားႀကီး၊ သံသာ၀င္း၊ အနဂၢ၊ ေဆရယ္၊ ရပ္ဆဲလ္၊ Leo၊ ထက္ေအာင္ႏွင့္ အျခားေသာ ေတးသံရွင္မ်ားတို႔မွ ေခတ္ေပၚေတးမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့၏။


25.5.2014 ေသာၾကာေန႔ နံန
က္ 8း00 နာရီတြင္ ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္္ထုန္းဂေရာင္ ဦးေဆာင္ ေဟာၾကားကာ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားစ္ဘုိမွ ၾသ၀ါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။ မစၦားအၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဂေရာင္မွ 11ႏွစ္တာ မႏၱေလးသာသနာအတြင္း
အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွလည္း ႏွစ္100 ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ပြဲေတာ္ႀကီးအတြက္
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့၏။

နံနက္ 11နာရီတြင္ ႏွစ္100 ျပည့္ အခမ္းအနား အလံခ်ၿပီးေနာက္ ဂ်ဴဗလီ ပြဲေတာ္ႀကီးကို  ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ႀကီး 11 ပါး၊ ရဟန္းေတာ္ 130 သီလွရွင္ 110 ကိုရင္50 ဘာသာ၀င္ 7000 ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။

နီလာစမိုင္းလ္(ေရဦး)

Comments