ရဟန္းသစ္အား ဂုဏ္ျပဳပြဲ (ျမင္းျခံ)

posted 1 May 2013, 08:55 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 1 May 2013, 09:05 ]

ျမင္းၿခံၿမဳိ႕၊ စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္းတြင္ 7.4.2013 ေန႔ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီတြင္ ရဟန္းသစ္ John ေက်ာ္သူရ၏ တရားဦး (ပထမဆုံး) မစၦားေဟာၾကားၿပီး၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရာ သာသနာအက်ဳိးေဆာင္ဥကၠဌ ဦးခင္ဆက္မွ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း၊ ဒုဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္မွ ႏႈတ္ဆက္ၾသဘာစာ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ မအမာရီမွ ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ျခင္း၊ ေဒၚခင္မာ၀င္းမွ အလွဴေငြ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ လူငယ္မ်ားမွ ႏႈတ္ဆက္ သီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ဘာသာတူမ်ားမွ အလွဴေငြႏွင့္ လက္ေဆာင္ေပး၍ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ Bro သန္းႏိုင္ဦးႏွင့္ ကေလးမ်ားမွ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ၿပဳံးခ်ဳိမွ အစီအစဥ္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဖာသာရ္ဂၽြန္ေက်ာ္သူရ၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံယူျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူးခဲ့ၾက၏။နီလာစမိုင္းလ္ (ေရဦး)

Comments