ရဟန္းသိကၡာခံယူပြဲ

posted 1 May 2013, 08:54 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 1 May 2013, 09:03 ]

မႏၱေလးၿမဳိ႕၊ ကာသီျဒယ္ခန္းမတြင္ 6.4.2013 နံနက္ ၈း၀၀ နာရီတြင္ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ လက္ေတာ္မွ ဦးပဥၨင္းႀကီး John ေက်ာ္သူရႏွင့္ ဦးပဥၨင္းႀကီး John Eudes ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္တို႔ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၾက၏။ Fr. Cyril ျမင့္စိုးမွ ၾသ၀ါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။ ရဟန္းသစ္ႏွစ္ပါးတို႔မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့၏။ ရဟန္းသိကၡာတင္ အခမ္းအနားသို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၄၈ပါး၊ သီလွရွင္ အပါး၄၀၊ ဘာသာတူ ၁၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့၍ ၾကက္ဆီထမင္းဗူးမ်ား ေ၀ငွခဲ့၏။
နီလာစမိုင္းလ္(ေရဦး)

Comments