ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

posted 19 Aug 2013, 02:26 by Mandalay Archdiocese   [ updated 19 Aug 2013, 02:27 ]
    က်ိဳင္းတုန္သာသနာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေန ဦးရစ္ခ်က္+ေဒၚနန္းပီးရာရီတို႔၏ ဖခင္ ဦးဖရန္စစ္စိုင္းထြန္းရီသည္ ဘန္ေကာက္မွာ  ႏွလံုးစက္ထည့္ကုသမႈ ခံယူရာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသျဖင့္ ဘုရားရွင္အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အဖက္ဖက္မွ၀ိုင္း၀န္းကူညီဆုေတာင္းေပးၾကေသာ သူမ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

                                                                                                                                                                    ခရစ္ေတာ္၏နာမ၌ေက်းဇူးတင္လ်က္
                                                                                                                                                                            ဦးရစ္ခ်က္+ေဒၚနန္းပီးရာရီ