News‎ > ‎

မႏၱေလးသာသနာႏွင့္ ဘာသာေရးသတင္းမ်ား

Untitled Post

posted 5 Oct 2016, 21:40 by Media Admin   [ updated 5 Oct 2016, 21:45 ]

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ေအာက္တုိဘာလအတြက္ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို 2016-ေအာက္တုိဘာလ (၄-၅) ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလ၄ရက္ေန႔ညပို္င္းတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအဝင္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ (၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ေန႔လည္(၂)နာရီိအခ်ိန္တြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းဦးမွ ဦးေဆာင္ကာ မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၄၅)ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူ Sr.Marcinda Moe Moe, Signis & RVA မွ Coordinator Sr.Rose Maltida Say Phaw , Media News Commission မွ Pinky တို႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။အစည္းအေဝးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ေကာင္စီ ( ၆)ခုဖြဲ႔ထားေၾကာင္း၊ ၎ေကာင္စီမ်ားမွာ (1) Priest’s Council, ( 2 ) College of Consultors , (3) Pastoral Council , (4) Finical Council ,(5) Mediations , (6) Business Economy Council တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆက္လက္ၿပီးလည္း ေကာ္မရွင္ေပါင္း (၃၂) ခုဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း။ ၎ေကာ္မရွင္မ်ားမွာ (1) Caritas , (2) Liturgy , (3) Laity , Family & Life , (4) Signis & R.V.A , (5) Youth in General , (6) Religious , (7) P.M.S ( Collection & Fund ), (8) P.M.S ( Holy Childhood ) , (9)  Catechesis , Catechism , (10) New E.V , (11) Land Estates & Temporal Goods of Church , (12) Bible Apostolate , (13) AsIPA, BEC , (14) Ex. Seminarian , (15) Bible Translation  & Printing , (16) Prison Apostolate , (17) Fund Foundation & Business (18) (a) Agriculture (b) Ecology: Climate Change (c) Farmers (d) Food Security (19) Inter-religious Dialogue (20) Ecumenism (21) Migrants, Displaced people (22) Arts & Sports (23) Health-Care (24) Formal Education (25) Vocation Education (26) Women (27)Church History , New letters (28) Literature, Library (29) Agriculture Agri-business (30) Media News (31) St.Vincent de Paul ( 32) Couples for Christ စသည့္ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႔စည္းထားကာ ၎ေကာင္စီ(၆)ခုႏွင့္ ေကာ္မရွင္ (၃၃)ခုမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားအား ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ အတြက္ ထုတ္လုပ္မည့္ စာအုပ္ထဲတြင္ ထည့္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ အတြင္းေရးမႈး၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လစဥ္ျပဳ လုပ္မည့္အစည္းအေဝးအခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ ၊ႏွစ္စဥ္ျပဳအစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ စသည့္မ်ားကို ေနာက္လတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ တစ္ပါးတည္းယူေဆာင္လာရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးကက္သလစ္္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ (ႏုိဝင္ဘာလ)အတြက္ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ  ႏိုဝင္ဘာလ (၃-၄)ရက္ ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟုလည္းသိရွိခဲ့ရပါသည္။    Pinky ( MDY-OSC)6.10.2016

လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာသနာ(၁၆) ခုမွ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းေဝး

posted 30 Sep 2016, 01:25 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 30 Sep 2016, 01:25 ]

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာမွ လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာသနာ(၁၆) ခုမွ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းကာ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အတြင္းရွိ ခ်မ္းသာကုန္း မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ၂၀၁၆- စက္တင္ဘာလ (၂၆-၂၈) ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔  NCYC မွႀကီးမႈးကာ အစည္းေဝးတစ္ခုကို က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ကက္သလစ္သာသနာ (၁၆)ခုမွ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း(၆၀) ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္လူငယ္ဥကၠဌ ကိုပီတာလထြယ္မွလည္း ” ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ အစည္းအေဝးကေတာ့ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အစည္းေဝးကေတာ့ဟိုးအရင္တုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Youth Policies , Structure ေတြ Vision , Mission , Goal ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ Review ျပန္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ သာသနာတုိင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ဘာေတြ လုိအပ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိေတြသြားေနၾကတယ္ ကိုယ့္သာနာမွာ ဘာအခက္အခဲေတြရွိေနသလည္းဆုိတဲ့ အသံကို က်ေနာ္တုိ႔ကေန နားေထာင္ၿပီး အခု အစည္းေဝးမွာဆံုးျဖတ္တာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္တဲ့အေနနဲ႔ပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ Interfaith active မွာ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ကေန ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတဲ့ ေမတၱာစက္ဝုိင္းဆုိတဲ့အဖြဲ႔မွာ အတူတကြ ပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ဟု ’’ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ လူငယ္မ်ားအား ၎တို႔ သာသနာအသီးသီးတြင္ လုိအပ္ေနေသာ အရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလုိသည့္အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပခိုင္းရာတြင္ မႏၱေလးဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာမ်ား စုေပါင္းကာ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ လုိအပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေစလိုသည့္အရာမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေပးမည့္ Centreမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေပး ေစလုိေၾကာင္း၊ Archdiocese တစ္ခုအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမည့္ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူငယ္ EC member မ်ားပါဝင္ကာ ဆံုးျဖတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ Structure အတုိင္းသာ တာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကဲ့သို႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊လူငယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳေစလုိေၾကာင္းတို႔ကို မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအသီးသီးမွ ၎တုိ႔၏ သာသနာအတြင္းရိွ လူငယ္ေကာ္မရွင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးေစလိုသည့္ အရာမ်ားကို လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသာနမ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား လူငယ့္တာဝန္ တစ္ခုတည္းကိုသာ တာဝန္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ Faith , Moral , Health , Peace & Justice , Anti Human Trafficking , Marriage , Drug , Self management  , Democracy , Ecclesiastic , Social communication , Human Right ,စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ Director , EC မ်ား ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္  Rules  & Regulations မ်ား သတ္မွတ္ထား ေစလုိေၾကာင္း၊ Music ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးေစလိုေၾကာင္းတို႔ကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းမွ သာသနာမ်ားမွ စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ ၎တို႔သာသနာအတြင္းရွိ လူငယ္ေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုသည့္ အရာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္တြင္ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသက္တမ္းတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း လူငယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ားကို ေစလႊတ္ရာတြင္ သာသနာ့အတြက္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ ဆက္ကပ္ခ်င္စိတ္ရွိမည့္ လူငယ္ အားသာ ေစလႊတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ပညာေရးအတြက္ youth scholarship မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ NCYCမွ သင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တြင္သာမက နယ္မ်ားသို႔ ဆင္း၍လည္း သင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာမ်ား လူငယ္မ်ား၏အသံကို နားေထာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊အေလးထားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေစလုိေၾကာင္း ကမာၻ႔လူငယ္ပြဲေတာ္အား ယခုထက္ ပိုမိုေသာလူဦးေရျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေစလုိေၾကာင္း၊ NCYC မွ အားကစားႏွင့္ ဂီတႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားလည္း လုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္းကို ေတာင္းႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာမ်ားမွ စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ လူငယ္ဒါ႐ုိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား တင္ျပ သြားခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Joseph အယ္ေကာ္ထူး မွ “ ပထမႏွစ္ရက္ကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆုိင္တဲ့သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့တယ္။ အခု ဒါ႐ုိက္တာေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အစည္းအေဝးဆိုေပမယ့္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ အခုမွ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေနတုန္းမုိ႔လုိ႔ပါ။ ဒီမွာ အခုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၿပီးမွဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမွာ။အခုေခတ္ လူငယ္ေတြရဲ့ ဝိညာဥ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ လူငယ္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြမွာ ကမာၻႀကီးက ေပးတဲ့အရာေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြက အရမ္းမ်ားေနေတာ့ သူတုိ႔မွာစိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတယ္ သူတို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ အဲ့ဒီ လိုဆိုေတာ့ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းမွာက ငါးဆယ္ေလာက္ပဲ ပါဝင္ႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ဒါက လူငယ္ေတြတင္ မဟုတ္ဘဲ အားလံုးနီးပါးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကိုယ္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အခုလုိျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ ကမာၻႀကီးကေပးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြေပၚမွာ သာသနာကေနၿပီး အသိအျမင္အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္ ဘုရားစကားသင္ၾကားေပးျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝတ္ေစာင့္ ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ေတြ ျပန္ပါလာႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္၊အင္းစိန္ ဆယ္မိုင္ကုန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ သင္တန္းက (၃)တစ္ႀကိမ္၊ Leadership သင္တန္းက (၇)လ တစ္ႀကိမ္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးတယ္။ သာသနာတစ္ခုကို လူငယ္တစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္ “  ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး  Fr. Joseph အယ္ေကာ္ထူးမွ ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။

Pinky ( MDY – OSC) 29.9.2016

က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္မွ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသတင္း

posted 1 Sep 2016, 21:06 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 1 Sep 2016, 21:06 ]


မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ Fr.Dominic Thiha ဦးေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၂၈.၈.၂၀၁၆ရက္ေန႔က St. John ဘုရားေက်ာင္း တြင္ ေဆးဝါးကုသမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးေကာ္မွရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒၚဂ်ဴလီယာ ၾကဴၾကဴခင္ မွ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို Fr.Dominic Thiha မွ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၊ Dr.Nay Myo Thu မွလည္း သြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထုိက္ သည္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ Dr.Novel မွ အေထြေထြ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရႀကီး ေရလွ်ံခ်ိန္ႏွင့္ မုိးတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္း တတ္ကၽြမ္းတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ကုသႏုိင္ဖို႔ရန္တြက္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

စိန္ဂၽြန္းသာသနာမွ လူနာေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္မွ ေဆးဝါးကုသမႈကို လာေရာက္ ခံယူၾကရာ အထူးသျဖင့္ သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူနာမ်ားအား ကုသမႈျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ ရသည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

မိုးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ မသြားေရာက္ပဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌သာ လွည့္လည္ကာ ေဆးဝါးကုသမႈကို ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္မွ တဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ေဒၚဂ်ဴလီယာၾကဴၾကဴခင္က ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။

Pinky ( Mdy- OSC) 

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရာေက်ာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း

posted 18 Aug 2016, 21:49 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 19 Aug 2016, 02:03 ]

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရာေက်ာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း

မႏၱေလးသာသနာ မံုရြာဇံုအတြင္းရွိ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ မွ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေသာခံရေသာ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၾသဂုတ္လ (၁၅-၁၆) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္ေန႔ မစာၦးတရားေတာ္တြင္ မႏၱေလးသာသာနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၂၅)ပါး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီးမ်ား ၊ သီလွရွင္မ်ားႏွင့္ ရပ္နီရပ္ေဝးမွ ဘာသာသူမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

(၁၅.၈.၂၀၁၆) ပြဲေတာ္ေန႔အဝင္ ညေန မစာၦးအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ဆင္းတုေတာ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ စီတန္း လွည့္လည္ကာ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ စီတန္းျခင္းအၿပီး၌ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဝမွ်ရာတြင္ ” ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ဖူးတဲ့အခ်ိန္ဟာ မဂၤလာအရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္။  ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးကို ၾကည့္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိျမင္ရလဲ ” မိုးမရြာလို႔ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ျမတ္ခင္းေလးေတြ  မိုးေတြ ဖြားဖြားေလးက်လာၿပီဆိုရင္ ျမတ္ပင္ေလးေတြဟာ စိမ္းလန္း စုိေျပလာတာကိုေတြ႕ရသလုိပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ ခံစားရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေမွ်ာ္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးအျဖာျဖာ သြန္းေလာင္းၿပီးေတာ့ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းသာမႈရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းသာမႈ ဆုိတာလဲ ခံယူတတ္မွ မခံယူတတ္ဘူး၊  ဘာမွမသိဘူး၊  နားမလည္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ စိတ္ခ်မ္းသာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေျမွာက္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးအေပၚကို က်ဆင္းလာတဲ့အေလွ်ာက္ အင္မတန္မွ မဂၤလာရွိၿပီးေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ အပိုင္းမွာ ရရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။  ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္စကၠရမင္တူးဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဝိညာဥ္ အစာအဟာရကို ဖန္ဆင္းထားတယ္ ဆိုတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္။ 

သခင္ေယဇူး ေနာက္ဆံုး ညစာစားပြဲမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝိညာဥ္အတြက္ ဖန္ဆင္းခဲ့တာကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ကာယအတြက္ အစားအစာ မစားမေသာက္ ပဲေနရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ခ်ိနဲ႔ၿပီးေတာ့ ခြန္အားေတြ ယုတ္သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၾကာရွည္စြာ မစားမေသာက္ပဲေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လံုးပါး ပါးသြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူတုိင္း ကိုယ္ကာယ အတြက္ အစားအစာစားေသာက္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝိညာဥ္အတြက္ အစာ အဟာရျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ သံုးေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ ရွင္သန္ထြားက်ိဳင္းၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ႏုိင္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ အေသြးေတာ္နဲ႔ အသားေတာ္ ျဖစ္တဲ့ အေလွ်ာက္ပဲ ႐ိုေသ ေလးစားမႈေတာ့ရွိရမယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူတဲ့အခါမွာ တေလး တစားနဲ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာဖို႔လုိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို အျပစ္ႀကီးရွိေနရင္ ပင့္ယူလို႔မရဘူးဆုိတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ အာပတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္တူးကို ခံယူၿပီးမွသာလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ပင့္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ေလးေလးစားစားနဲ႔ အခြင့္အေရးရတဲ့အခါတုိင္း အထူးသျဖင့္ မစာၦးပူေဇာ္တဲ့အခါမွာ ပါဝင္တုိင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူၾကဖို႔ ႀကိဳးစား က်င့္ေဆာက္တည္ၾကပါဟု ” ၾသဝါျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

(၁၆.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ပြဲေတာ္ေန႔ မစာၦးတရားတြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒတရား ေရေအးတုိက္ေကၽြးရာတြင္ ” ခ်စ္လွစြာေသာ ဘာသာတူသားအေပါင္းတို႔ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္းကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္သလိုပဲ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘာသာတူေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ဘာသာတူေတြနဲ႔ အတူတကြ ဘုရားရွိခိုး၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းဖို႔၊ ေက်းဇူးတင္ဖို႔က ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ခံယူခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ပြဲ ၊ ဒီစီရင္စုမွာ ရွိတဲ့ ဘာသာတူေတြရဲ႕ ပြဲေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲအတြက္လည္းပဲ ရပ္နီး ရပ္ေဝးကေနလာၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြဟာလည္းပဲ ကိုယ္စီရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ခဏနားထားၿပီး ကိုယ့္မိသားစုေတြနဲ႔ အတူတကြ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကတာဟာ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဘုရားဝတ္ျပဳတ့ဲ အခ်ိန္မွာ  မယ္ေတာ္ရဲ႕ပြဲေတာ္ျဖစ္လုိ႔ မယ္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္းပဲ  သင္တို႔ အားလံုးကို ထူးျခားတဲ့ သတင္း၊  ထူးျခားတ့ဲ ေက်းဇူးေတြကိုေပးဖို႔ သူ႔မွာ ရာထားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မယ္ေတာ္ဟာ’’ က်မေကာင္းကင္ဘံုကို ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရသလုိပဲ က်မရဲ႕ သားသမီးေတြအားလံုးကို က်မရဲ႕ဘြဲ႔နာမ အတုိင္း ေကာင္းကင္ဘံုကို ေရာက္ ေစခ်င္ပါတယ္ ဆုိတာပဲျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ေမတၱာ၊ ေစတနာကေတာ့ သူရဲ႕ပြဲေတာ္ကို က်င္းပတုိင္း က်င္းပတုိင္း သူ႔ရဲ႕ဘြဲ႔နာမနဲ႔ နာမည္မွည့္ေခၚထားတဲ့ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကေတာ့ ေက်ာင္းပြဲ က်င္းပတုိင္း က်င္းပတုိင္း ခံစားရတဲ့ ထူးျခားတဲ့ေက်းဇူးေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာပြဲေတာ္ကို (၇-၁၅.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ထိ ကိုးရက္တုိင္တုိင္ ႏိုဗီနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္ အဝင္ေန႔ညႏွင့္ ပြဲေတာ္ ညတြင္ စတိတ္႐ိႈးမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Hubert ဝင္းညိဳမွလည္း ၾကြေရာက္လာေသာ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ၊ ရပ္နီးရပ္ ေဝးမွဘာသာတူမ်ား၊  ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ အဘက္ဘက္မွ ဝုိင္းဝန္း ကူညီေပးၾကသူမ်ား အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

Pinky
(MDY –OSC)
18.8.2016

မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

posted 5 Aug 2016, 02:21 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Aug 2016, 02:21 ]

မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၊ (၁-၃) ရက္ထိ မႏၱေလးတုိင္း စဥ္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းသာကုန္းရြာတြင္ မႏၱေလး က႐ုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္းမွ ႀကီးမႈးကာ မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း၊ မႏၱေလးသာသနာမွ က႐ုဏာ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Cyril Myint Soe, မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၈)ပါးႏွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၀)ဦး ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 
မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလားစ္ မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒ ျမြတ္ၾကားရာတြင္   ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ဟာ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူကတည္းက ဘာသာတရားလုပ္ဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ တန္ဖိုးညီမွ်စြာ ရွိ္ၾကတယ္။  ေဒသတစ္ခု ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကို ဆရာေတာ္ေတြ ဘုန္းႀကီးေတြထက္ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြက သာပိုၿပီး တာဝန္ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ ကိုယ့္တာဝန္ေတြကို သိဖို႔ု လိုအပ္ပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုမွာ အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီဆုိ ေဒသခံ တာဝန္ေတြကမွ တဆင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဆရာေတာ္ေတြ တာဝန္ရွိသူေတြကိ္ု ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္္ မႏၱေလးသာသနာ တစ္ခုလံုး ဆုိင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္ဟု ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
 
မႏၱေလး က႐ုဏာျမန္မာ လူမႈ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္းမွ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ကိုသန္းမင္းထြန္းမွ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေပၚခင္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ သိမ်ားမွာ “ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္း ေတြအေနနဲ႔ မတူညီတဲ့ အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  မိသားစုအဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စတဲ့့ မတူညီတဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ ေက်းရြာန႔ဲ မိသားစု အဆင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္းထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။  ပထမဦးဆံုး မိသားစုအဆင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ မက်ေရာက္ခင္ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတန္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔စည္းေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ လတ္တေလာ အဆင္သင့္ စားႏုိင္မယ့္ အသင့္စား အစားအစာေတြ၊ ေဆးဝါးေတြ၊ လူတစ္ေယာက္ အဝတ္စား (၃)စံုစီ၊ ဓာတ္မီး၊ ဖေယာင္းတုိင္၊ ႀကိဳးေခြ၊ စတဲ့ပစၥည္းေတြကို ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုး ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လုိအပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္တဲ့အခါမွာ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ ေသာက္ေရသန္႔လည္း ေဆာင္ထားဖို႔လုိအပ္တယ္။  ဒါကေတာ့ မိသားစု အဆင့္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေက်းရြာ အဆင့္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ လက္ရွိ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ အရ အေရးေပၚထြက္လမ္းေတြ ရွာေဖြထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိေဒသမွာရွိတဲ့ လူေတြ အေရးေပၚ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ႏုိင္ဖို႔ ရွင္းလင္းထားဖို႔ လိုအပ္သလို ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးေပၚ ကိရိယာေတြကိုလည္း ရွာေဖြ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။  အေရးေပၚ ခိုလႈံရာေနရာကို ခိုလံႈၾကမယ့္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကို ကူညီေထာက္ပံံ့ဖို႔ လုိအပ္သလို သူတု႔ိအေပၚ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ ျပဳမူ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေတြ ၊လမ္း တံတားေတြကအစ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ခင္ အခ်ိန္ေရာ၊ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပါ ႀကံ့ခိုင္မႈ စစ္ေဆး ထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ထြက္ေျပးဖုိ႔ အသံုးျပဳမယ့္ လမ္း တံတားေတြ၊ မိသားစုေတြ အေရးေပၚ ခုိလံႈရာေနရာကို ေရာက္ရွိ္လာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အစားအေသာက္ ေတြကအစ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရမယ္။ ေရွးဦး သူနာျပဳစုနည္းေတြကိုလည္း အားေကာင္းစြာနဲ႔ လုပ္အားေပးႏုိ္င္မယ့္အဖြဲ႕ေတြ လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ ေဘးလြတ္ရာကို ကူညီေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏုိင္ဖို႔ လုပ္အားေပးအဖြ႔ဲေတြလည္း လုိအပ္ပါ တယ္။ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုျဖစ္ရင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ဖို႔ႀကိဳတင္ သတိေပးေရး စနစ္ဟာလည္း အရမ္း အေရးႀကီးပါတယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္မွီ ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ကေလးသူငယ္ ၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူနဲ႔ မသန္စြမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ကူညီ ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးႏုိင္မယ့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အစားအစာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အသက္အပိုင္းအျခားအလုိက္ ေဝငွေပးႏုိင္ဖို႔ စာရင္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မွီ ျပဳစုထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အေနနဲ႔ အိမ္ထဲမွာ ပိတ္မိေနသူေတြ၊ ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္္ေျပးဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕စာရင္းေလးေတြကို ျပဳစုုထားၿပီး အေရးေပၚ ထြက္ေျပးမယ့္ လမ္းေၾကာင္းက စလုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေက်းရြာ အဆင့္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒက ထုတ္ျပန္တဲ့ မိုးေလဝသက သတင္းေတြကို နားဆင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လည္း လိုပါတယ္။  ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အပို္င္းမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အႀကံညဏ္ေတြ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္မႈ အပိုင္းေတြကို လုိက္နာဖို႔လုိတယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့ အခါ ရြာတစ္ရြာတည္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ ဌာနဆုိ္င္ရာမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ေဆာင္မွသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးရႈံးႏုိင္ေျခေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။  သူတို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေတြ ပူေပါင္းပါဝင္မႈေတြဟာ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ဆုိင္ရာေတြ အတြက္ အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္ဟု  ကိုသန္းမင္းထြန္းမွ ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။
 
သင္တန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့  မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွာရွိတဲ့ မိသားစုေတြ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈး ႏုိင္ေျခရွိတဲ့အရာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ မိသားစုေတြျဖစ္ေစရန္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔သင္တန္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။  ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီသင္တန္းျပီးတဲ့အခါမွာ ဒီသင္တန္းသားေတြဟာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အသိပညာျမင့္မားလာဖို႔၊ သာသနာအဆင့္ ၊ ဇုံအဆင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ Diocesan level ERSP နဲ႔ ဇံု Level  ERSP အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ က႐ုဏာ မန္းေလးကေန ျပဳလုပ္တဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ေဆာင္မယ့္လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘာသာတူ အုပ္စုေတြအေနနဲ႔ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဖုိ႔၊ ဘာသာတူမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္ ဝါတြင္းကာလမွာ ေကာက္ခံတဲ့ ဝါတြင္း စုဗူးမ်ားကို က႐ုဏာမႏၱေလး႐ံုးမွ စနစ္တက်နဲ႔ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္းကို ဘာသာတူမ်ား ပိုမိုသိရွိ နားလည္ၿပီး  ေက်းရြာအဆင့္ သာသနာ အုပ္စုအဆင့္ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြမ်ား စုေဆာင္းတတ္တဲ့ အေလ့ အက်င့္ေတြ တုိးပြား လာဖို႔ ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္ဟုလည္း ကိုသန္းမင္းထြန္းမွ ေျပာျပခ့ဲပါသည္။
 
ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းကေတာ့ ဆရာေတာ္ႏွင့္ က႐ုဏာမႏၱေလးဒါ႐ိုက္တာ ပါဝင္တဲ့ အစည္းေဝးေလးလုပ္ၿပီး ဒီအလုပ္႐ံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြကို တင္ျပၿပီး ဇံုအဆင့္ ၊သာသနာအုပ္စု အဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့အခါမွာ သာသနာအဆင့္ ဇံုအဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြလည္း ျပဳလုပ္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔စည္းကေနၿပီး မႏၱေလးသာသနာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေရာ ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာေတြကို  ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္ဟုလည္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
  
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းမွ က႐ုဏာေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစူဇန္ ေအးေအးဝင္းမွလည္း အရင္က သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ႕ႀကံဳမႈ နည္းေပမယ့္ အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါတဲ့အခါ ကိုယ္ကိုတုိင္ပဲ ခံေနရတယ္ လုိ႔ခံစားရတယ္။ အခု အရင္တုန္းက ၾကားဖူးတာပဲရွိတယ္။  အခုကေတာ့ ကိုယ္ကိုတုိင္ျဖစ္ခဲ့ ရင္ေရာ ဆုိတဲ့ စိတ္ခံစားရတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွား ျခင္လာတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ပါဝင္ ကူညီခ်င္တယ္။  ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ေနရာေတြမွာ တက္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ပါဝင္လႈပ္ရွားမယ္။ အရင္က ဝါတြင္းစုဗူး စုရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို မသိခဲ့ဘူး။ စုဗူးေပးတဲ့အခါ ယူၿပီး ဒီတုိင္းပဲ ပိုက္ဆံထည့္လုိက္တာပဲ။  အခုေတာ့ ဝါတြင္းကာလမွာ သာသနာကေနေပးတဲ့ စုဗူးဟာ က႐ုဏာ ႐ံုးကေနၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္ ဆုိတာကို သိရေတာ့ ခုအိမ္ျပန္တဲ့အခါမွာ ဝါတြင္း စုဗူးေတြေပးတဲ့အခါမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စုႏုိင္ၾကဖို႔ ကိုယ့္သာသနာ ကလူေတြကို တုိက္တြန္းမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဟု သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အလုုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲ တက္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိခဲ့ရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

မႏၱေလး က႐ုဏာ ျမန္မာလူမႈ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အသင္းအေနျဖင့္ မႏၱေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ျခင္း ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

Pinky
( MDY-OSC)
(4.7.2016)

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကိုရင္(၅)ပါးအား ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာတင္ေပးပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

posted 5 Aug 2016, 01:57 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 5 Aug 2016, 01:59 ]

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကိုရင္(၅)ပါးအား ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာတင္ေပးပြဲက်င္းပျခင္းသတင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၂လမ္း ၂၆×၂၅လမ္းၾကားရွိ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၄.၈.၂၀၁၆ နံနက္(၇)နာရီ တြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ကိုရင္(၅)ပါးအား မႏၱေလး ကက္သလစ္ သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္းလက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာကို ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္းမွလည္း ၾသဝါဒ ျမြတ္ၾကားရာတြင္ ”ဒီမနက္မွာ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ အင္မတန္မွ လူ႕ရဲ႕ဦးေႏွာက္နဲ႕စဥ္းစားဆံုးျဖတ္လုိ႔ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ ေမတၱာတရားႀကီး လူေတြအေပၚမွာ သက္ေရာက္ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ဒီဦးပဥၥင္းႀကီး ငါးပါးကို လူေတြ ၾကားထဲကေန ထပ္မံၿပီး ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါၿပီ။ ဦးပဥၥင္းႀကီးမ်ား သူတို႔ရဲ႕အထူးအထူးေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို ေလာကမွာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမွာ အမ်ားသူငွာရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အဓိကထားၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရတဲ့ေန႔ ျဖစ္တယ္။ ၎အျပင္ သူတို႔ရဲ႕ ဒီေန႔ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာလုပ္ငန္းဘုရားရဲ႕လူသားေတြအေပၚမွာ အဓိကထားတဲ့အရာ အားလံုးကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မွရတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ ျဖစ္တယ္။ ဦးပဥၥင္းေတြရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ပါ သူတစ္ပါးကိုလည္း ကိုယ္ရွင္ကဲ့သုိ႔ခ်စ္ပါမယ္ဆိုတဲ့ အရာ အားလံုးကို ဘုရားမပါပဲ မရဘူး။ လူ႔ဘဝဆုိတာ ဘုရားမပါပဲ မရဘူး။ လူ႕ဘဝဆုိတာဘုရားရဲ႕ ဘဝထဲမွာပဲ ျမဳပ္ႏွံႏုိင္မွ သူ႔ရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ အဓိပၸာယ္ ရွိတဲ့ဘဝ၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ကၽြႏု္ပ္တုိိ႔ိ ကုိယ္တုိ္င္က က်င့္ၿပီးမွ သူတစ္ပါးကိုလည္း ဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ် အားကိုးႏုိင္သူျဖစ္မယ္။ အဲဒီလုိေနႏိုင္ ျခင္းဟာ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဟာက ဘဝတစ္ခုလံုးကို အပ္ႏွံၿပီးမွ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘဝထဲမွာ အျပည့့္အဝေနႏိုင္ျခင္းက ဆုေတာင္းျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေန႕ဟာ ထူးျခားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကို လူေတြအလယ္မွာ ျပန္ၿပီး မွ ေဖာက္သည္ခ်ကာ သူတို႔ ကိုယ္တုိင္ကေန က်င့္ေပးရတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းက ဦးပဥၥင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေမတၱာနဲ႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းက မ်ားျပားတဲ့အတြက္ တကယ့္ကို ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစည္းၿပီး သူတစ္ပါးကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကဲ့သို႔ ခ်စ္မယ္ အဲဒီလို ဘုရားမပါရင္ မၿပီးဘူးဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ သံုးပါးကို သိရတဲ့ ဦးပဥၥင္းႀကီမ်ားဟာ ထူးျခားတဲ့သူမ်ားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘာသာတူမ်ား အားလံုးပါဝင္ၿပီး ဦးပဥၥင္း (၅)ပါးခံယူမယ့္ သစၥာ ၊ သမၼာဓိခံယူခ်က္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔ၾကပါစို႔။ အားလံုးဝိုင္းဝန္းၿပီးမွ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။ ထိုက္တန္စြာနဲ႔ ဘုရားသခင္ ထူးျခားတဲ့ေကာင္ခ်ီးမဂၤလာေပးတ့ဲ ဒီေန႔မွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ ပူေဇာ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ရန္ ကိုယ္စီရဲ႕ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔ဟု ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

Dec. Anthony Kyaw Kyaw Htay  , Dec.Eugene Stephen Chit Soe Oo , Dec.Firmin Aung Kyaw Zaw , Dec.Prter Than Naing Oo , Dec.Richard Kyaw Myo Hlaing တုိ႔အား ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဦးပဥၥင္းၾကီး သိကၡာတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ Dec. Eugene Stephen Chit Soe Oo မွ အားလံုးကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္းစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီး ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလွရွင္မ်ားနဲ႔ ေက်းဇူးရွင္မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမိတ္ေဆြမ်ား၊  အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

Pinky ( MDY – OSC)
(4.7.2016)


သာသနာပို္င္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံု၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ကာႏြန္ဥပေဒ ( ၁၂၇၆၊ ၁၂၈၂)၊ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒႏွင့္ အည ီထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေဝး

posted 3 Aug 2016, 23:44 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 3 Aug 2016, 23:45 ]

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာပို္င္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံု၊  အိမ္၊  ၿခံ၊  ေျမ အစရွိသည့္ အေျခပစၥည္းမ်ား  Temporal goods of the Church ႏွင့္ ကာႏြန္ဥပေဒ ( ၁၂၇၆၊  ၁၂၈၂) ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒႏွင့္ အညီထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အစည္း အေဝး ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၇-၂၉)ရက္ေန႔အထိ ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္ ဘုရား ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသာနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊  ေျမယာေကာ္မတီဥကၠဌ Fr.George ခင္ေမာင္ေဌး၊  အတြင္းေရးမႈး ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ မႏၱေလး သာသနာအတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၃)ပါး၊  သီလရွင္(၉)ပါး၊  သာသနာအသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္ (၁၂)ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ ’’  သာသနာပို္င္ပစၥည္းဆုိတာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊  ပိုင္ဆုိင္မႈဆို တဲ့ေနရာမွာလည္း ဝိညာဥ္ေရး၊  သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊  တစ္ဦး တစ္ေယာက္ထဲအတြက္ အသံုးျပဳလုိ႔မရေၾကာင္း၊  Parish တစ္ခု၊  Dio တစ္ခုတည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အရာမဟုတ္ပဲ တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ တုိက္႐ိုက္ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင့္ အဓိကေျပာခ်င္သည့္အရာမွာ သာသနာပိုင္ပစၥည္းအား မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပါင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ မ်ားျပဳလုပ္ပါက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ကာႏြန္ ဥပေဒအရ ေသာ္၎၊ ႏုိင္ငံေတာ္တရားဥပေဒအရေသာ္၎ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ’’ တုိ႔ိကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ေျမယာေကာ္မတီ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.George ခင္ေမာင္ေထြးမွလည္း မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ေျမမ်ားသည္ ေရွးေခတ္အခါက သာသနာျပဳပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ရရွိထားပံုမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေျမေနရာမ်ားသည္ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသာတူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေျမမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾက ရန္လုိေၾကာင္း၊  သာသနာပုိင္ေျမအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။  ထို႔သို႔  သာသနာပိုင္ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ထုိေျမအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအားလဲ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျမယာေကာ္မတီမွ အမႈဖြင့္ကာ ေျဖရွင္းခဲ့ရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊  သာသနာအေနျဖင့္ တိက်ေသာ စာရြက္စာတမ္း ေထာက္အထားမ်ားရွိသျဖင့္ အမႈမ်ားမွာလည္း အႏုိ္င္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနပိုင္ဆုိင္ပံုမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းျပဳလုပ္ပံုမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈလက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ ဝိေသႆဆံေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္ စီမံကိန္းမ်ားရာထားပံုမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ေျမယာ ေကာ္မတီအတြင္းေရမႈး ဦးတင့္ေဆြမွလည္း ” သာသနာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ သည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္  သာသနာေျမေပၚတြင္ အခမဲ့ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္း ေနထုိင္သူမ်ားရွိေၾကာင္း၊  အခမဲ့ေနထုိင္ရသူမ်ားမွာ သာသနာႏွင့္ သံုးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရေၾကာင္း၊  သာသနာမွေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ သာသနာ့တုိက္ခန္းတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရေၾကာင္း၊  ကာလ ေဒသအေလ်ာက္ တိုက္ခန္္းခမ်ားမတူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  မိမိလက္ရွိ ေနလွ်က္ ရွိ္သည့္ သာသနာ့ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္အား မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊  ေပါင္ႏွံျခင္း၊  ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္လုိပါကလည္း ေျမယာေကာ္မတီထံသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားကာ  ေျမယာေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အသိပညာရွင္၊  အတတ္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္တုိင္ပင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္တရား ဥပေဒႏွင့္ အညီႏွစ္ဦး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိမႈမ်ား ကိုလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းတုိ႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ျပင္ဦးလြင္ စိန္ေမရီ သာသနာအုပ္စုမွ သာသနာ့အကိ်ဳးေဆာင္ဥကၠဌ ဦးေဘာ္စကိုမွလည္း ေျမယာေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းေဝးတခါမွ မတက္ဖူးဘူး။  မတက္ရေတာ့ ဘာမွ မသိရ ဘူးေပါ့ ေနာ္။ အခု အစည္းေဝးတက္ခြင့္ရေတာ့ သိလာရတာက တခ်ိဳ႕ေျမေတြက ဒီတုိင္း မထားသင့္ဘူး။  လုိက္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။  ျပန္ရေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ အဲဒါေတြ သိသြားေတာ့ သာသနာအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္အရာေတြက အမ်ားႀကီး အေလအလြင့္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ စိတ္ထဲ ခံစားရတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို ဘယ္လုိျပန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတဲ့ အသိစိတ္ဝင္လာၿပီး ဒါေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆုိတာကို သိလာၿပီဟု ’’ အစည္းေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 
မႏၱေလး စိန္ဂၽြန္းသာသနာအုပ္စုရွိ က႐ုဏာေရးသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ   Superior  စစၥတာရ္ ႐ိုစ့္ေမရီခင္သန္းမွလည္း ’’မႏၱေလးသာသာရဲ႕ ေရွးေခတ္က ဘုန္းႀကီးေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြရဲ႕ အက်ိဳးျမတ္က လက္ရွိလူေတြခံစားရတယ္။ အေဝးကိုျမင္ၾကည့္ၿပီး သာသနာအတြက္ လုပ္ခဲ့တာေတြ ခုခ်ိန္မွာ ခံစားေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ဝမ္းသာတယ္။  မႏၱေလး သာသနာ မွာေျမေတြအမ်ားႀကီးရွိတာအရင္ကမသိခဲ့ဘူး။ ခုမွသိတာပါ။ ဒီမွာ ေျပာသြားတဲ့ေျမနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ကိစၥ ေတြကိုၾကားရတဲ့အခါမွာ ပညာတုိးတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဒီလိုမ်ိဳး ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ႐ႈပ္အရွင္းေတြရွိလာမယ္ မလာဘူးဆိုတာ မေျပာႏို္င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္က ခ်မွတ္ထား တဲ့ဥပေဒ ေတြကို ခုလိုရွင္းျပေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမလဲ ဆိုတာကို ပညာရခဲ့ပါတယ္။ ’’ဟု အစည္းေဝးတက္ေရာက္ ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးခံစားရပံုကိုေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။ 

ေျမယာေကာ္မတီအဖြဲ႔စည္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကိုယ္ပိုင္ေျမမရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားမ်ား ယာယီ ေနထုိင္ရန္၊ ဘာသာတူမ်ား တစ္စုတစ္ေဝး ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဘာသာတူမ်ား ေနထိုင္ေရးဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမယာမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

Pinky ( MDY-OSC)29.7.2016

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳအဆင့္ က်င္းပျခင္း သတင္း

posted 28 Jul 2016, 00:26 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 28 Jul 2016, 00:26 ]

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳအဆင့္ က်င္းပျခင္း သတင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳ အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၄.၇.၂၀၁၆ ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ရွိ စိန္ပီတာ စိန္ေပါဘုရားေက်ာင္းတြင္ နံနက္(၁၀) နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ လူထု ဆက္သြယ္ ေရးဒါ႐ိုက္တာ Fr.Leo Mang ႏွင့္ ကက္သလစ္အႏုပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ ဘာသာတူမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားအျဖစ္ ေဒၚႏြဲ႔ယဥ္ဝင္း၊ ဦးဆစ္ရယ္၊ ဦးရယ္ဂ်ီ ၊ အခမ္းအနားမႈးအျဖစ္ ကိုေဘာ္စကို တို႔မွ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယအဆင့္မွ ေရြးခ်ယ္ခံ (၁၀)ဦးက ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုး Top (5)အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ (၅)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ေတာင္ငူသာသနာမွ ေမရီက (၂၃၆)မွတ္၊  ျပည္သာသနာမွ လေသြးဥာဏက (၂၃၄) မွတ္၊ မႏၱေလးသာသနာမွ ဖိုးလံုးက (၂၃၄)မွတ္၊ ပုသိမ္သာသနာမွ ဆိုဖီယာ နန္႔လွျမတ္မြန္က(၂၃၁)မွတ္၊ ဗန္းေမာ္သာသနာမွ ဂၽြန္ေဇာ္ရိန္ေအာင္က (၂၂၈)မွတ္တုိ႔ျဖင့္ ေနာက္ဆုံး ဖိုင္နယ္ အဆင့္ သို႔ တက္ေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ မပါဝင္သူ က်န္ (ငါး)ဦးအား လည္း ေတးသံရွင္ ႏြဲ႔ယဥ္ဝင္းမွ တစ္ဦးကို က်ပ္(၅၀၀၀၀)ဆု ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ရန္ုကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွလည္း ” ဒီကေန႔ သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပတယ္ ပထမ ဒုတိယ ပဥၥမ  ရတဲ့သူရွိတယ္။ အဲဒါက အဓိက မက်ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုိတဲ့ သံစဥ္က ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဘုရားေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ အစဥ္အၿမဲ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းႏုိင္တဲ့ သားငယ္ သမီးငယ္ ေတြျဖစ္ဖို႔ပါပဲ။ သားငယ္သမီးငယ္တို႔ရရွိထားတဲ့ ဒီေက်းဇူးေတာ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး သာသနာျပဳႏိုင္ ၾကပါေစ၊ ခြန္အားေပးႏုိင္ၾကပါေစ လုိ႔လည္းဆု ေတာင္းေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စီစဥ္ေပးတဲ့ Fr.leoနဲ႔ ကက္သလစ္ အႏုပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။တီးခတ္ေပးၾကတဲ့ သူမ်ားကိုလည္းပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဓမၼေတးသီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို  ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ၊ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန ္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Pinky (MDY – OSC) 24.7.2016
Yangon

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ တတိယအဆင့္(ပ)ေၾကာ့ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

posted 20 Jul 2016, 01:54 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 20 Jul 2016, 01:54 ]

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ တတိယအဆင့္(ပ)ေၾကာ့ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျခင္းသတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ တတိယအဆင့္(ပ) ေၾကာ့ၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလုိင္လ(၁၆)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ စိန္ပီတာစိန္ေပါလ္ဘုရာေက်ာင္းတြင္ နံနက္ (၁၀) နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဒါ႐ိုက္တာ ဖာသာရ္ေလအုိ၊ မႏၱေလးသာသနာ လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး႐ံုးမွ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Henry Bran Mai, စစၥတာရ္ေဆးေဖာ၊ ဗန္းေမာ္သာသနာ လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး႐ံုးမွ Fr.တူးဂ်ာ၊ အမွတ္ ေပး ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ကက္သလစ္ အႏုပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးဆစ္ရယ္၊ ေဒၚႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း ၊ဦးရယ္ဂ်ီ၊ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူအျဖစ္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆုိေတာ္ေတးသံရွင္ ဆုိင္းေနာ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဒုတိယအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရသူ (စုစုေပါင္း ၃၀)ဦးထဲမွ (၂၉)ဦးသည္ တတိယအဆင့္ (ပ)ေၾကာ့ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ရာ တတိယအဆင့္ (ဒု) ေၾကာ့သို႔ တက္ေရာက္ရန္(၁၀)ဦးကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ျပည္သာသနာမွ ေမာင္ဆလုိင္းလေသြးဥာဏက (၂၂၅)မွတ္၊ေတာင္ငူသာသနာမွ ေမာင္အင္ျဒဴးက (၂၂၅)၊ လား႐ိႈးသာသနာမွ ေမာင္ေရာ္ဘင္က(၂၂၅)မွတ္၊ မႏၱေလးသာသနာမွ ေမာင္ဖိုးလံုးက (၂၂၄)မွတ္၊ ပုသိမ္သာသနာမွ ေမာင္စေနာဧက(၂၂၄)မွတ္၊ ေတာင္ငူသာသနာမွ မေမရီက(၂၂၄)မွတ္၊ ရန္ကုန္သာသနာမွ ေမာင္ေကာင္းက (၂၂၄)မွတ္၊ ပုသိမ္သာသနာမွ မဆုိဖီယာ နန္႔လွျမတ္မြန္က (၂၂၃)မွတ္၊ ဗန္ေမာ္ သာသနာမွ ေမာင္ဂၽြန္ေဇာ္ရိန္ေအာင္က (၂၂၂)မွတ္၊ မႏၱေလးသာသနာမွ မအက္စ္ဆုိ္င္းႏူးပန္က (၂၂၁)မွတ္တုိ႔ျဖင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ ထပ္မံ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာသူမ်ားထဲမွ ျပည္သာသနာမွ ေမာင္ဆလုိင္းလေသြးဥာဏာ၏ ခံစားခ်က္ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ”စၿပိဳင္ကတည္းက ဘုရားနဲ႔ အတူၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ခဲ့တာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အစြမ္းအစထက္ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔အတူ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေလ့က်င့္မႈကေတာ့ ဒုတိယအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ ျပည္သာသနာမွာ ျပဳလုပ္ကတည္းက ျပည္သာသနာ ဘုန္းဘုန္းခ်စ္သိန္းက ေရႊေတာင္ကေန Vocal Tranning အတြက္ ဆရာခ်စ္ကို ေခၚေပးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးခဲ့တယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အေသးစိတ္ သင္ျပေပးခဲ့တယ္။ ျပည္သာသနာကေန တတိယအဆင့္ကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ပဲ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အခု တတိယအဆင့္(ဒု)ေၾကာ့ ကိုလည္း ထပ္မံ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတာလည္း ဘုရား ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။

ေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ငယ္ငယ္ေလး ထဲက စိ္တ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းေတြလုိက္ဆိုတယ္၊ ညဥ္းတယ္။ ေနာက္ ရန္ကုန္ကို ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေျပာင္းလာခ်ိန္မွာေတာ့ သီခ်င္းေတြကို အရမ္း စိတ္ဝင္စားလာတယ္။ အဲဒီမွာ ကိုယ္တုိင္ ဆိုခ်င္စိတ္လည္း ျဖစ္လာတယ္။ အဆုိေတာ္ေတြ ဆိုထားတဲ့အသံကို နားေထာင္ၿပီး ဆုိခ်င္စိတ္ ေပါက္လာတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အဆိုရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္လာတယ္။အဲဒီကေန အိမ္မက္ ျဖစ္လာတယ္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ ဆုိင္ပဲ ဘုရားသခင္က ဒီလမ္းကို ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုးကေန ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းကေန ျပဳလုပ္ေပးလုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကက္သလစ္ေတးသံရွင္ေတြ အရမ္းနည္းေတာ့ ဒီလိုၿပိဳင္ပြဲေတြ လုပ္ေပးျခင္းဟာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားအလုိေတာ္နဲ႔လည္း ညီတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားကလည္း တကယ္ အရည္ခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးတဲ့အခါမွာ လုိအပ္တာေတြကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ဖို႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အဖိုးတန္တဲ့ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးမႈေတြေၾကာင့္ ေနာက္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အမွားနည္းေအာင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကိုလည္း သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။
အဆုိေတာ္ေတြ အားလံုးကို သေဘာက်ပါတယ္။ ကိုယ္ဆုိမယ့္အခါမွာလည္း မူရင္း အဆိုရွင္ သီဆိုထားတဲ့ ပံုစံအား ေသခ်ာ နားေထာင္ေၾကာင္း မူရင္း အဆိုရွင္က ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိ ခံစားၿပီး သီဆိုထားလဲ ကိုယ့္အလွည့္က်ရင္ေရာ ကိုယ့္ကိုယ္ပုိင္ဟန္နဲ႔ ဘယ္လုိမ်ိဳးေလး လွေအာင္ဆိုမလဲ ဆိုၿပီးေတာ့ အၿမဲေတြးတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ယွဥ္ခဲ့တဲ့ ကိုဆုိင္းေနာ္ရဲ႕သီခ်င္းကိုလည္း ႏွလံုးသားနဲ႔ခံစားၿပီး ဆုိခဲ့တာပါ။ သူ႔အသံကလည္း အရမ္းေကာင္းတဲ့ အတြက္၊ က်ေနာ့္အသံနဲ႔လည္း လုိက္မယ္ထင္လို႔ ေရြးခ်ယ္သီ ဆုိခဲ့တာပါ။
ဆက္လက္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ မခံရသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏို္င္ခဲ့ၾကေသာ ဝါသနာတူ ရြက္ပုန္းသီး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္း “ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကို ယံုၾကည္ၿပီး ဘုရားကို တကယ္ ကိုးစားပါ။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာဟာ ဘုရားသခင္ဆီက လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားကို ဆုေတာင္းၿပီး ဆက္ကပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ တကယ္ မတတ္ႏိုင္တဲ့ အရာဆုိတာ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူက အကုန္လံုးကို လမ္းျပေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ္တကယ္ ဝါသနာပါတဲ့အရာကို ဆက္ႀကိဳး စားပါလို႔ အားေပးစကားကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ဆလုိင္းလေသြးဥာဏသည္ လက္ရွိမွာ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)မွာ ပထမႏွစ္ First(MBBS)ကို တက္ေရာက္ေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ေတးသံရွင္ ဆုိင္းေနာ္မွလည္း “ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားတဲ့သူေတြ အားလံုးက သာသနာ အသီးသီးကေန အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ဒီအဆင့္ထိ တက္လာၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုး ေကာင္းပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဆုိတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အႏုိင္အ႐ံႈးဆုိတာေတာ့ ရွိမွာပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ သူက ႏုိင္တာဆုိေတာ့ ႐ံႈးတဲ့သူ အေနနဲ႔ကလည္း အားမငယ္ပါနဲ႔။ ဒီပြဲမွာ မႏုိင္ေပမဲ့ ဒီအဆင့္ထိ တက္လာၿပီဆုိမွေတာ့ သူတုိ႔ုကို အကိုတုိ႔သိ သြားၿပီ၊ ေတြ႕သြားၿပီ ဘယ္သူေတြက အရည္းခ်င္း ရွိလဲဆိုတာ သိသြားတဲ့အတြက္ ဒါဟာ သူတို႔ အားလံုးအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ေနာက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္တဲ့ အခါမွာ ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း သိထားဖို႔ လုိပါတယ္။ ကုိယ့္အသံ ဘယ္လိုရွိလဲ၊ ဘယ္လိုသီခ်င္းမ်ဳိးနဲ႔ လိုက္လဲ၊ကိုယ္ႀကိဳက္တာထက္ ကိုယ္နဲ႔လုိက္မယ့္ သီခ်င္း၊ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္တဲ့ သီခ်င္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ၿပိဳင္ေစခ်င္တယ္။ လာၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ သီခ်င္းကို ကိုယ္က ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏိုင္နဲ႔ ပါေဖာမန္႔ျပရတယ္ မျပရဘူး ဆုိတာ ထက္ကို သီခ်င္းကို အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ထားတာက အေကာင္းဆံုးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ဟု သီခ်င္းဆုိ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသိထား သင့္သည့္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

အမွတ္ေပး ဒုိင္လူႀကီးအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ေတးေရးေတးဆုိ ဦးCYRIL မွလည္း ရေစခ်င္တာကေတာ့ အားလံုးေပါ့ေနာ္။ဒါေပမဲ့လည္း ပိုေကာင္းတဲ့သူေတြက ရသြားတာေပါ့။ ကိုယ္တတ္တဲ့ပညာကို နည္းနည္းေလးတတ္္ထား႐ံု မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မ်ားမ်ား သင္ယူ ေလ့လာ ဖို႔လုိတယ္။ ဒီထဲကို ေသခ်ာ စိတ္ဝင္ စားဖုိ႔ုလိုတယ္။ဒါမွလည္း အန္ကယ္တုိ႔အေနနဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးလုိ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ အန္ကယ္တို႔နဲ႔တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္လုိ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကို Music နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကယ့္ကို စိတ္ဝင္စားေစခ်င္တယ္။ ကုိယ့္ ကက္သလစ္သာသနာကေန အဆုိုေတာ္ေတြ မ်ားမ်ား ထြက္ေပၚေစခ်င္တယ္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာကက္သလစ္ ေတးသီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႔၏ ႏွစ္(၅၀)ႀကိမ္ေျမာက္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ လွပျခင္းကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူမ်ား၊ လူသားထုအတြက္ မွ်ာ္လင့္ခ်က္၏ သက္ေသခံသူမ်ား၊ေၾကညာ ေဟာေျပာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏွလံုးမူကာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ကက္သလစ္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလုံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူထု ဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Leo က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ေတးသီခ်င္းဆုိ ၿပိဳင္ပြဲ တတိယဆင့္ (ဒု)ေၾကာ့ၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလုိင္လ(၂၄)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ တတိယအဆင့္ (ဒု)ေၾကာ့တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ (၁၀)ဦးထဲမွ (၅)ဦး အား ထပ္မံေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိ(၅) ဦးထဲမွ (ပ၊ဒု၊တ)အား ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ထမ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Pinky ( MDY- OSC)
Yangon

ေခ်ာင္း႐ိုးေက်းရြာ ခရစ္ယာန္တို႔အားမိႈင္းမေတာ္မူ ေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

posted 15 Jul 2016, 19:13 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 15 Jul 2016, 19:14 ]

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ ေရဦးဇံု ေခ်ာင္း႐ိုးေက်းရြာ ခရစ္ယာန္တို႔အားမိႈင္းမေတာ္မူ ေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြင္းရွိ ေခ်ာင္း႐ိုးရြာ ခရစ္ယာန္တုိ႔အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ (၉.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔က  မႏၱေလး သာသနာလံုးဆုိင္ရာ  လူငယ္ဗဟို ေကာ္မတီ မွ လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Augustin Tin Mg Htun ႏွင့္ ေရဦးဇံု ေခ်ာင္းရိုးရြာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Augustine Win Myint , Fr. Byan ဗညား တို႔ ဦးေဆာင္ကာ တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အစီအစဥ္သုိ႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေရဦးဇံု အတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ပထမဦးစြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဘာ္စကိုဘိုဘိုမွ ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ကၽြးရာတြင္ “ ဒီႏွစ္ဟာ ဘုရားခင္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ သနားတတ္ေသာ၊ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ ဘုရားရွင္ရဲ့ ႏွစ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ႏွစ္မွာ ဒီလုိမ်ိဳး ေရႊေခ်ာင္း႐ိုးရြာမွာ ေကာင္းျမတ္သနားၾ ကင္နာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟာခံစားၾကမွာျဖစ္တယ္။ ပထမဆံုး ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ရေအာင္။ သနားေသာဘုရားက ဒီကေန႔ ဒီမွာ ရွိတ့ဲသူေတြနဲ႔ မိတ္သဟာယေတြကို သူ႔ရဲ့ သနားျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးေနတယ္။ အဲ့ဒီ အခြင့္အေရးကို ယူၾကရေအာင္။ တခါတုန္းက သမီးေလးတစ္ေယာက္က ေရေမႊးသံုးတယ္တဲ့။ ေရေမႊးသံုးတ့ဲ အခါမွာ သမီးကေန အေမကို ေျပာတယ။္ အေမတဲ့ ဒီေရေမႊးက အင္မတန္မွ ေစ်းႀကီးတယ္၊အနံ႔အသတ္က လူေတာထဲတိုးလို႔လည္း ေကာင္းတယ္။ ေရေမႊးအနံ႔ကို လူေတြက ရလုိ႔ရွိရင္ စိတ္ကိုၾကည္ၿပီးေတာ့ လူနားမွာ လာကပ္လည္း အဆင္ေျပတယ္တဲ့။ အေမလည္း သံုးပါလား ဆုိၿပီး သမီးလုပ္သူက ေျပာတယ္။ အေမကလည္း ျပန္ေျပာတယ္ သမီးတဲ့ ေရေမႊးတကာ ေရေမႊးထဲမွာ သမီးသံုးတဲ့ ေရေမႊးထက္ ေကာင္းတဲ့ ေရေမႊးရွိတယ္။ အဲဒါ ဘာလည္းဆိုရင္ ျဖဴစင္ျခင္း ေရေမႊး၊ ႐ိုးသားျခင္း ေရေမႊး၊ ဘုရားေပးတဲ့ ေရေမႊးကို သံုးပါတဲ့။ ေနရာတကာမွာ လူေတာတုိးၿပီး မ်က္ႏွာလည္း ရေစတယ္။ အဲ့ဒီေရေမႊးကို ပိုသံုးပါ သမီးတဲ့။ ဒီက လူေတြ ဘာေရေမႊး သံုးၾကမလဲ၊ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ကေနလာၿပီး ဘယ္ကိုသြားၾကမလဲ။ စဥ္းစားၾကပါ။ ဒီကေန႔ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကေန အေျဖ ရလိမ့္မယ္။ ဝတ္ေစာင့္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲ။ ဝတ္ေစာင့္တယ္ဆုိတာ ဝတ္တရားကို ေစာင့္ခုိင္းတာ။ ဝတ္တရားေတြဆုိတာ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို ေစာင့္။ ဘုရားရဲ့ ဝတ္တရား ကို ေစာင့္၊ သင့္ရဲ့ ဘုရားခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ၾက။ အဲ့ဒီ ဝတ္တရားကို ေစာင့္။ အဲဒါကို ဝတ္ေစာင့္တယ္လုိ႔ ေခၚတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ဝတ္ေစာင့္ၾကပါ။ ဘုရားရဲ့ ၾကင္နာသနားျခင္းႏွစ္မွာ ကိုယ့္အတြက္ ဘုရားက ေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မုိုးေကာင္းကင္နဲ႔ ဘာနဲ႔မွ မလဲပါႏွင့္ ”ဟု ဝတ္ေစာင့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး Fr.Byan ဗညား မွလည္း “က်ေနာ္ေဟာမယ့္တရားေတြဟာ ဘုရားသခင္ရ့ဲ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကိုပဲ ေဟာမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ေဟာတဲ့ တရားမွာ ၾကားနာၿပီးေတာ့ အသတ္တာ မေျပာင္းလဲဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ  သိရက္နဲ႔ အသက္တာမွာ မိမိ လုပ္ခ်င္တဲ့အတုိင္း လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတ့ာ၊ သမၼာက်မး္စာမွာရွိတဲ့ က်ိမ္ျခင္း အမဂၤလာအားလံုးဟာ မိတ္ေဆြအေပၚက်ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာ ရွင္ေပါလူးက ေျပာပါတယ္ ငါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ကို မေဟာေျပာလွ်င္ ငါ့၌ အမဂၤလာ ရွိေစ။ ဒီကေန႔ က်ေတာ္ ေဟာမယ့္တရား အားလံုးက သမၼာက်မ္းစာ ေပၚမွာပဲ အေျခခံမယ္။ မိတ္ေဆြ သင္လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအားလံုးနဲ႔ ဘုရားသခင္ ေပးတဲ့ကယ္တင္ျခင္းဟာ သင့္အေပၚမွာ ဒီကေန႔သက္ေရာက္မယ္။ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာေလာ့ အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေလာ့။ ဒီကေန႔ က်ေတာ္ ဒီကို ေရာက္ရွိလာတာက်ေနာ္ အားလုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့္မွာ အခ်ိန္မရွိ ဘဲနဲ႔ လာေဟာတာ။ ဒါဟာ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ ကေန ေခၚတဲ့အရာကို လက္ခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေလာ့။ ဒီကေန႔ ဒီမွာေရာက္ရိွလာတဲ့ သူဟာ မိမိရဲ့အျပစ္ကို မိမိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားၿပီးတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ့အျပစ္ကို မိမိ ေဖာ္ထုတ္ရေတာ့မယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဆံုးမျခင္းကို ခံယူဖုိ႔ေရာက္ရွိလာတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာတဲ့အခါ ၊ခံယူတဲ့ အခါမွာ စိတ္ရွည္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေဟာေျပာ သတ္ေသခံယူျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ရွင္သန္ျခင္းအားျဖင္သတ္ေသျပရမယ္။ မိမိခရစ္ယာန္လုိ႔ ေျပာၿပီးေတာ့ မိမိ တပ္မက္ တဲ့အရာ ၊အျပစ္ကို ပို႔ေဆာင္တဲ့အရာတုိ႔မွာ မိမိဟာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္း ေနမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒါ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ဟန္ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီကေန႔အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ကေန ဘုရားသခင္ရဲ့ သားသမီးျဖစ္ျခင္းဆုိတဲ့ အျဖစ္သုိ႔ ဒီကေန႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရေအာင္။ က်ေနာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ပါဘူး။

ငါခရစ္ယာန္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ျပည့္စံုၿပီ၊ လံုေလာက္ၿပီ ထင္ေနလား။ ဘုရားသခင္က ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္း ၊မျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ မၾကည့္ဘူး။ ဘုရားသခင္က ဘာကိုၾကည့္တာလဲ ဆုိေတာ့သူရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို မိမိဟာေန႔စဥ္ အသတ္တာမွာ၊ အခိ်န္တုိင္းမွာ ဆင္ျခင္ ေထာက္႐ႈၿပီးေတာ့ ဘုရားခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း ရွင္သန္ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို အလိုရွိတယ္။ အဲဒီအရာေပၚမွာ ဘုရားသခင္က ေက်နပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔မိမိရဲ႕ အသက္တာကို မိမိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ပါ။ သမၼာတရားကို နားမေထာင္ပဲ ဒ႑ာရီစကားကို နားေထာင္ရင္ လြဲမွားၾကလိမ့္မယ္။ လူေတြကိုေျပာတဲ့ စကား၊ ပုံျပင္ေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ အေပၚမွာပဲ နားေထာင္ေနတဲ့ အခါမွာ မွားယြင္းတဲ့ အယူဝါဒေနာက္ကို လိုက္ၿပီး လမ္းလဲြၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ယခုက်န္းမာတဲ့အခ်ိန္၊ ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္၊ ႏုပ်ိဳတဲ့အခ်ိန္၊ အခ်ိန္ေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေနာက္ကို အမွန္တကယ္လုိက္ပါ။ ယခု အသက္ရွင္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိရဲ့အသက္တာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အာပတ္ေျဖပါ။ အာပတ္ေျဖတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္ေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ငရဲသြားဖို႔ ေၾကာက္တယ္။ မွန္တယ္ ငရဲသြားဖုိ႔ ေၾကာက္တယ္။ တကယ္တမ္း ဘုရားကို ခ်စ္လာၿပီဆုိရင္ ငရဲသြားရမွာ ေၾကာက္လုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေမတၱာ ေစတနာေတာ္ကို ထိခုိက္က်ဴးလြန္မိ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဘုရားသခင္ကို သနားၾကင္နာတဲ့စိတ္နဲ႔ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြတဲ့ စိတ္နဲ႔ အာပတ္ေျဖရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အသတ္တာကို က်င့္ေဆာက္တည္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မိမိ ေနာက္ေနာင္ ဒီအျပစ္ေတြကို လံုးဝ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ေျပာၿပီးမွ အာပတ္ေျဖပါ။ ဒီကေန႔ ဇာတိပကတိ အသက္တာမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အသတ္တာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အသတ္တာကိုျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္တာမွာရွင္သန္ကာ ဝိညာဥ္ ပကတိအားျဖင့္ ရွင္သန္ ေနထုိင္ရမယ္။ ဝိညာဥ္ပကတိမွာ ရွင္သန္ေနထုိင္တဲ့ သူေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနမလဲဆိုရင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္တည္ျခင္း၊ အစရွိတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ခံစားရမွာျဖစ္တယ္” ဟု အသက္တာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း က်င့္ေဆာက္ တည္ေနထိုင္ျခင္း အားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိႏုိင္မည့္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။


ဆက္လက္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ အာပတ္ေျဖျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကုသျခင္း အစီအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရသူတစ္ဦးမွ သတ္ေသခံရာတြင္ က်မ ႏွာေခါင္းပိတ္ေနတာ၊ ႏွာရည္ မယိုတာေျခာက္လၾကာၿပီ၊ ေဆးထုိး ေဆးေသာက္လည္း လုပ္ေရတယ္။ ဘာမွ် တိုးတတ္မလာခဲ့ပါဘူး ဒီကေန႔ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အစီအစဥ္ရဲ့ကုသျခင္း အစီအစဥ္မွာ လဲက်ၿပီးေနာက္ ငိုရင္းကေန မ်က္ရည္ ေတြနဲ႔အတူ ႏွာရည္ေတြြပါ က်လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရတယ္လုိ႔ပဲ ခံယူ ပါတယ္ဟု သတ္ေသခံခ့ဲပါသည္။

ဒီမွာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူၾကီးေတြ၊ကေလးေတြ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာအတြက္ ဖိတ္ေခၚတဲ့ အခါမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေထာက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာရွိိတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ သားသမီး ေတြကို ခ်စ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ တစ္ေယာက္စီရဲ့ အသက္တာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပိုမုိ ရင္းႏွီး မိတ္သဟာယဖြဲ႔ ေပါင္းစပ္ ရွင္သန္ ေနထုိင္သြားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဟု Fr.Byan ဗညား မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Pinky  ( MDY-OSC)
11.7.2016
ေခ်ာင္း႐ိုး

1-10 of 94