၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္  
စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲ ( ခ်မ္းသာကုန္း )
               ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္၏ ပြဲေတာ္ကို (၂၀၁၁)ခု ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ရာဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃၈)ပါး၊ သီလ႐ွင္(၂၆)ပါး၊ ျပင္ဦးလြင္မွ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စိန္ေသာမတ္စ္ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဘာသာ၀င္(၃၀၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္သည္။ နံနက္(၈)နာရီတြင္ မႏၲေလးသာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္တုန္း ဂေရာင္ဦးေဆာင္၍ မစၧားပူေဇာ္သည္။ ဖါသာရ္ျမသိန္းမွ ၾသ၀ါဒႁမြက္ၾကားသည္။
 မစၧားအတြင္း ကိုရင္ၾသဂတ္စတင္းေဇာ္ထြန္း(သဲျဖဴ)အား ဦးပၪၨင္းႀကီးသိကၡာေပးသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတုေတာ္ကို ရပ္႐ြာထဲသို႔လွည့္၍ ဂါရ၀ျပဳၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးသည္။

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္  
ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္အသင္းမွ ေထာက္ပံ့
               မႏၲေလးသာသနာ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္အသင္း ႏွစ္တိုးရ႐ွိေငြမွ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းေဆာက္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ က်ပ္ေငြသိန္းသံုးဆယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေ၀ေထာက္ပ့ံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
(၁)     ေခ်ာင္းဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းျပင္ဆင္ရန္                           ၅၀၀၀၀၀
(၂)     မံု႐ြာေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာေဆာက္ရန္                                    ၄၀၀၀၀၀
(၃)     ေရဦးေက်ာင္း မီးဖိုေဆာက္ရန္                                           ၃၅၀၀၀၀
(၄)     လမ္းဆံုဘုရားေက်ာင္းတံတိုင္းေဆာက္ရန္                            ၄၀၀၀၀၀
(၅)     ေမဂြန္ဘုရားေက်ာင္းေဟာင္းျပင္ရန္                                    ၆၅၀၀၀၀
(၆)     ေခ်ာက္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျပင္ရန္                                         ၅၀၀၀၀၀
(၇)     မံုလွေက်ာင္းျပတင္းေပါက္ခံုမ်ားျပင္ရန္                                 ၂၀၀၀၀၀
                                                                                          ၃၀၀၀၀၀၀/-

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇)ရက္  
ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဆုေတာင္းပဲြ
               (၂၀၁၁)ခု ေအာက္တိုဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔က အီတလီႏိုင္ငံ အစီစီၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ကမာၻ႔သမိုင္း၀င္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ် တေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲတက္ေရာက္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဘယ္နဒစ္(၁၆)က
ကမာၻေပၚ႐ွိ ႏိုင္ငံ(၁၀၀)ေက်ာ္မွ ဘာသာတရားအားလံုးတို႔၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္(၂၀၀)ေက်ာ္ကို စရိတ္ၿငိမ္း ဖိတ္ၾကား ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သီတဂူဆရာေတာ္ အ႐ွင္ဥာဏိႆရ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အီတလီျပည္ အစီစီၿမိဳ႕ စိန္ဖရန္စစ္ ႐ုပ္အေလာင္း ဓါတ္ေတာ္ သိမ္းထားရာ ေတာင္ကုန္းေပၚဘုရားေက်ာင္း၌ ေနရာယူၾကၿပီး ဆုေတာင္းပဲြက်င္းပသည္။ ဆုေတာင္းပဲြ၌ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ၾသ၀ါဒျဖင့္ အဆံုး သတ္သည္။ ေန႔လည္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဘာသာအသီးသီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကၿပီး
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေက်းဇူးတင္စကားျဖင့္အဆံုးသတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ဆုေတာင္းၾကလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတ အျဖစ္ ခိုျဖဴအေကာင္(၁၀၀)ကို ေကာင္းကင္သို႔ ေစလႊတ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀)ရက္  
အာ႐ွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္  ေမတၱာအားမာန္ေသာတ႐ွင္အသင္း ၇/၂၀၁၁ အစည္းအေ၀း
               အာ႐ွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ ေမတၱာအားမာန္ေသာတ႐ွင္အသင္း ၇/၂၀၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို (၂၀၁၁)ခု ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔က မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာ ေျမာက္ကိုင္း သာသနာအုပ္စု သာသနာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပသည္။ ေသာတ႐ွင္(၉၅)ဦး တက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေ၀းကို တိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာ သူမ်ားဟာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သာသနာျပဳမ်ား၊ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာသူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္အက်ဳိး
ေဆာင္႐ံုးမ်ား၏ တာ၀န္ခံသီလ႐ွင္ စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္မွ အာရ္ဗြီေအဆိုတာ အာ႐ွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ေလလိႈင္းမွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ကာ သာသနာျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ အေနျဖင့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ကာ ထုတ္လႊင့္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အစာအဟာရလိုအပ္သလို ၀ိညာဥ္
အတြက္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အာရ္ဗြီေအအေနျဖင့္ ေဒသနာေတာ္မ်ား ဘာသာေရးအေမးအေျဖက႑၊ အသီးတစ္ရာအညႇာတစ္ခု၊ ကိုယ္က်င့္တရားလမ္းၫႊန္၊ သာယာစိုေျပေက်းလက္ေျမ၊ ေမတၱာလက္ေဆာင္ အာ႐ွအမ်ဳိးသမီးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑ စသျဖင့္ထုတ္လႊင့္လ်က္႐ွိပါေၾကာင္း၊ ေသာတ႐ွင္မ်ားမွာလည္း အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္လာၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ယခုျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမွာ အာရ္ဗီြေအ ေမတၱာအားမာန္ေသာတ႐ွင္မ်ား အသင္း၏ လစဥ္ အစည္းအေ၀းျဖစ္ေၾကာင္း ၎အသင္းကို(၂၀၀၇)ခုႏွစ္က လူသားတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အုပ္စုလိုက္မိတ္ဆက္ၾကၿပီး အတြင္းေရးမွဴး မေဒၚလီမွယခင္အပတ္အစည္းအေ၀း   မွတ္တမ္းဖတ္ၾကားသည္။ ေန႔လည္(၁၁း၃၀)နာရီတြင္ ေခတၱနား၍ ေန႔လည္စာ
စားၾကသည္။   
               မြန္းလြဲ(၁း၃၀)နာရီတြင္ အစည္းအေ၀းျပန္လည္က်င္းပသည္။ ေ႐ွးဦးစြာ သီလ႐ွင္စီစီလ်ား စန္းယုေမာ္မွ လာမည့္(၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ခန္းမေဆာင္၌ နံနက္(၉)နာရီ၌
က်င္းပလိုေၾကာင္းတင္ျပရာ အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။ ဆက္လက္၍ စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္မွ အာရ္ဗီြေအမွ အသံလႊင့္ ကုန္က်စရိတ္ တစ္မိနစ္ကုိ(၈)ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေလ်ာ့လာေၾကာင္း၊ အသံလႊင့္အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္း မသြားေစဘဲ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖါသာရ္ေဒါမနစ္ဂ်ဳိတုႏွင့္ ဖါသာရ္ေဂးၿဗီးအဲလ္ထြန္းျမင့္တို႔၏ မတည္ေငြႏွင့္ ေသာတ႐ွင္တို႔၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားေပါင္းကာ ဘဏ္၌(၂၀၀၆)ခုႏွစ္မွစ၍ အာရ္ဗီြေအ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္
စိုက္ထူထားပါသည္။ အသင္းအေနျဖင့္ လစဥ္အစည္းအေ၀းလွ်ဳိ႕၀ွက္အလွဴေငြမွ တ၀က္ကို ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္အတြက္၊ က်န္္တ၀က္ကို သာေရး နာေရးအတြက္ေပးေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးမေဒၚလီမွ လာမည့္ႏို၀င္ဘာ
လ(၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ၌ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီး အစည္းအေ၀းကို႐ုပ္သိမ္းပါသည္။

အိမ္ေျမယာႏွင့္ သာသနာပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအနားယူ
               မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာ အိမ္ေျမယာႏွင့္ သာသနာေရးပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအးသည္ (၂၇)ႏွစ္ အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး (၂၀၁၁)ခု ဇြန္လမွစ၍ အနားယူခဲ့ရာ လစ္လပ္သြားေသာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအး ေနရာတြင္ ဦးတင့္ေဆြမွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ ႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။