၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ

၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁) ရက္
Mandalay Archdiocesan Higher Education (MAHEC) မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေရး သင္တန္းေက်ာင္း၏ ၂၀၁၁ ခု ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႀကိဳဆိုျခင္း အခမ္းအနား

မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေရး သင္တန္းေက်ာင္း၏၂၀၁၁ခု ပညာသင္ႏွစ္   ေက်ာင္းသူ   ေက်ာင္းသားမ်ား အား  ႀကိဳဆိုျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၁ခု၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၃၀)အခ်ိန္တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း တည္ရွိရာ စိန္ဂြၽန္း ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၀င္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ၎င္း အခမ္းအနားသို႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၊ မြန္ဆီေညာ္ ဂြၽန္ဦးေမာင္နီ၊ ဖါသာရ္ ဖိလစ္တင္ထြန္း၊ Fr. Neil (co-ordinator)၊ ေဒါက္တာခ်ဳိေလး(Directress) ဦးစိုးႏိုင္(Supervisor)၊ ဂ႐ုဏာေရး သီလရွင္မ်ား (Boarding Incharge)၊ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမွ အားေပးစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ စာသင္ႏွစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔သည့္ အတြက္ အားလံုးကို   ေက်းဇူး  တင္ေၾကာင္း၊ ယခု စာသင္ႏွစ္အတြက္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားက ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳဆို ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ စာေရးဆရာ ေဖျမင့္ရဲ႕ စာထဲမွာ သာမာန္ ကိစၥတစ္ခုကို သာမာန္ထက္ သာေအာင္လုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ပိုမို ေအာင္ျမင္မႈရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Fr Neil (co-ordinator)မွ ေျပာၾကားရာတြင္ မင္းတို႔ဟာ ျမန္မာအသင္းေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူ ကမၻာအသင္းေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္လဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀မ္းသာ အားရနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္မွာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ဆုလဲ ေတာင္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ဳိေလးမာ (Directress) မွ အားလံုးကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ လူတိုင္းမွာ သူ႔တန္ဖုိးနဲ႔သူ ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစား တန္ဖိုးထား ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေက်ာင္းမွာ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ အခါမွာ (Teamwork) အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊  ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ၀ါရင့္ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ၎င္းစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ၾကေစ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဦးစိုးႏိုင္(Supervisor) မွ ေက်ာင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ လက္ရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား စာရင္းႏွင့္ ယမန္ႏွစ္က ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ ေက်ာင္းသူ/သား အသစ္မ်ား ေခၚယူေရး၊ အင္တာဗ်ဴး စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ႔ၿပီး သာသနာအလိုက္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခ႔ဲပါသည္။

၎င္းေနာက္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္စား ပိုးအိေက်ာ္ မွ ၎င္း၊ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္စား ေမာင္ဂေရေဂၚရိ မွ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားသည္။ (၂၀၁၁)ခု စာသင္ႏွစ္သည္ ဇႏၷ၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ (၆၈)ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၅)ရက္
(၈၁)ႀကိမ္ေျမာက္လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲ (ျမင္းၿခံ)

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕(၈၁) ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲကို (၂၀၁၁)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၄)ရက္ႏွင့္ (၅)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသည္။ (၄)ရက္ေန႔ ညေန (၅း၄၅)နာရီတြင္ မႏၲေလး သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္အား ႀကိဳဆိုၿပီး မြန္ဆီေညာ္ ဂြၽန္ေမာင္နီ ဦးေဆာင္၍ မစၦားပူေဇာ္သည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတုေတာ္ကို ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္၍ ဂါရ၀ ျပဳၾကၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္   ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။ (၅)ရက္ေန႔ နံနက္ (၈)နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္၍ မစၦားပူေဇာ္ရာ ရဟန္းေတာ္ (၁၇)ပါး၊ ဦးပÍၥင္းႀကီး (၃)ပါး၊ သီလရွင္ (၇)ပါး၊ မႏၲေလး၊ မိတၳီလာ၊ သာစည္၊ နဘက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွ ဘာသာ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း(၈၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္သည္။ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း အထက္ထည့္၀င္ေသာ အလွဴရွင္မ်ားကို ဆရာေတာ္မွ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္သည္။ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နီးကလက္ ၿပံဳးခ်ဳိက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား သည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၀)ရက္
လုဒ္ မယ္ေတာ္ပြဲ (ရမည္းသင္း)

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ လုဒ္ မယ္ေတာ္ပြဲကို (၂၀၁၁)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၀)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ (၉)ရက္ေန႔ ညေန (၅)နာရီတြင္ ပြဲေတာ္ အႀကိဳ မစၦားပူေဇာ္ၿပီး ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဆင္းတုႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတုတို႔ကို ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္လည္ ဂါရ၀   ျပဳၾကသည္။ (၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ မစၦားတရားေတာ္ကို မြန္ဆီေညာ္ ဂြၽန္ေမာင္နီ ဦးေဆာင္၍ ပူေဇာ္သည္။ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၉)ပါး၊ ဦးပÍၥင္းႀကီး(၃)ပါး၊ သီလရွင္(၅)ပါးႏွင့္ ဘာသာ၀င္(၃၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္သည္။ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕လုဒ္ မယ္ေတာ္ ပြဲကို (၁၉၉၇)ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ (၁၄)ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤပြဲေတာ္ကို ေဒၚလီလီမွ အကုန္အက်ခံ က်င္းပသည္ဟု သိရသည္။ ပြဲေတာ္လာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ားအား အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။ မႏၲေလး၊ မံုရြာ မိတၳီလာ၊ သာစည္၊ ျမင္းၿခံ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ဘာသာ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခရီး စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ႔သည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၁)ရက္
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္ မယ္ေတာ္ ဘုရားဖူးသြားျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ

မႏၲေလး ကက္သလစ္ သာသနာ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္းမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္း (၆၇)ဦး တို႔သည္ (၂၀၁၁) ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးမွ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕သို႔ စတင္ ထြက္ခြာ ခဲ႔ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္တာ ဘုရားဖူး ၾကၿပီး ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခသို႔ ခရီးဆက္ခဲ႔ၾကသည္။ မႏၲေလး သာသနာမွ ဖါသာရ္ နိကလက္ ၿပံဳးခ်ဳိ ၀ိညာဥ္လမ္းၫႊန္ ဖါသာရ္ ဂြၽန္ေအးေက်ာ္၊ ဖါသာရ္ အက္ဒ္မြန္ ေနေက်ာ္လြင္၊ ဖါသာရ္ အန္ေထာ္နီ ေမာင္ေမာင္ခင္၊ ဖါသာရ္ ၾသဂတ္စတင္း ၀င္းေရႊ၊ ပုသိမ္ သာသနာ မွ ဖါသာရ္ စတီးဗင္း ခ်စ္ကိုကို တို႔ အတူ လိုက္ပါခဲ႔ၾကသည္။ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခတြင္ အပန္းေျဖၾကရင္း ဘာသာေရး သင္တန္း မ်ား ပို႔ခ်ရာ ဖါသာရ္နီကလက္ ၿပံဳးခ်ဳိမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား သံေပါလူးကို အတုယူႏိုင္ရန္ သံေပါလူး၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းကို ၎င္း၊ ဖါသာရ္ စတီးဗင္း ခ်စ္ကိုကိုမွ သာသနာ့ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕၏ တာ၀န္မ်ားကို၎င္း၊ ဖါသာရ္ ဂြၽန္ေအးေက်ာ္မွ တစ္လံုး တစ္၀တည္း ရွိေသာ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို၎င္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ်သြားသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားသည္ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခရွိ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေလာရင့္စ္ လြန္းေအာင္ ပိုင္ေသာ သီရိေဟာ္တယ္တြင္ တည္းခိုၾကသည္။ မံုရြာ ဘာသာ၀င္ (၃၀)ေက်ာ္လည္း ယင္းေဟာ္တယ္တြင္ တည္းခို ၾကသည္။ ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘုန္းႀကီး (၁၂)ပါးမွ မစၦား ပူေဇာ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၀)ရက္
စိန္အာေလာရွက္စ္ မိသားစုအသင္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲႏွင့္ အသင္းဥကၠ႒ ဖါသာရ္ လူ၀စ္စိုးလြင္ (ေက်ာင္းအုပ္) အား ႏႈတ္ဆက္ပြဲ

မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ စိန္အာေလာရွက္စ္ မိသားစုအသင္း၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲႏွင့္ အသင္း၏ ဥကၠ႒ ဖါသာရ္လူ၀စ္စိုးလြင္ (စိန္အာေလာရွက္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းအုပ္)အား ႏႈတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္   ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၄)ပါး အသင္း၀င္ (၈၂)ဦး တက္ေရာက္သည္။ နံနက္(၉)နာရီတြင္ ဖါသာရ္ လူ၀စ္စိုးလြင္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ လမ္းၫႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္လူးကပ္စ္တို႔က အသင္း၀င္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကေသာ အသင္း၀င္မ်ား၏ မိသားစု ၀ိညာဥ္အတြက္ မစၦား ပူေဇာ္ေပးသည္။ ပူေဇာ္ျခင္း အခ်ိန္တြင္ အသင္း၀င္မ်ားက စုဗူးမ်ား ဆက္ကပ္ၾကသည္။

Catholic Church News Image of Mandalay seminary celebrates 25 years
နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ စာသင္ခန္းမ၌ အခမ္းအနား က်င္းပရာ ဖါသာရ္စိုးလြင္မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ စကားေျပာၿပီး တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား မည္ကဲ႔သို႔ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ခဲ႔ပံုကို၎င္း ဖါသာရ္လူကပ္စ္မွလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၀ိညာဥ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား လမ္းၫႊန္ ပဲ႔ျပင္ခဲ႔ပံုကို၎င္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ဖါသာရ္ ဂြၽန္ စိုးတင့္(ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ ဒႆနိကဌာန)ႏွင့္ ဖါသာရ္ ပီတာ မ်ဳိးေအာင္ (စိန္ေမရီ ေက်ာင္းထိုင္) တို႔ကလည္း အားေပးစကား ေျပာသြားၾကသည္။ အသင္း၏ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္း မွ  ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း ဖတ္ၾကား တင္ျပသည္။


ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ က႐ုဏာ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ေျပာင္းေ႔ရႊ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဖါသာရ္လူ၀စ္ စိုးလြင္ အား ႏႈတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပရာ အသင္း၀င္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ႀကီး မစၥတာအင္ဒ႐ူးမွ ႏႈတ္ဆက္ ေက်းဇူးတင္ စကားကို၎င္း၊ ျပင္ဦးလြင္ရွိ အသင္း၀င္မ်ား ကိုယ္စား ေဒၚစူစန္မွ ႏႈတ္ဆက္ စကားကို၎င္း၊ အသီးသီး ေျပာၾကားၾကၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ ၾကသည္။ ေန႔လည္ ပိုင္းတြင္ အုပ္စု(၅)စု ခဲြၿပီး ေ႔ရွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ အဖြဲ႕လိုက္ ဘာသာေရး ဗဟုသုတၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည္။ အႏိုင္ရ အဖြဲ႕ႏွင့္ အႏိုင္ရ အသင္း၀င္ကို ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန (၃း၃၀)တြင္ ႐ုပ္သိမ္းသည္။ စုဗူးမ်ားမွ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း (၆)သိန္းေက်ာ္ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။


January 2011 (ဇႏၵ၀ါရီလ ၂၀၁၁)                                                                           March 2011 (မတ္လ ၂၀၁၁)