၂၀၁၁ ဧၿပီလ

၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၂)ရက္
 ေျမငလ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲ

Catholic Church News Image of Quake damaged parish pleads for food
(၂၀၁၁) ခု ဧၿပီလ (၂)ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ခန္းမတြင္ နံနက္ (၉)နာရီ အခ်ိန္၌ ဂ်ပန္ ေျမငလ်င္ ဆူနာမီ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ ငလ်င္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပရာ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဂိုဏ္းကြဲ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဟာရီ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဆစ္ခ္ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္သည္။ ပထမဦးစြာ အတူတကြ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ဆုေတာင္းၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာဆရာေတာ္ ဦးစိႏၵမွ၎င္း၊ ဘဟာရီအသင္း ေဒၚတင္ရီ မွ၎င္း၊ ဟိႏၵဴအဖြဲ႕ ဦးနႏၲလာက ၎င္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာမွ ဦးတင္ေငြ က၎င္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာမွ ဖါသာရ္ ေဒါမနစ္ဂ်ဳိတု က၎င္း အသီးသီး ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သၾကၿပီး ဦးေက်ာ္ေရႊ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေက်းဇူးတင္ စကားျဖင့္ အခမ္းအနား ႐ုပ္သိမ္းသည္။ ဘာသာေပါင္းစံုမွ လွဴေငြ ၂၆သိန္း + FEC 1200 ဟုသိရသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၈-၁၁) ရက္
၀တ္ေစာင့္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာသနာျပဳေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ရဟန္း သီလရွင္မ်ားသည္ (၂၀၁၁)ခု ဧၿပီလ (၈)ရက္မွ (၁၁)ရက္ ေန႔အထိ အနီးစခန္းတြင္ စုေပါင္း ၀တ္ေစာင့္ ၾကသည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၁၃)ရက္
လူငယ္သင္တန္း (ျပင္ဦးလြင္)

(၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၃)ရက္မွ (၁၇)ရက္ေန႔ အထိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ေဒလာဆာ ဘရာသာရ္ေက်ာင္းတြင္ မႏၲေလး သာသနာအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအား သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးရာ လူငယ္(၅၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္သည္။ သင္တန္း ကာလအတြင္း ဖါသာရ္ ဂြၽန္ေအးေက်ာ္ ဖါသာရ္ ဂြၽန္စိုးတင့္၊ ဖါသာရ္ ၾသဂတ္စတင္း ၀င္းျမင့္၊ ဖါသာရ္ေဘာ္စကို ဘိုဘို၊ ဖါသာရ္ အာလ္ဖုန္း ေအာင္ႏိုင္ေရႊႏွင့္ စစၥတာ ကက္သရင္း (ကိုလန္ဘန္)တို႔မွ ဦးေဆာင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးသည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္
ဒြန္ေဘာစကို ဓါတ္ေတာ္ လာေရာက္ ၾကည္ညိဳ

Catholic Church News Image of Don Bosco relics attract hundreds
(၂၀၁၁)ခု ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အနီးစခန္းမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဘုရားေက်ာင္း (လဖံုး)သို႔   ေရာက္ရွိ လာေသာ ဒြန္ေဘာစကို ဓါတ္ေတာ္ ဆင္းတုေတာ္ကို ည(၁၀)နာရီ အခ်ိန္ထိ ဘာသာ၀င္ (၄၀၀)ခန္႔ လာေရာက္ ၾကည္ညိဳၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဒြန္ေဘာစကို အတၳဳပၸတၱိကို လဖံုးခန္းမတြင္ ျပသလ်က္ ရွိသည္။ (၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဆေလးရွင္း ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စုေပါင္း၍ မစၦားပူေဇာ္သည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ ဒြန္ေဘာစကိုဓါတ္ေတာ္ ဆင္းတုေတာ္ကို ရပ္ကြက္ အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည္ညိဳ ဂါရ၀ ျပဳၾကသည္။ ဤဓါတ္ေတာ္ ဆင္းတုေတာ္သည္ ဧၿပီလ (၁၁)မွ (၃၀)ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီတင္း သံုးခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္
ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ

(၂၀၁၁) ခု ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀)အခ်ိန္ နာရီ၌ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နာဇရက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ဦးပÍၥင္းႀကီး ဂြၽန္လာဆမ္၊ ေနာ္ဘတ္ခ ယူလ်မ္းေသာင္၊ ပီတာ ကမ္တန္သန္၊ ပီတာ လူ၀စ္စ္ႏွင့္ ေရမြန္ သန္းတို႔အား မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္ထုန္း ဂေရာင္က ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၂၀-၂၃)ရက္
၀ါတြင္း ၀တ္ေစာင့္ပြဲ (ရြာေတာ္)

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာေတာ္ရြာတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ၾသဂတ္စတင္း ၀င္းေရႊ ဦးေဆာင္၍ ဘာသာ၀င္မ်ား (၄)ရက္တာ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းကို မာရီယား မာဒေလနား ဘုရားေက်ာင္း၌ သန္႔ရွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း (၂၀၁၁)ခု ဧၿပီလ (၂၀)ရက္မွ (၂၃) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပသည္။ ယင္း ၀တ္ေစာင့္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ သီလရွင္ (၃)ပါး ကိုရင္ (၂)ပါး တက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ၾသ၀ါဒ ျမြက္ၾကားၿပီး သမၼာက်မ္းစာ ေ၀ငွသည္။ ေသာၾကာေန႔ႀကီးတြင္ ခရစၥတူးသခင္၏ ဒုကၡေ၀ဒနာ ခံထမ္းျခင္း ကို ေအာက္ေမ့ သတိရ ေနာင္တ ယူၾကဘို႔အတြက္ ညေန(၃)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရပ္ကြက္(၆)ကြက္ အတြင္း စီတန္း လွည့္လည္၍ သစ္သား လက္၀ါးကပ္တိုင္ႀကီးကို တလွည့္စီ ထမ္းယူ သယ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၀တ္ေစာင့္သူ ဘာသာ၀င္မ်ားအား အလွဴရွင္ (၄)ဦးမွ   ေန႔လည္ စာျဖင့္၎င္း၊ လၻက္ရည္၊ မုန္႔တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံၾကသည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၄-၃၀)ရက္
ျမန္မာေဖၚေမးရွင္း ဆမၼားစကူး (ျပင္ဦးလြင္)

ျမန္မာေဖၚေမးရွင္း ဆမၼားစကူးကို( ၂၀၁၁)ခု မတ္လ (၄)ရက္မွ (၃၀)ရက္ေန႔ အထိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သင္တန္းသား(၂၃)ဦး တက္ေရာက္သည္။ သင္တန္း ပို႔ခ်သူမ်ားမွာ ျပည္ပမွ ဖါသာရ္မိုင္ကယ္၊ ဖါသာရ္ဖရန္႔၊ စစၥတာအိုင္ဒါ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဖါသာရ္ဆိုင္း မင္းတင္ေမာင္၊ ဖါသာရ္ စီပရီယံ ေအာင္၀င္း၊ ဖါသာရ္ ရစ္ခ်တ္၊ ဘရာသာရ္  ႏို၀ယ္ (ေဒလာဆာ) တို႔ ျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရး ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္မႈ ပညာရပ္ကုိ အဓိက ပို႔ခ်သည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အတြင္း စိတ္ေျပာင္းလဲမႈ ရရွိသျဖင့္ ေက်နပ္မႈ ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။ ဤ သင္တန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို မႏၲေလး သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္ထုန္း ဂေရာင္မွ တာ၀န္ယူ၍ ကမကထျပဳလုပ္ ဖြင့္လွစ္သည္ဟု သိရသည္။


၂၀၁၁ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္
အီစတာ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ (ျမင္းၿခံ)

(၂၀၁၁)ခု ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔ ည (၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ ဖါသာရ္ နိကလက္ၿပံဳးခ်ဳိ ဦးေဆာင္၍ ကေလးငယ္ လူငယ္မ်ား၊ လူမ်ား ေ႔ရွတြင္ တကိုယ္တည္း သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး အတြက္ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရာ ကေလးငယ္ (၄၈)ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပဳိင္၍ ေတးသ႐ုပ္ေဖၚ အကမ်ားျဖင့္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ပါစကား ပြဲေတာ္လာေရာက္ ကူညီေပးေသာ ဘရာသာ ေဒါမနစ္ မ်ဳိးေဇာ္၀င္း ႏွင့္ စစၥတာဒြဲလာတို႔အား ၎င္းၿပိဳင္ပြဲဆု ရရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္သည္ဟု သိရသည္။