Coming Events

28 May 2011

မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္တို႕ အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာသခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္တို႕ အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာသခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ ကို ေမလ (၂၈)ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ ထိုပြဲေတာ္သို႔တက္ေရာက္ပါဝင္ၾကရန္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အက္ဒ္မြန္ ေနေက်ာ္လြင္မွ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ အက္ဒ္မြန္ ေနေက်ာ္လြင္
ဖံုး
email XXXX@mandalayarchdiocese.com.


<< Events