ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာထိန္း၊ ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး အာ့ခ်္ဘိေရွာ့ ခ်ားလ္စ္ဘို ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိျခင္း

 ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာထိန္း၊ ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး အာ့ခ်္ဘိေရွာ့ ခ်ားလ္စ္ဘို သည္ ၀၄-၁၀-၂၀၁၂ ၾကာသပေတးေန႕ တြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ Oslo (အိုစလို) ၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ေနာ္ေ၀းစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁း၂၀ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနာ္ေ၀း ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး (His Exeellency Bishop Bernt I. Eidsvig) ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ထိုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အာ့ခ်္ဘိေရွာ့ ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ အတူ ေနာ္ေ၀း ျမန္မာကက္သလစ္ အလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၊ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာကက္သလစ္အဖြဲ႕ ဥကၠဌႏွင့္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တို႕ လိုက္ပါသြားၾကပါသည္။ ေနာ္ေ၀းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာကက္သလစ္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၀၆-၁၀-၂၀၁၂ စေနေန႕တြင္ အတူတကြ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္နာယူျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီး မွ ေနာ္ေ၀းေရာက္ ျမန္မာ ကက္သလစ္ဘာသာတူမ်ားအား လက္ထပ္ထိမ္းျမွားျခင္း စကၠရမင္တူးႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္း စကၠရမင္တူး မ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အတူ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေနာ္ေ၀း ဘာသာတူမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံရွိ ဘာသာတူမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပါးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ဘုရားစကား သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ စစၥတာရ္မ်ား ထားရွိေပးရန္ တို႕ကို ေဆြးေႏြးၾက ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဘာသာတူမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း ဘာသာတူမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးအား လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဆားႏွင့္ တူေသာ ခရစ္ယာန္ မ်ား ျဖစ္ၾကဖို႕ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာသာတရား ပိုမို ကိုင္းရႈိင္းၿပီး ေနထုိင္သြားၾကရန္ လမ္းညႊန္ၾသ၀ါဒစကား မိန္႕ၾကားကာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၁၇-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ ေနာ္ေ၀းစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂း၂၀ နာရီတြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားပါသည္။


          ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၄၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း(မႏၲေလး)    ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၄၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိR.V.A ဗဟိုရ္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္႐ံုးတြင္ (၂၀၁၂)ခု ၾသဂုတ္လ(၂၃)ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ က်င္းပရာ အသင္းသား(၂၅)ဦးတက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေ၀းကို မိမိ တို႔ ယံုၾကည္သက္၀င္ေသာ ဘာသာတရားအတိုင္း ဆိပ္ၿငိမ္စြာဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့ၿပီးR.V.A႐ံုး တာ၀န္ခံ စၥတာ စီစီလ်ားစန္း ယုေမာ္မွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊R.V.A (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား၊ ရန္ကုန္ ေသာတရွင္အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈအားရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပိုမို၍လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ၾက ပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား သြားပါသည္။    ယခင္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို အတြင္းေရးမွဴးကိုယ္စား ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦးက ဖတ္ၾကားၿပီး ဥကၠဌမွအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး ထိုးသည္။ ထို႔ေနာက္ၽြ.ဠ.ဗ စမသာသအငသညအတြက္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင ့္RVA ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ အ တြက္ ေငြမ်ားတိုးပြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။    ဥကၠဌ ကို၀ဏၰဘုန္းမွ စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ၾကသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္းဆက္လက္၍ အတူတကြ ႀကိဳးစားသြား ၾကရန္ အားေပးပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ဒုဥကၠဌဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွလည္း မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ အသင္းကဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း မက်န္းမာသူတစ္ဦးႏွင့္ နာေရးတစ္ဦး အား ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)စီေထာက့္ပံ့ခဲ့ သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္အလွဴေငြေကာက္ခံရာ(၁၀၁၀၀)က်ပ္ရရွိ၍ တာ၀န္ခံစၥတာ စီစီလ်ား စန္းယုေမာ္အား အပ္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အ စည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အားလံုး သေဘာတူၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို (၁၁း၄၅)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္း သည္။။။ \


          ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၄၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း(မႏၲေလး)

    ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၄၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိR.V.A ဗဟိုရ္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္႐ံုးတြင္ (၂၀၁၂)ခု ၾသဂုတ္လ(၂၃)ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ က်င္းပရာ အသင္းသား(၂၅)ဦးတက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေ၀းကို မိမိ တို႔ ယံုၾကည္သက္၀င္ေသာ ဘာသာတရားအတိုင္း ဆိပ္ၿငိမ္စြာဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့ၿပီးR.V.A႐ံုး တာ၀န္ခံ စၥတာ စီစီလ်ားစန္း ယုေမာ္မွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊R.V.A (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား၊ ရန္ကုန္ ေသာတရွင္အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈအားရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပိုမို၍လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ၾက ပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား သြားပါသည္။
    ယခင္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို အတြင္းေရးမွဴးကိုယ္စား ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦးက ဖတ္ၾကားၿပီး ဥကၠဌမွအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး ထိုးသည္။ ထို႔ေနာက္ၽြ.ဠ.ဗ စမသာသအငသညအတြက္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင ့္RVA ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ အ တြက္ ေငြမ်ားတိုးပြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။
    ဥကၠဌ ကို၀ဏၰဘုန္းမွ စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ၾကသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္းဆက္လက္၍ အတူတကြ ႀကိဳးစားသြား ၾကရန္ အားေပးပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ဒုဥကၠဌဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွလည္း မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ အသင္းကဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း မက်န္းမာသူတစ္ဦးႏွင့္ နာေရးတစ္ဦး အား ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)စီေထာက့္ပံ့ခဲ့ သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္အလွဴေငြေကာက္ခံရာ(၁၀၁၀၀)က်ပ္ရရွိ၍ တာ၀န္ခံစၥတာ စီစီလ်ား စန္းယုေမာ္အား အပ္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အ စည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အားလံုး သေဘာတူၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို (၁၁း၄၅)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္း သည္။။R.V.Aေသာတရွင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း(မႏၲေလး) (Audience Research Pilot Workshop)


    ေရဒီယိုဗဲရီးတာ့စ္ အသံလႊင့္ျခင္း၏ ေသာတရွင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသင္တန္းကို မႏၲေလးကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ အစည္းအေ၀း ခန္းမေဆာင္တြင္ (၂၀၁၂)ခု၊ ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္မွ (၂၈)ရက္ေန႔ အထိ ၤFr.Gabriel U Htun Myint  ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ဤသင္တန္းတြင္ Austraila ႏိုင္ငံမွ Mr.John Goslino မွ ေသာတရွင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ျခင္းကို အေသးစိတ္ စနစ္တက်ေကာက္ယူပံု၊ ေကာက္ယူနည္းကို ပို႔ခ်သည္။ ြGermany ႏိုင္ငံ Cameeo မွ Miss Daniela Frank  က  အႀကံျပဳလမ္းညႊန္ေပးသည္။
    ဤသင္တန္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ကရင္အစီအစဥ္၊ ကခ်င္အစီအစဥ္၊ ခ်င္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္တို႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္(၁၃)ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူ(၆)ဦး၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ေပါလ္ ဇိန္တုန္း ဂေရာင္တို႔ တက္ ေရာက္ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူ(၂)ဦးစီတို႔သည္  မႏၲေလးသာသနာအတြင္းရွိ စိန္ေဇးဗီးယားအုပ္စု၊ စိန္မိုင္ကယ္(သံ၀င္း) သာသနာအုပ္စု၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္(လဖုန္း) သာသနာအုပ္စုႏွင့္ စိန္ဂၽြန္း သာသနာအုပ္စု အသီးသီးသို႔ ကိုယ္တုိင္ကြင္းဆင္း၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္ ည(၈)နာရီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ အသီးသီးမွ တာ၀န္ခံမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ၿပီးၽ R.V.A  (Myanmar Services) Audience Research committee, Myanmar ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎င္းေကာ္မတီတြင္ နာယကအျဖစ္ မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေပါလ္ ဇိန္တုန္းဂေရာင္၊ ဥကၠဌအျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဦးစိုးတင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) အျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ မန္းစိမ္ေရာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး(၂)အျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေလအို (လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး႐ံုး)၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ စၥတာစီစီလ်ားစန္းယုေမာ္၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္(၁) Fr.Henary Eiklein (၂)Fr.Michal Thang Law Ha (၃) Fr. John Muler (၄) Fr.Peter Hka Aung Tu (၅) Fr.Paschael Tu Ja (၆) Fr. Philip Za Hei Lian (၇) Fr.David Mg Mg Htun တို႔ျဖစ္ သည္။
    ဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္ေန႔ ညေန(၅း၃၀)နာရီတြင္ သင္တန္းအပိတ္ မစၦားကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္၍ ရဟန္းေတာ္ မ်ား ႏွင့္ အတူ ပူေဇာ္ၿပီး ညေန(၆)နာရီတြင္ သင္တန္းသား၊သူမ်ားအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ပို႔ခ်သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီးအခမ္းအနား႐ုပ္သိမ္းပါသည္။
R.V.A ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၃၊၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း(ခ်မ္းသာကုန္း)

    R.V.A ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း ၃၊၂၀၁၂ အစည္းေ၀းကို ခ်မ္းသာကုန္းရြာ စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္သခင္မခန္းမ၌ (၂၀၁၂) ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ စတင္က်င္းပရာအသင္း၀င္(၃၃)ဦး တက္ေရာက္သည္။ R.V.A ေမတၱာ အားမာန္ေသာတရွင္ အသင္း (၂)ကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ အသင္း၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါအ တိုင္း ဖြဲ႔စည္း လိုက္ၾကသည္။

    (၁) ဥကၠဌ                   ေလာရင့္ဦးေငြႀကီး                (ခ်မ္းသာကုန္း)
    (၂) ဒုဥကၠဌ                 ေလာရင့္ဦးထြန္းႀကိဳင္            (ခ်မ္းသာကုန္း)
    (၃) အတြင္းေရးမွဴး        ဖရန္စစ္ဦး၀င္းေအာင္            (ခ်မ္းသာကုန္း)
    (၄) ဘ႑ာေရးမွဴး        ေသာမတ္စ္ဦးထြန္းမင္းလတ္    (ခ်မ္းသာကုန္း)
    (၅) အဖြဲ႔၀င္                 ၾသဂုတ္စတင္းဦးစိုးျမင့္            (ခ်မ္းသာကုန္း)
    (၆) အဖြဲ႔၀င္                 ဦးခ်စ္ထြန္း                         (ခ်မ္းသာကုန္း)
    (၇) အဖြဲ႔၀င္                 ဦးလွ၀င္း                            (ျမစ္ငယ္)
    (၈) အဖြဲ႔၀င္                 ရဲလင္းထြန္း                  
            (ျမစ္ငယ္)
    (၉) အဖြဲ႔၀င္                 ဦးျမင့္သန္း                         (ျမစ္ငယ္)
    (၁၀) အဖြဲ႔၀င္               ဦးလွေက်ာ္                         (ျမစ္ငယ္)
    (၁၁) အဖြဲ႔၀င္               မစန္းစန္း၀င္း                     (ေျမာက္ကိုင္း)
    (၁၂) အဖြဲ႔၀င္               မျဖဴျဖဴႏြယ္                       (ေျမာက္ကိုင္း)
    (၁၃) အဖြဲ႔၀င္               ဦးေက်ာ္ေဆြ                     (ေျမာက္ကိုင္း)

    ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဥကၠဌ ဦးေငြႀကီးမွ မိမိဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသျဖင့္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၽR.V.Aအတြက္ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာကုန္းသာသနာ အုပ္စုေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ေဒးဗစ္ေက်ာ္စြာ လက္ထက္က ဖိလစ္ပိုင္မွာ ပညာသင္ၾကားစဥ္ R.V.Aသို႔ သြားေရာက္ကာ ဖာသာရ္ဂ်ိဳတုအား ကူညီခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ယခင္ၽ R.V.Aေသာတရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာကုန္းမွာ လာေရာက္ၿပီးၽ R.V.A ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္အသင္း(၂)ကို ဖြဲ႔စည္းတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆင္ျဖဴေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားကို ပါ စည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ေျပာၾကားသြား သည္။
    ေမတၱာအားမန္ ဒုဥကၠဌျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးကလည္း မိမိသည္ ဒုကၡိတတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၽR.V.Aေၾကာင့္ မိမိဘ၀ကို ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၽR.V.A ကို ဆက္လက္နားဆင္ျခင္းျဖင့္ ခြန္အားမ်ားရယူၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား သြားသည္။
    ထို႔ေနာက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အလွဴေငြေကာက္ခံရာ (၁၁၆၅၀) က်ပ္ရရွိသည္။ နန္းေရွ႕မသိဂႌလွဴေငြ (၅၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္၊ ျမစ္ငယ္မွ ဦးလွ ၀င္း-ေဒၚမာရီယား လွဴေငြ(၃၀၀၀)က်ပ္တုိ႔ ပါေပါင္းလိုက္ရာ စုစုေပါင္း(၁၉၆၅၀)က်ပ္ ရရွိသည္။ ဤေငြမ်ားကို အသင္းရံပံုေငြအျဖစ္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေသာမတ္စ္အားေပးအပ္ ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေမတၱာအားမန္ အသင္း(၂)စုေပါင္း၍ ၽြR.V.A  က်ိဳေဆာင္ဗဟိုရ္႐ံုးတြင္ (၂၈-၇-၂၀၁၂)ေန႔၌ က်င္းပရန္ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းကို (၂း၃၀)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းသည္။ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရစ္ယန္အသင္းေတာ္မ်ား စုေပါင္း ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊

၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊-(မႏၲေလးၿမဳိ႕  )

အမိျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ခရစ္ယန္အသင္းေတာ္မ်ား စုေပါင္း ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားးကို ယခုလ စက္တင္ဘာလ ၂၅-၂၆-၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕  ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ ကာ သီျဒယ္   ကက္သလစ္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။

ယင္းစုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ခရစ္ယန္အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ ယံုၾကည္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ရန္ကုန္ ၊ကေလး ၊လြယ္ေကာ္ ၊  အစ႐ွိသည့္ ရပ္ေ၀းမွ အသင္းေတာ္မ်ားလည္း  ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ကို ယမန္ႏွစ္(၂၀၁၁)က ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအစီၤအစဥ္၏အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ယခုလတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္  မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမႈအခင္းမ်ား အတြက္ စုေပါင္း ဆုေတာင္းရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမူကား လူႏွစ္ဦး-သို႔မဟုတ္ သံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌ စုေ၀းၾကလွ်င္ ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္တြင္ ငါ႐ွိ သည္ (မာေတဦး ၁၈ း ၂၀ )ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စုေ၀း ဆုေတာင္းၾကေၾကာင္း သိရပါ သည္။

အမိျမန္မာျပည္ႀကီး

(၁)စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊

(၂)သန္႔႐ွင္းျခင္းႏွင့္ေကာင္းျမတ္ျခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊

(၃)ဥႆံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

စုေပါင္း ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ပါ၀င္သူ ယံုၾကည္သူ အေယာက္တိုင္းသည္ ေန႔လယ္စာ မသံုး ေဆာင္ပဲ အစာေ႐ွာင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း ၊စည္းလံုးညီၫႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္စြုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။
 

 
ခ်မ္းသာကုန္းစိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲ၊

၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊-(မႏၲေလးၿမဳိ႕  )

             မႏၲေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ၊ခ်မ္းသာကုန္းေက်း႐ြာ႐ွိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက ္တိုဘာလ ၂၉ ၊ ၃၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။
            ယခုႏွစ္တြင္ စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲကို ထူးျခားစြာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါသည္။ အမိကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ႀကီးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလအထိကို နည္းသစ္စနစ္သစ္ျဖင့္ သာသ နာျပဳျခင္းႏွစ္(Year Of New Evengalization)ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ထို႔အတူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွစ္ (Year Of Faith)အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
            ထို႔ေၾကာင္ ယခုႏွစ္ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲကိုေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိ ရပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္(တနလၤာေန႔)
ညေန(၅း၀၀)နာရီ =    - နည္းသစ္စနစ္သစ္ျဖင့္သာသနာျပဳျခင္းႏွစ္ (Year Of New Evengalization)ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား။
             -ပြဲေတာ္အ၀င္ မစၥားတရားႀကီး ၊
             -ေက်း႐ြာအတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ၊
            - မယ္ေတာ့္ဂူလႈိင္ေတာ္တြင္ စုေပါင္း စိပ္ပုတီးစိတ္ျခင္း၊
            - ည(၉း၀၀) နာရီ မွ နံနက္ (၅း၀၀)နာရီ အထိ = တစ္နာရီျခားမစၥားတရားပူေဇာ္ျခင္းမ်ား၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ (အဂၤါေန႔)
နံနက္ (၈း၀၀)နာရီ ။    - ယံုၾကည္ျခင္းႏွစ္( Year Of Faith ) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၊
-ပြဲေတာ္မစၥားတရားႀကီး၊
            ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္သည္ ကိုးရမယ္ေတာ္ အမည္ျဖင့္ ပုိမိုလူသိမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး မတိုင္မီက တည္းက လူတိုင္းၾကည္ညိုေလးစားျခင္းခံရသည့္ လူတိုင္းအားကိုးၾကသည္ ့ ဆုေတာင္း ျပည့္ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ သားသမီး ရရန္ခက္ခဲသူမ်ား အားကိုးရ သည့္မယ္ေတာ္ျဖစ္ပါ သည္။
                ထို႔ေၾကာင့္မယ္ေတာ့္အားခ်မ္းသာကုန္းစိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ကိုၾကည္ၫိုသူအေပါင္းမိမိေရာက္သည့္ေနရာမွ မယ္ေတာ့္ ပြဲ ေတာ္ေန႔တြင္ အာ႐ံုျပဳဆုေတာင္း ႏိုင္ရန္ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။မိဘေမတၱာ အလွကမ ၻာ (ျမင္းျခံ)

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ျမင္းၿခံၿမဳိ႕ မိဘမ်ားပြဲေန႔ အခမ္းအနားကို ၂၈.၇.၂၀၁၂ ေန႔ ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ မစ ၦားတရားၿဖင့္ စတင္ရာ ဘုရားေက်ာင္းဆင္းတါင္ လကၻက္ရည္၊ မုန္႔ကၽြတ္ျဖင့္ ေကၽြးေမြးကာ ည၇း၀၀နာရီ၌ ဂုဏ္ျပဳပြဲ ဆင္ႏြဲရာ ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ ၿပဳံးခ်ဳိ၊ စစၥတာရ္မ်ားကို ခန္းမေဆာင္အတြင္း ပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ အသက္(၆၅)ႏွစ္အထက္ ကန္ေတာ့ခံ မိဘမ်ား ေနရာယူၾက၏။ စစၥတာရ္ Darvi မွ အဖြင့္ေမတၱာသီဆိုျခင္း၊
လူငယ္မ်ားမွ အဖြင့္သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ သက္ေထြးလူငယ္မ်ားမွ မိဘ ဂုဏ္ျပဳေတးသီဆိုျခင္း၊ လူငယ္အတြင္းေရးမွဴး မမီမီေဇာ္မွ ဂုဏ္ျပဳၾသဘာစာ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဦးမင္းႏိုင္မွ ဆု့ၚမစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ သာသနာအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားမွ မိဘမ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးအပ္ျခင္း၊ လူငယ္ဥကၠဌ ကိုေရမြန္မွ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိဘမ်ားအာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ၊ ကံသုံးပါးျဖင့္ ျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္အုပ္ခ်ီ ကန္ေတာ့ျခင္း၊ လူငယ္မ်ား၊ သက္ေထြးလူငယ္မ်ားမွ အပိတ္သီခ်င္း သီဆိုျခင္း၊ ဖာသာရ္၏ ဆုေတာင္းႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးခဲ့၏။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ရာ တစ္ဦးခ်င္း သီဆိုမႈမ်ား၊ ေတးသရုပ္ေဖာ္အကမ်ား၊ စုံတြဲအဆိုမ်ား၊ သာသနာ အက်ဳိးေဆာင္ ဥကၠဌ၏ သီဆိုမႈမ်ား၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ အကမ်ားျဖင့္ မိဘေမတၱာ အလွကမ ၻာကို ေဝဆာခဲ့၏။

နီလာစမိုင္း(လ္) ေရဦး


သံေယာဟန္ ဗတၱိဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲ (နဘက္)

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ နဘက္ရြာ သံေယာဟန္ ဗတၱိဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပရာ ၂၆.၆.၂၀၁၂  ညေန ၄း၃၀နာရီ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ စိတ္ပုတီး (၂၀) စိပ္ျခင္း ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္၊ အမိမယ္ေတာ္၊ သံေယာဟန္ဗတၱိဇံ ဆင္းတုေတာ္မ်ားနဲ႔ စီတန္းလွည့္လွည္ရာ ရပ္ကြက္ထဲရွိ ဘုရားစင္ (၃)ခု၌ စိတ္ပုတီး (၁၀) စီစိပ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းထဲ၌ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့၏။

ည ၈း၀၀ နာရီတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္က်င္းပရာ မိုးမင္း၏ Organ တီးခတ္ျခင္း၊ တကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖသီဆိုျခင္းမ်ား၊ ဆီမီးခုံရြာမွ ေက်ာက္ဆည္ဆင္အကျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့၏။ ၂၇.၆.၂၀၁၂ နံနက္ ၇း၀၀နာရီတြင္ သံေယာဟန္ ဗတၱိဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ မ စၦားကို ပြဲေန႔ရွင္ ဖာသာရ္ ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္မွ ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၾသ၀ါဒေပးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့၏။

မစၦားအၿပီးတြင္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပရာ လူငယ္မ်ားမွ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္း သီဆိုျခင္း၊ ဦးခင္ေမာင္တင့္မွ ၾသဘာစာ ဖတ္ၾကားျခင္း။ ပဲဆီတပုံးစီ ​ဖာသာဂၽြန္ေအးေက်ာ္၊ ဖာသာဂၽြန္ ေမာင္ဆန္းတို႔အား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ဇင္+ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္(လားရႈိး)မွ ဖာသာရ္မ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ားအား အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ဆြမ္းဒကာဦးသန္း၀င္း၊ ထမင္းအလွဴရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္+ေဒၚ၀င္းညိဳ(မႏၱေလး) ဦးေမာင္ေမာင္+ေဒၚခင္ညဳိ(မုံရြာ) သား ေအာင္ေဇာ္ဦး+မရွီလာ၀င္းတို႔အား ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ ေအာင္မ်ဳိး၀င္းမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ဖာသာရ္မ်ား၏ ေကာင္းႀကီးျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့၏။ ေက်ာင္းပြဲေတာ္သို႔ ဖာသာရ္ အပါး(၂၀)၊ စစၥတာ၁၂ပါး၊ မႏၱေလး၊ မုံရြာ၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ျမင္းၿခံ၊ ေမဂြန္တို႔မွ ဘာသာတူ ၁၀၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ၾက၏။
နီလာစမိုင္း(လ္) ေရဦး

1
မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၏ ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၏ ပြဲေန႔ကို မႏၱေလးၿမဳိ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ ၂၉. ၆.၂၀၁၂၊ နံနက္ ၆း၀၀ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္ ၁၇ပါး ႏွင့္ ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သီလွရွင္မ်ား၊ ၿမဳိ႕ေပၚရွိဘာသာတူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပြဲေန႔ရွင္ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ ပြဲေန႔ရွင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအား ႏႈတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စိန္ေသာမတ္ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလွရွင္ေက်ာင္းမွ သီလွရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး(HEC) မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ပြဲေန႔ရွင္အား ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရင္မ်ားကို နံနက္စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတူမ်ားအား ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ အခ်ဳိရည္ႏွင့္လည္းေကာင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

1

အေဖမ်ားေန႔ (Fathers' Day) က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

        အေဖမ်ားေန႔ (Fathers's Day) ကို ၉.၆.၂၀၁၂ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ ၾကာနီကန္ သုသာန္၌ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္မစမွီတြင္ စိန္လာဇရူး ဂူဗိမာန္ (၅ထပ္) ကို ဖာသာရ္ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္မွ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ၾကရာ ဖာသာရ္ဂၽြန္ဦးစိုးတင့္မွ ဦးေဆာင္ေဟာၾကားၿပီး ဖာသာရ္ဂၽြန္ ဦးေအးေက်ာ္မွ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။ အေဖမ်ားေန႔ပြဲကို ရဟန္းေတာ္ ၉ပါး ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလွရွင္မ်ား၊ သာသနာအုပ္စုအသီးသီးမွ ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္၁၁း၃၀အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။


ဦးပဥၨင္းႀကီး Augustine ေဇာ္ထြန္း ၏ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးျခင္း


    
      ဦးပဥၨင္းႀကီး Augustine ေဇာ္ထြန္း သည္ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲေတာ္ကို ၂၇. ၃. ၂၀၁၂ တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ သဲျဖဴေက်းရြာတြင္ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၏ လက္ေတာ္မွ ခ်မ္းသာကုန္း (ပုလိပ္) စိပ္ပုတီး၏ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပူးတြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဦးပဥၨင္းႀကီးသိကၡာေတာ္ျမတ္ကို မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ တင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္  ၃၈ပါး၊ သီလရွင္ ၂၆ပါး၊ ျပင္ဦးလြင္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္ စိန္ေသာမတ္စ္ အႀကဳိရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အနီးစခန္းမွ စေလးရွင္း သီလရွင္ေက်ာင္းသူမ်ား အပါအ၀င္၊ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဘာသာတူဦးေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါ သည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပီး Fr. Bernard Mya Thein မွ ၾသ၀ါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျပီးေနာက္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုလည္း တခမ္းတနား က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္အခမ္းအနားျဖင့္ စိပ္ပုတီး၏ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ ပြဲေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။


စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း မႏၱေလးသာသနာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

 စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္း မႏၱေလးသာသနာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ကို မတ္လ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား သာသနာအသီးသီးမွ ဧည္သည္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ကာ မႏၱေလး ကာသီျဒယ္ ခန္းမ၌ မစၧားတရာေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ားကို ေန႔လယ္ဆြမ္း ကပ္လွဴခဲ့ပါသည္။  စိန္ဗင္းဆင္အသင္း၀င္မ်ားမွ အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

1
မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ စုေပါင္းလွဴဒါန္းပြဲ ၿပီးစီးျခင္း

          မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ စုေပါင္းလွဴဒါန္းပဲြကို မတ္လ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား ပါ၀င္ကာ မႏၱေလး ကာသီျဒယ္ခန္းမ၌ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။  မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ စာေရးတံမဲခ်ျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္ႀကီးမ်ား၊ သီလွရွင္မ်ားတို႔ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ေန႔လယ္ဆြမ္းပါ ကပ္လွဴခဲ့ပါသည္။ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ေန႔လယ္စာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

1
မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ဥပုသ္ေစာင့္ပြဲ ၿပီးစီးျခင္း


    
       မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အနီးစခန္းရွိ ဒြန္ေဘာစကို ကမၼဌာန္း ရိပ္သာ၌ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညမွ စတင္ကာ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ ဥပုသ္ေပးသူမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ Rev. Fr. Edlar SVD (Missiologist) ျဖစ္ပါသည္။

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း မႏၱေလးသာသနာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္

          စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း
မႏၱေလးသာသနာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္
ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္
(၁၉၁၂-၂၀၁၂)

ဖိတ္ၾကားလႊာ
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာသို႔ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ေရာက္ရွိဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ အထိမ္း အမွတ္ ပဲြေတာ္၊ မႏၱေလးသာသနာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ ကြန္ဖရင့္မ်ား န၀မအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ (၆)လပတ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပ မည္ျဖစ္ပါ၍ လူႀကီးမင္းကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ပါ၀င္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔စြဲ                       အခ်ိိန္                                            အေၾကာင္းအရာ
23.3.12                                                     ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ား ေရာက္ရွိျခင္း။
24.3.12            (၁၂)နာရီ                             ေန႔လည္စာ သုံးေဆာင္ျခင္း။
24.3.12           မြန္းလဲြ ၁နာရီ မွ ၅ နာရီ           ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း။
24.3.2012        ညေန၆ နာရီ                        ညစာသုံးေဆာင္ျခင္း
24.3.2012          -                                     မႏၱေလးသာသနာကြန္ဖရင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိျခင္း
25.3.2012        နံနက္(၈)နာရီ                       ရာျပည့္ေက်းဇူးတင္မစၧား (ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း)
25.3.2012        နံနက္(၉း၃၀)နာရီ                  ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြျခင္း။ (ကာသီျဒယ္ခန္းမ)
25.3.2012        ေန႔လည္(၁၂)နာရီ                 ေန႔လည္စာ သုံးေဆာင္ျခင္း
25.3.2012        (မြန္းလြဲ၁နာရီမွ ၅နာရီ)           ကြန္ဖရင့္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (ကာသီျဒယ္ခန္းမ)
25.3.2012        ညေန(၆)နာရီ                      ညစာသုံးေဆာင္ျခင္း

မွတ္ခ်က္ (၁) ကြန္ဖရင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိန္မိုက္ကယ္၊ သံ၀င္းခန္းမ၌ တည္းခိုရန္၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေငြစာရင္းယူလာရန္
(၂) ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ား ကာသီျဒယ္ (၆)ထပ္၌ တည္းခိုရန္ (ေရႊႏွလုံးေတာ္ကာသီျဒယ္ ၈၂လမ္း၊ ၂၅-၂၆ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလး)

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္
မႏၱေလးသာသနာအုပ္စုေကာင္စီ
မႏၱေလး။မႏၱေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ တြဲဖက္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္ မန္းထန္ အား ႀကဳိဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္ မစၧားတရားႏွင့္ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း၊

          ၁၅.၃.၂၀၁၂ ညေန ၅း၃၀ နာရီတြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ မႏၱေလး
ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ တဲြဖက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္ မန္းထန္အား ႀကဳိဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္ မစၧားတရားႏွင့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မစၧားတရားကို မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ၿပီး တြဲဖက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ ဦးမန္းထန္ႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ စေလးရွင္းဂုိဏ္းမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ လာဇလက္ဂုိဏ္းမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၂၉)ပါး၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံမွ သီလွရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ႀကပါသည္။ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာ ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိ္န္ထုန္းဂေရာင္မွ အဖြင့္စကားႏွင့္ ႀကဳိဆိုႏႈတ္ဆက္စကား မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။  ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. John U Aye Kyaw မွ ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနဒစ္ (၁၆) အရွင္သူျမတ္၏ ဟားခါးဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္ ဦးမန္းထန္ကို မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ တြဲဖက္ဂုိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို မူရင္း လာတင္းဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိ၍ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး မူရင္း သ၀ဏ္လႊာကို  ရဟန္ုးေတာ္မ်ားႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားအား ျပသခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားမွ တြဲဖက္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္ ဦးမန္းထန္အား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဆက္သၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Higher Education မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အဂၤလိပ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖင့္ သီဆိုဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တြဲဖက္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ နီေကာလားစ္ ဦးမန္းထန္မွ မိတ္ဆက္အမွာစကား ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။  ဆက္လက္၍ မစၧားတရားကို ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ညေန ၇း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ မစၧတရားအၿပီး၌ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ားအား ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆြမ္းစားေဆာင္တြင္ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။။


Valentine's Day ခ်စ္သူမ်ားေန႔

             ျမင္းျခံၿမဳိ႕ လူငယ္မ်ားရဲ႕ Valentine's Day ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၄.၂.၂၀၁၂ ေန႔ နံနက္ ၆း၄၅ နာရီတြင္ Solemn Mass ျဖင့္ စတင္၍ ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ ၿပဳံးခ်ဳိမွ ေယဇူးဘုရား၏ အေသြးေတာ္ အသားေတာ္ျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းေပး၏။ ည ၆း၃၀နာရီတြင္ မယ္ေတာ္ဂူလႈိဏ္ေရွ႕တြင္ လူငယ္မ်ား၊  လူႀကီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားပါ အတူတကြ  စိပ္ပုတီး ၂၀ စိပ္ျခင္းႏွင့္ မုန္႔ဟင္းငါးျဖင့္ ဧည့္ခံ၏။
        
 
 
ည ၇း၀၀ နာရိတြင္ လုဒ္သခင္မ ခန္းမေဆာင္ၽတြင္ Valentine's Day ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို အဖြင့္ေမတၱာ သီဆိုျခင္း၊ လူငယ္မ်ားမွ ``ကိုယ္ေတာ္ေခၚ ေခၚေနသည္´´ သီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ လူငယ္မ်ားမွ ဖာသာရ္အား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဖာသာရ္မွ လူငယ္အသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း (၃)ႏွစ္ျပည့္ အားေပးစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူလႈိဏ္ပြဲ ပန္းအလွျပင္  ဖန္တီးသူ ေမာင္ေဇာ္မ်ဳိးႏြယ္အား ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ခဲ့၏။

            လူငယ္အတြင္းေရးမွဴး မမီမီေဇာ္မွ ဘ႑ာေရး ရွင္းလင္းဖတ္ၾကားျခင္း၊ Organ လွဴဒါန္းျခင္း၊ လူငယ္မ်ားမွ ေပါင္မုန္႔ ကိုယ္စီ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္သူစုံတြဲ ႏွစ္တဲြ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စင္ျမင့္ေပၚ အျပန္အလွန္ ရင္ထိုးထုိးေပးျခင္း၊ အာဒန္ ဧ၀ ေရြးခ်ယ္ရာ ေမာင္ေရမြန္၊ မႏို္ႏိုတို႔ ရရွိၿပီး သာသနာ အက်ဳိးေဆာင္ ဦးခင္ဆက္၊ ေဒၚခင္မာ၀င္းတို႔မွ ဘုရင္၊ ဘုရင္မ စလြယ္မ်ား ဆြဲေပးျခင္း၊ သရဖူေဆာင္းေပးျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ႏွစ္ဦးမွ လက္ခ်ိတ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လမင္းခ်စ္သူ သီခ်င္းျဖင့္ ေတးသရုပ္ေဖာ္ခဲ့၏။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳ စုံတြဲေတးမ်ား CD OKသီခ်င္းမ်ား သာသနာ့ အက်ဳိးေဆာင္ ဦး၀င္းလႈိင္မွ သီဆိုျခင္း လူငယ္မ်ားမွ တဦးစီ သီဆိုျခင္း ``ကိုယ္ေတာ္ေခၚ ေခၚေနသည္´´ သီခ်င္းဆိုကာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
နီလာစမိုင္း(ေရဦး)
 


မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ တြဲဖက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ (Coadjutor Archbishop) တစ္ပါးရရွိျခင္း

မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ တြဲဖက္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ (Coadjutor Archbishop) တစ္ပါးရရွိျခင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနဒစ္ (၁၆)အရွင္သူျမတ္မွ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာေတာ္အတြက္ ယခုလက္ရွိ ဟားခါးဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ Msgr. Nicholas Mang Thang အား မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ တြဲဖက္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ (Coadjutor Archbishop) အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Ref: http://www.news.va/en/news/asiamyanmar-appointment-of-the-coadjutor-of-the-ar


ဘုန္းေတာ္ႀကီး Msgr. Canute ဦးလြန္းေအာင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း
1 1 ဘုန္းေတာ္ႀကီး Msgr. Canute ဦးလြန္းေအာင္၏ စ်ာပန အခမ္းအနားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန ၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ ေ၇ႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဂၽြန္ ကိုစိုးႏိုင္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကိး Msgr. Canute ဦးလြန္းေအာင္၏ ေထရုပ္ပတၱိအက်ဥ္းကို ဖတ္ၾကားၿပိးသည့္ေနာက္ Dr. Leo မွ ကေလးဂုိဏ္းအုပ္သာသာနာမွ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ Bishop Felix Lian Khen Thang ထံမွ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားပါသည္။ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ အဂၤလီကန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး တက္ေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳခဲ့ပါသည္။ နာေရး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Archbishop Paul Zinghtung Grawng မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ ၄၅ ပါးႏွင့္ ဦးပဥၹင္းႀကီး၊ Augustine ေဇာ္ထြန္း၊ သီလွရွင္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာတူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တို ပါ၀င္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စ်ာပန အခမ္းအနားကို မႏၱေလးၿမဳိ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. John  ဦးေအးေက်ာ္မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Msgr. Canute ဥိးလြန္းေအာင္၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္သည့္ ရုပ္ကလပ္ကို မႏၱေလးၿမဳိ႕ ၾကာနီကန္ရွိ ကက္သလစ္ သုႆာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကိး Msgr. Canute ဦးလြန္းေအာင္၏ ေထရုပ္ပတၱိအက်ဥ္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီး  Msgr. Canute  ဦးလြန္းေအာင္သည္ (1936)ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းရိုးရြာၸ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မိဖႏွစ္ပါးမွာ ဦးရင္ေအာင္း+ေဒၚလွခင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ေခ်င္းရိုးရြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ (၁၉၅၀) ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕ရွိ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ (၁၉၅၁)
ခုႏွစ္တြင္ စိန္အဲလ္ဘတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ငါးတန္းမွစ၍ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ (၁၉၅၆)ခုႏွစ္တြင္ (၁၀)တန္း ေအာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၅၇)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္သို႔ အဦးဆုံး ၀င္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား(၈)ေယာက္
အနက္ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ (၁၉၅၈)ခုမွ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္ အထိ အေမရိကန္ ေဂ်ဇုအစ္ဂုိဏ္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ပညာသင္ယူၿပီး (၁၉၆၄)ခုႏ်စ္ ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔တြင္  ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕၊ စိန္အာေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္း၏  ေရႊရတုသဘင္၌ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ ကနဦးရဟန္း(၆)ပါးအနက္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
ရဟန္းသိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ကေလးၿမဳိ႕တြင္ လက္ေထာက္အျဖစ္ အမႈထမ္းစဥ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဆိုင္းဇံရြာတြင္ သုံးလတာ ခ်င္းစကား သင္ယူခဲ့သည္။ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္တြင္ ဖာသာရ္ ဦးျမေအာင္ႏွင့္အတူ တီးတိန္ၿမဳိ႕မွာ ေနၿပီး အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
 ေအ ဦးဘခင္လက္ထက္ (၁၉၆၆)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔အထိ ေလးလတာမွ် ဖလမ္းတြင္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ရၿပီးေမလမွ စ၍ ရန္ကုန္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ စာခ်ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။  (၁၉၇၇)ခုႏွစ္တြင္ ကေလးၿမဳိ႕ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။
ကေလးၿမဳိ႕ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လူငယ္မ်ား၏ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ အေထြေထြ ဗဟုသုတရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လူငယ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဓမၼဆရာမ်ား၊ သာသနာ့အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ လူႀကီးမ်ား သင္တန္းကိုလည္း တစ္ရြာၿပီးတစ္ရြာ ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က် က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာမ်ားကို ခရီးလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာတူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစၿပီး ဘာသာမႈ၌ ခိုင္ၿမဲေစခဲ့သည္။ ကေလးၿမဳိ႕တြင္ အုတ္ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍  ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္မွ စ၍ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ ဂိုဏ္းေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ မႏၱေလးၿမဳိ႕ စိန္ဂ်ဳိးဇက္အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ
စိန္ပန္း၊ တံခြန္တိုင္၊ ၿမဳိ႕ေဟာင္းႏွင့္ စိန္ဂၽြန္း ဘာသာ၀င္မ်ားကိ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ မႏၱေလးသာသနာ အိမ္ေျမယာထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လဖုန္းရပ္ကြက္တြင္ လူေနတိုက္ခန္းတစ္လုံးေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ စိန္ဗင္းဆင္း
ဒီေပါလ္ မႏၱေလးသာသနာအုပ္စုေကာင္းစီ၏ စားရင္းစစ္အဖြဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မာရီယားတမန္ေတာ္ကူရီးယား၏ ၀ိညာဥ္လမ္းညြန္အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၂၀၀၂) ေမလမွစ၍ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕အမႈထမ္းေဆာင္
ခဲ့သည္။
သက္ေတာ္ (၇၅) ႏွစ္၊
၀ါေတာ္ (၄၇)၀ါ
2011 ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)႕ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးၿမဳိ႕၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။


O Lord, My God,  let Your perpetual light shine upon him and may he rest in peace.  Amen.
O Lord, My God,  let Your perpetual light shine upon him and may he rest in peace.  Amen.
O Lord, My God,  let Your perpetual light shine upon him and may he rest in peace.  Amen.


၇/၂၀၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဗီေအ ေမတၱာအားမာန္ေသာတရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း သတင္း။
၇/၂၀၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဗီေအ ေမတၱာအားမာန္ ေသာတရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေ၀းကို မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေျမာက္ကိုင္းသာသနာအုပ္စုတြင္ ၃၀.၁၀.၂၀၁၁ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို  ေျမာက္ကိုင္းသာသနာအုပ္စု၊ သာသနာ့ခန္းမေဆာင္ တြင္ နံနက္ ၁၀း၃၀တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ၾက ပါသည္။ 

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၉၅ဦး ရွိပါသည္။ ဦးစြာ အစည္းအေ၀းကို ေမတၱာအားမာန္အသင္းမွ အတြင္းေရး မွဴးျဖစ္သူ ေဒၚလီမွ ေျမာက္ကိုင္း သာသနာအုပ္စု၏ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ တကြ ခ်မ္းသာကုန္းသာသနာ မွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေနရာယူရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး၊ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ လာၾကသည့္သူမ်ား အားလံုး မိမိတို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္သည့္ ဘာသာတရား အတိုင္း တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ ဆုေတာင္းရန္ ဖိတ္ေခၚကာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေျမာက္ကိုင္းသာနာအုပ္စုမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္ ကာ အာဗီေအ ေမတၱာအားမာန္ ေသာတရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေ၀းကို လာေရာက္ က်င္းပသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀းမွ သိရွိရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္ၾကားသိ ရၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ သာသနာျပဳမ်ား၊ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာသူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း စကား ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

    ထို႔ေနာက္ အက်ိဳးေဆာင္႐ံုးမ်ား၏ တာ၀န္ခံ သီလရွင္စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္မွ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလို သိုက္သိုက္ ၀န္း၀န္း စံုစံုညီညီျဖင့္ တက္ေရာက္တာ ေတြ႔ရသည့္အတြက္ အရမ္းကို အားရမိပါေၾကာင္း၊ အာဗီေအ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနလဲဆိုတာကို သိေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္း ကိုေျပာရပါက အာဗီေအဆိုသည္မွာ အာရွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန တစ္ခုျဖစ္ၿပီး။ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ေလလႈိင္းမွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ကာ သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာျပဳျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ သာသနာျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိ္ ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း ၊ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ကာ ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။ ကၽြန္မတို႔ ဖန္ဆင္းခံ လူသား တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္စီတိုင္းဟာ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိရာ။ ႐ုပ္ခႏၶာ အတြက္ အစာအဟာရ လိုအပ္သလို၊ နာမ္၀ိညာဥ္ အတြက္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အာဗီေအအေနႏွင့္တရားေဒသနာေတာ္ မ်ား၊ သာသာေရး အေမးအေျဖက႑၊ အသီးတရာ အညွာတစ္ခု၊ ကိုယ္က်င့္တရား လမ္းညႊန္က႑၊ သာယာစိုေျပ ေက်းလက္ေျမ က႑၊ ေမတၱာေတးလက္ေဆာင္၊ အာရွအမ်ိဳးသမီးက႑၊ လူငယ္က႑၊ ကိုယ္က်န္းမာမွ စိတ္ခ်မ္းသာ စသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆိုင္ရာက႑ စသျဖင့္ က႑မ်ားကို ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရုပ္၊ နာမ္ ႏွစ္ပါးစလံုးအတြက္ အာဟာရ မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရင္း၊ သာသနာျပဳလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ားမွ ၄င္းက႑ မ်ားကို တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို၊ ေသာတရွင္မ်ားထဲမွလည္း မိမိတို႔ စြမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ က႑၊ မွပါ၀င္ ကာ ေသာတရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္မွ အစီအစဥ္ထုတ္ လုပ္သူမ်ား အျဖစ္ ပါ၀င္ကာ လူသားတို႔အား သာသနာျပဳမ်ားျခင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ လာၾကပါရန္၊ ဖိတ္ေခၚ ပါ ေၾကာင္း။ ယခုျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမွာ အာဗီေအ ေမတၱာ အားမာန္ ေသာတရွင္မ်ား အသင္း၏ လစဥ္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအသင္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က- ေသာတရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခိုင္မာ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရရွိေစၿပီး၊ စီးပါြးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၀ိညာဥ္ေရးစသည့္ လူသားတို႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ တတ္ႏို္င္သည့္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီႏိုင္ရန္၊ ထိုလူမႈေရးမ်ား လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အာရွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန၏ သာသနာျပဳျခင္း အမႈ၌ပါ၀င္ရန္၊ လူသား တစ္ဦး ခ်င္းစီတိုငး္ လိုလားေတာင္းတၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေမတၱာတရားအားျဖင့္ ရရွိရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းအမည္ကို လူမ်ဳိုးစံု၊ ဘာသာစံုမွ ၀ိုင္း၀န္း အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ ေမတၱာအားမာန္ ဟု မွည့္ေခၚခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏွီးမႈ ရရွိၾကရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အုပ္စုလို္က္ မိတ္ဆက္ၾက ပါသည္။
  ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚလီမွ ယခင္အပတ္မွ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းကာ ဥက ၠၠၳဌ ကို၀႑ဘုန္း မွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။
ေန႔လည္ ၁၁း၃၀ တြင္ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ရန္ အစည္းအေ၀းကို ေခတၱရပ္နားၿပီး ေက်ာင္း ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပတ္ထရစ္ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သာသနာအမႈေဆာင္ ဥကၠၠဌ ဦးထြန္းညိဳတို႔ ဦးစီးကာ ျပင္ဆင္ တည္ခင္း ေကၽြးေမြး သည့္ ေန႕လည္စာကို သံုးေဆာင္ၾကပါသည္။
      ထိုေနာက္ ေန႔လည္ ၁း၃၀ တြင္ အစည္းအေ၀းကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီလရွင္စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္မွ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စေနေန႔တြင္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳ လုပ္မည့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတင္မည့္အခ်ိန္ကို နံနက္ ၉း၀၀ သတ္မွတ္လိုေၾကာင္း တင္ျပရာ အားလံုးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ေန႔လည္စာကို ဒံေပါက္ (သို႕) တျခားသင့္ေတာ္ရာ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ရန္ တင္ျပရာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ထမင္းဆီဆမ္းႏွင့္ ၾကက္သားေၾကာ္ႏွင့္ အေအးကို အၾကမ္းျပင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ပါရန္။ ဧည့္ႀကိဳ အတြက္ သံ၀င္းသာသနာအုပ္စုႏွင့္ စိန္ေဇးဗီးယား အုပ္စုမွ လည္းေကာင္း လိုအပ္ပါက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူမွ အသင္းသို႔ လိုအပ္ဦးေရ တင္ျပေတာင္းဆိုရန္၊ တက္ေရာက္သူ မ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္းက႑ကို နန္း ေရ႔မွ မသိဂၤီႏွင့္ အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွာ တာ၀န္ ယူၾကသည့္သူမ်ား စာရင္းကို ေနာက္က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေပးသြင္းပါရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။
ေရဒီယိုကို မဲေဖါက္ေပးျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရပ္ေ၀းမွ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားအား မဲမႏိႈက္ ပဲေပးရန္။ က်န္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ကုမဏီမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အတိုင္း စနစ္တက်ျဖစ္ေစ ရန္။ အမည္စာရင္းေပးသြင္းသည့္ စဥ္ကပင္ မဲလိပ္ကိုပါ တခါတည္းေပးပါရန္။ ဥကၠဌ၏ တင္ျပခ်က္ကို အားလံုးက သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဗီေအ၏ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီလရွင္စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ- အာဗီေအမွ ၊အသံလႊင့္ ကုန္က်စားရိတ္မွ တစ္မိနစ္ကို ၈ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံံ့ေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့လာေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတို႔ ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္နိုင္ေရး၊ အသံလႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းမသြားေစပဲ ဆက္လက္ သာသနာျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒိုမိနစ္ ဦးၿဂိဳလ္တုႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂးၿဗီးအဲလ္ဦးထြန္းျမင့္ တို႔မွ ထည့္၀င္´´မ``တည္ကာ ေသာတရွင္မ်ား၏ ထည့္၀င္မႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ ဘဏ္၌ ´´အာဗီေအျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ ထာ၀ရေငြ ပေဒသာပင္`` အမည္ျဖင့္ စိုက္ထူထားပါ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ ေမတၱာအားမာန္ ေသာတရွင္မ်ားအသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တိုး တက္လာပါေၾကာင္း ၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမေျခလွမ္း အေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုင္း၊ ျမစ္ငယ္၊ ေဇာ္ဂ်ီ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ ဦးလွ၀င္း၏ အကူအညီျဖင့္ ေျမာက္ကိုင္းတြင္ ေသာတရွင္အသင္း၏ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။ သို႔ျဖစ္၍ ေသာတရွင္မ်ား အသင္းတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
     ဦးလွ၀င္းမွ ျပန္လည္ကာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေသာတရွင္မ်ား အသင္းတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆႏၵရွိၾကပါေၾကာင္း၊ အမာခံမ်ား ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ထားပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိကၽြမ္း နားလည္မႈ နည္းပါးေသးသျဖင့္ လက္ရွိေမတၱာအားမာန္ အသင္းႏွင့္ ဦးစြာ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္လိုပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ ၄င္း၏ တင္ျပခ်က္ကို အားလံုးမွ သေဘာတူလက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးမွ ေသာတရွင္ေတြ႔ဆံုပြဲကို လစ္လပ္မႈမရွိပဲ စနစ္တက် ျပဳလုပ္သြားနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္က႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမည့္သူမ်ား စာရင္းအတိအက် ေပးသြင္းၿပီး မိမိတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားျခင္း၊ အသင္းအေနျဖင့္ လစဥ္ အစည္းအေ၀းမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အလွဴေငြမွ တစ္၀က္ကို ထာ၀ရေငြ ပေဒသာပင္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ က်န္ရွိေငြကို သာေရး၊ နာေရးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ကူညီေပးပါေၾကာင္း၊ ေသာတရွင္မ်ားမွ နာေရး၊သာေရးႏွင့္ အျခား လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားရွိပါက အသင္းသို႔ သတင္းေပး ပို႔ၾကပါရန္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀း၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ၊ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ဆုေတာင္းေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့သူမ်ား အတြက္ အသင္းမွ ဆုေတာင္းေပးျခင္း တတ္ႏိုင္သည့္ ဖက္မွ ကူညီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ၿပီးစီး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို တင္ျပ အစီရင္ခံပါသည္။
       ထို႔ေနာက္ ရသံုးေငြရွင္းတမ္းကို တင္ျပရာ အသင္း စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္မွ ယခင္္လအစည္းအေ၀း ထိတိုင္ စုစုေပါင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ေကာက္ခံ ရရွိေငြမွာ ၁၄၉၀၅၀ (တစ္သိန္းေလးေသာင္းကိုးေထာင္ငါးဆယ္က်ပ္) ျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွ အသင္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အတို္င္း နာေရးအတြက္ တစ္ေသာင္း၊ သာေရး အတြက္တစ္ ေသာင္းစီျဖင့္ ကူညီခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ကူညီေငြ ၆၅၀၀၀ (ေျခာက္ေသာင္းငါးေထာင္) က်ပ္ႏွင့္ ထာ၀ရေငြ ပေဒသာပင္အတြက္ ၈၇၀၀ က်ပ္ႏႈတ္ၿပီး လက္က်န္ေငြ ၇၅၃၅၀ (ခုႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ သံုးရာငါးဆယ္) က်ပ္၊ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္အတြက္ စုစုေပါင္းရရွိေငြ ၅၀၇၀၀(ငါးေသာင္းခုႏွစ္ရာ) က်ပ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းကို သီလရွင္ စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္ထံတြင္ အပ္ႏွံထားပါေၾကာင္း  ရွင္းလင္း တင္ျပပါ သည္။
     ထို႔ေနာက္ အသင္းရံပုံေငြ အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အလွဴေငြႏွင့္ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ အတြက္ အလွဴကို ေကာက္ခံရာ-လွ်ိဳ႕၀ွက္အလွဴေငြ ၂၀၀၅၀(ႏွစ္ေသာင္းငါးဆယ္) ကို လည္းေကာင္းရရွိၿပီး။ ၄င္းမွ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္းက်ပ္) ကို ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ အတြက္ လည္းေကာင္း။ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္ အတြက္ သီးသန္႔ေကာက္ခံေငြ ၄၆၀၀၀ (ေလးေသာင္းေျခာက္ေထာင္)က်ပ္ ရရွိပါသည္။ ၄င္းေကာက္ခံရရွိ ေငြကို သီလရွင္ စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္အား ဥကၠဌ ကို၀႑ဘုန္းမွ အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးမွ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအား အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ ခံစားရသည့္ ခံစားခ်က္ကို ေ၀မွ်ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ စိန္ဂၽြန္းသာသနာအုပ္စုမွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွ ၄င္းအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ ခြင့္ရသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ေ ရဒီယို အၿမဲနားဆင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု တက္ေရာက္ပါ၀င္ရသည့္ အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း တိုးပြားလာပါေၾကာင္း၊ အာဗီေအေသာတရွင္အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားရမိပါေၾကာင္း။ မိမိအေနႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍ ပါ၀င္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
     ခ်မ္းသာကုန္းမွ တက္ေရာက္သူမ်ားထဲမွ ကိုေသာမတ္စ္မွ မိမိအေနႏွင့္ ေသာတရွင္အသင္းတြင္ ပါ၀င္ ဖို႔ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပါ၀င္ဖို႔ရန္ သိရွိ ခဲ့ရပါေၾကာင္း -
ေျမာက္ကိုင္းမွေဒၚဧလိဇဘက္ သန္းသန္းေအးမွလည္း မိမိတို႔၏ ရြာမွာ ယခုလို တကူးတက လာေရာက္ကာ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အာဗီေအႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိ မိတ္ေဆြမ်ား တိုးပြါး ရရွိ လာရပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ မိမိအေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသီးသီး ေ၀ငွၾကပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ သီလရွင္ စီစီလ်ားစန္းယုေမာ္မွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားရာ- ဘုရားရွင္အား ဦးစြာ ေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုင္း သာသနာ၌ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အစစအရာရာ ကူညီေပးခဲ့ သည့္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ တကြ၊ ေျမာက္ကိုင္းသာသနာ၏ အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းညိဳႏွင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၊ ျမစ္ငယ္မွ ဦးလွ၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႔ အားလံုးတို႔အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမွ မိမိ၏ သာသနာအတြင္းမွ အရည္အခ်င္းရွိေသာ သူမ်ားအား မိမိတို႔ တတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ဖက္မွ အာဗီေအ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္အားျဖည့္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံရင္း အရာအားလံုးအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚလီမွ  ေနာက္လာမည့္ ႏို၀ဘၤာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အာဗီေအ ႐ံုး၌ နံနက္ ၉း၀၀ တြင္ ၈/ ၂၀၁၁ ႀကိမ္၏အစည္းအေ၀း  က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ၿပီး အာဗီေအ ေမတၱာအားမာန္အသင္း၏ ၇/၂၀၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးဆံုး ေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီး အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကာ အစည္းအေ၀းကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။စိပ္ပုတီး၏ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ (ခ်မ္းသာကုန္း) ႏွင့္ ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ပြဲေတာ္


    
       Bro. Augustine Zaw Htun ၏ ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ပြဲေတာ္ကို ၁၂. ၁၀. ၂၀၁၁ တြင္ ခ်မ္းသာကုန္း (ပုလိပ္) စိပ္ပုတီး၏ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပူးတြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဦးပဥၨင္းႀကီးသိကၡာေတာ္ျမတ္ကို မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ တင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္  ၃၈ပါး၊ သီလရွင္ ၂၆ပါး၊ ျပင္ဦးလြင္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္ စိန္ေသာမတ္စ္ အႀကဳိရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အနီးစခန္းမွ စေလးရွင္း သီလရွင္ေက်ာင္းသူမ်ား အပါအ၀င္၊ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဘာသာတူဦးေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါ သည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပီး Fr. Bernard Mya Thein မွ ၾသ၀ါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျပီးေနာက္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုလည္း တခမ္းတနား က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္အခမ္းအနားျဖင့္ စိပ္ပုတီး၏ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ ပြဲေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။


ပုပ္ရဟန္ုးမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္ေဂအိုဗာနီ ဒါနီအဲလဲလို မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိျခင္း

မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မႏၲေလးၿမဳိ႕သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပုပ္ရဟန္ုးမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္ေဂအိုဗာနီ ဒါနီအဲလဲလို ၁၇.၉.၂၀၁၁ ေန႔တြင္ ညေန ၅း၃၀ နာရီ၌ ၾကြေရာက္လာရာ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ား၊ ျမဳိ႕ေပၚရွိ ဘာသာတူမ်ား၊ စိန္ေသာမတ္ေဆမီနာရီေက်ာင္းသားမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒ (Higher Education Center) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဗမာ၀တ္စုံႏွင့္ လူငယ္ႏွစ္ဦးမွာ ပန္းစည္းကပ္ၿပီး ႀကဳိဆိုၾကပါသည္။

ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္မွ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ ေဂ်အိုဗာနီဒါနီအဲလဲလိုကို ႀကဳိဆုိ
ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ၏။ ပုပ္ရဟန္ုးမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ ႏႈတ္ဆက္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား၊ လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ မယ္ေတာ္သီခ်င္း သီဆိုကာ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္။

ည ၇း၀၀ နာရီတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ညစာအတူ စားသုံးၾကပါသည္။ ည ၇း၄၅ နာရီတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ ၾသ၀ါဒ မိန္႔ၾကားျခင္းႏွင့္ ရဟန္ုးေတာ္မ်ား ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

၁၈.၉.၂၀၁၁ ေန႔ နံနက္၈း၀၀နာရီတြင္ ကာသီျဒယ္ခန္းမတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္ေဂအိုဗာနီ ဒါနီအဲလဲလို၊ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဂေရာင္၊ ဆရာေတာ္ ဖိလစ္၊ ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္၊ ဆရာေတာ္ ေရမြန္၊ ရဟန္းေတာ္ ၄၃ပါး၊ တို႔ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ မစၧားတရားတြင္ သီလွရွင္ ၃၅ ပါး၊ စိန္ေသာမတ္ ေဆမီ နာရီ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ျမင့္ ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာ၀င္ ၁၀၀၀ ခန္႔တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ မစၧားတရားအျပီးတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္စားလွယ္အား မႏၲေလးၿမဳိ႕ အဆင့္ျမင့္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ Welcome Song သီဆို ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ဗမာ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ တမဲလ္ တို႔မွ One and Union တစ္ခုတည္းႏွင့္ စည္းလုံးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအကျဖင့္ တင္ဆက္ျခင္း၊Dr. Leo မွ Welcome Adddress ႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာသမိုင္းေၾကာင္း ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကိုေက်ာ္မင္းမွ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မြန္ဆီေညာ္ ေမာင္နီမွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စား လွယ္အား မႏၲေလးသာသနာ ကိုယ္စား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚ သာသနာအုပ္စု ၅ အုပ္စုမွ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ေဘာ္ဒါမွ We Love You ေတးသရုပ္ေဖာ္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ ၾသ၀ါဒစကားမိန္႔ၾကားရာ Fr ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္မွ ဘာသာျပန္ဆိုရာ ရဟန္း၊ သီလွရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား တစ္သံတည္းခ်စ္ျခင္း၊ အေစခံျခင္း၊ အတူတကြရွိျခင္း၊ လွလွပပ တင့္တင့္တယ္တယ္ ရွိျခင္း ေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္း တင္ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမဳုိ႕မွ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕သို႔ သြားေရာက္ရာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ ရဟန္းေတာ္ မ်ား၊ ေဆမီနာရီေက်ာင္းသားမ်ားမွ ႀကဳိဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ ၾသ၀ါဒျမြက္ၾကားျခင္းႏွင့္ စာခ်ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေန႔လည္စာ  သုံးေဆာင္ခဲ့သည္။

ေန႔လည္ ၁း၃၀နာရီတြင္ ဆေလးရွင္း ဒႆနိကေဗဒဌာနသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ ဆေလးရွင္း ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ေဆမီ နာရီေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့၏။ ေန႔လည္၂း၁၅ နာရီတြင္ စိန္အာေလာရွက္ေဆမီနာရီ(Minor)သို႔ သြားေရာက္ရာ ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ ေဆမီနာရီ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအား အားေပး စကားေျပာ ၾကားျခင္း၊ သူကိုယ္တိုင္ ကေလးဘ၀မွ စတင္ခဲ့ကာ ႀကဳိးစားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား တေန႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ေခတၱ အနားယူခဲ့သည္။

ညေန ၃း၀၀ နာရီတြင္ ွSt. Mary Church သို႔ သြားေရာက္ရာ ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ ပီတာမ်ဳိးေအာင္၊ သာသနာ့ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ သစၥာသုံးပါးခံ သူေတာ္စဥ္မ်ား၊ ၿမဳိ႕ေပၚရွိဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ညေန၄း၀၀နာရီတြင္ အနီးစခန္းရွိ နာဇရက္ ေဆမီနာရီ (Minor) သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ မႏၲေလးၿမဳိ႕ သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့၏။ ည၇း၀၀ နာရီတြင္ မႏၲေလးဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သာသနာ့ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ား ညစာ အတူ စားသုံးခဲ့၏။

ညပိုင္းတြင္ ဖာသာရ္ ၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ရင္းရင္းႏီွးႏွီး ေတြ႕ ဆုံႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။ ၁၉.၉.၂၀၁၁ ေန႔ နံနက္ ၆း၃၀နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ စိန္ေသာမတ္ ေဆမီနာရီ အႀကဳိရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ (Pre Major) တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ မစၧားေဟာၾကားေပးၿပီး ဖာသာရ္မ်ားႏွင့္ နံနက္စာ သုံးေဆာင္ၾကသည္။

နံနက္ ၈း၃၀နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္၌ သစၥာသုံးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ တို႔ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး နံနက္၉း၁၅ နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမဳိ႕မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

သတင္းေပးပို႔သူ

နီလာစမိုင္းလ္ (ေရဦး)


ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၏ ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း


    
       ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔ တြင္ ဆရာေတာ္ေပါလ္ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၇)ပါး ႏွင့္ ပီ္တာႏွင့္ေပါလ္ ဘြဲ႕ခံ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးတင္မစၧားပြဲကို ဘာသာဝင္ ပရိတ္သတ္ (၃၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ပါဝင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။
ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ဖခင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္ေန႔ က်င္းပျခင္း၊ (မႏၲေလးၿမဳိ႕)

    
       ဇြန္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၇)ပါးဦးေဆာင္ကာ၊ ဘာသာ၀င္ (၃၇၀) ေက်ာ္ပါဝင္ကာ ၾကာနီကန္ ကက္သလစ္ သခ်ဳၽၤ ိင္း တြင္ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳမစၧားတရားကိုပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ပါ၀င္ေသာ ဘာသာ၀င္ မ်ားမွ အလွဴေငြ(၆)သိန္းေက်ာ္ကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဖခင္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သခ်ၤဳ ိင္းအတြင္း စိမ္းလန္း စိုေျပေရး အတြက္ သစ္ပင္(၁၀၀)ကို စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကပါသည္။

               ဓါတ္ပံု - မဇၩိမ

နဘက္ရြာ၊ သံေယာဟန္ဗတၱိစတားဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းပြဲေတာ္

          ဇြန္လ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၇) ပါးဦးေဆာင္ကာ၊ ဘာသာဝင္ ပရိတ္သတ္ ဦးေရ (၅၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ ကာ၊ အထူးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ဖာသာပီတာ ဦးလွေရႊ၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ႏွစ္(၄ဝ) ဂ်ဴဗလီေက်းဇူးတင္ မစၧား တရား ပူေဇာ္ျခင္း ကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကန္႔ဘလူၿမဳိ႕၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းပြဲေတာ္၊

          ဇြန္လ (၁၁) ရက္ ေန႔ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေဘာ့့စ္ကို စိုးလင္း ဦးေဆာင္ကာ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၅)ပါးႏွင့္ ဘာသာ၀င္ဦးေရ (၁၅၀) ခန္႔ ပါ၀င္ကာ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား ပူေဇာ္ခဲဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။။

(၉၇) ႀကိမ္ေျမာက္ စိန္႔အလြဳိက္ရွက္စ္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းပြဲေတာ္ (ျပင္ဦးလြင္)

           ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀) နာရီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၀)ပါး ဦးေဆာင္ကာ ဘာသာ၀င္ (၂၅၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ကာ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားပူေဇာ္ျခင္းျပဳလုပ္ကာ၊ စိန္႔အလြဳိက္ရွက္စ္မိသားစုအသင္းမွ တစ္ရက္တာ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကံစမ္းမဲမ်ားေဖာက္ကာ ရံပုံေငြရွာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
            အသင္းသားမ်ား၏ စုဗူးမ်ားမွ အလွဴ ရရွိေငြ (၆)သိန္းေက်ာ္ ရရွိၿပီး၊ ၄င္းေန႔ နံနက္တြင္ အသင္းသားမ်ား၏ ထပ္မံ လွဴဒါန္းေငြ (၇)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆန္အိတ္ (၃၃) အိတ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ တစ္ပါတ္ကို တစ္ႀကိမ္ အသား ဟင္းသုံးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အသင္း၀င္ (၁၃)ဦးမွ လွဴဒါန္းေကၽြးေမြးႏိုင္ရန္ စာရင္းေပး ခဲ့ပါသည္။ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ေၾကး(၁)သိန္း မတတ္ႏိုင္ပါက၊ အျပည့္အဝ မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ေဒၚနီနီမိသားစုမွ လာမည့္ႏွစ္ အတြက္ ကုန္က်မည့္ ဆန္အိတ္(၂၀၀)ခန္႔ကို လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ လွဴဒါန္း ပါဝင္လိုေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ လည္း  ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံသို႔  တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။